PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Osa 10.Varoituksia yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville vuodelta 1996

Tulet huomaamaan myöhemmin blogissani, että kaikki tässä kirjoitettu on totta!

Kirjoitin nämä varoitukset yrittäjille vuonna 1996, mutta ne ovat myös käyttökelpoiset tänäkin päivänä. Lainsäädäntö on jonkun verran muuttunut näiden vuosien kuluessa, joten ota se huomioon lukiessasi.  Lukemalla blogiani tiedät, että millä kokemuksella tämän olen kirjoittanut. Jaa tätä yrittäjä ystävillesi ja säilytä tämä. Hyvät yrittäjä - minä olen pystynyt muuttamaan lakeja esim. Korkeimman oikeuden jäsenten sivutoimista ja muita, te myös pystytte samaan! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja Suomi tarvitsee hyviä ja luotettavia työntekijöitä yrityksiin, niitä pyörittämään.

                         VAROITUKSIA NYKYISILLE JA TULEVILLE YRITTÄJILLE              

 JOHDANTO

               Kirjoitukseni tarkoituksena ei ole pelotella yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia vaan tuoda todellisia yrittäjyyteen liittyviä riskejä esille.  Katson, että juuri nyt on se oikea hetki. Suurtyöttömyyden ja kansantalouden syöksykierteessä luodaan liian ruusuista kuvaa yrittämisestä ja sen avaamista mahdollisuuksista.

               Hyvä yrittäjä tai yrittäjäksi aikova lue ja säilytä nämä varoitukset ja ota ne huomioon yritystoiminnassasi.

1. VAROITUS:  TALOUDELLISET RISKIT 

               Yrittäjän riski ei pääty osakeyhtiössä vain sijoitettuun osakepääomaan vaan siitä se vasta alkaa.  Sinun on jo yrittäjäksi ryhtyessäsi valmistauduttava laittamaan likoon kaikki se omaisuus minkä olet mahdollisesti perinyt, tulet perimään tai hankkinut kymmenien vuosien työllä, niin kotisi kuin kesämökkisikin, sisältäen kaiken.

2. VAROITUS:  YRITYKSEN JÄRJESTÄMÄT JUHLATILAISUUDET

               Välittömästi yritystoimintaa käynnistäessäsi aloita laatimalla luettelon niistä virkamiehistä, pankkiireista ja poliitikoista, jotka ovat auttaneet tai joiden apua mahdollisesti tulet tarvitsemaan vähäisessäkin määrin.  Sillä se on sinun yrityksesi elämän ja kuoleman lista.  Järjestäessäsi avajaisia, pikkujouluja tai muita juhlia, joissa tarjotaan ilmaiseksi alkoholia tai ruokaa sinun on ehdottomasti muistettava aina kutsua heidät ja mielellään vielä seuralaisen kera. Yhdenkin edellämainituista henkilöistä unohtaminen voi saattaa yrityksesi tuhoon.

3. VAROITUS:  TIEDOTUSVÄLINEET JA YRITYSTOIMINTA

               Silloin kun sinä rakennat ja investoit olet jatkuvan julkisen tarkkailun alaisena ja saat uhrata arvokasta työaikaasi toimittajien vakuuttamiseksi investoinnin kannattavuudesta ja rahoituksen riittävyydestä.  Siitä huolimatta yrityksesi julkinen kuva saattaa muodostua epävarmaksi ja epäluotettavaksi asiakkaittesi ja yhteistyökumppaneittesi silmissä. Muista niin lehdistö kuin tulikin on hyvä renki mutta huono isäntä.

4. VAROITUS:  TILINTARKASTAJAT

               Älä koskaan anna tilintarkastajalle enempää tietoa yrityksestäsi ja sen strategioista kuin on lain mukaan tarpeellista.  Älä koskaan käytä isoja ja arvostettuja tilintarkastustoimistoja (heillä on oletettavasti kytkökset rahoittajaasi) vaan valitse pieni ja eri paikkakunnalla oleva toimisto kuin missä rahoittajapankkisi sijaitsee. Älä myöskään anna tilintarkastajalle valtuutusta antaa yrityksestäsi tietoja kenellekään ulkopuoliselle (ei myöskään rahoittajallesi) kuin vain sinun erikseen lukemasi, hyväksymäsi ja tiedossasi olevat raportit. Aina kun valitset uuden tilintarkastajan muista lukea tarkasti yhdessä hänen kanssaan tilintarkastajan vastuu- ja salassapitomääräykset ja varmista lopuksi, että hän on ymmärtänyt lukemansa.  Tilintarkastajasi  on se "jumala", johon rahoittajasi, poliisi ja oikeuslaitos uskovat viime kädessä, puhui ja toimi hän sitten yrityksesi tai rahoittajasi eduksi.

Tilintarkastajia valvovat elimet, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta ja KTM:n valtion tilintarkastuslautakunta ovat hyväksyneet jopa seuraavanlaisen toiminnan KHT-tilintarkastajalta: Yritys- ja liikesalaisuuksien luovuttaminen yrityksen rahoittajalle sekä toimiminen yrityksen ja sen omistajien edun vastaisesti kuten esimerkiksi ”salaiset neuvottelut” rahoittajapankin kanssa yrityksen siirtämisestä rahoittajan toimineen pankin haltuun sekä ohjeet siitä, kuinka yrityksen velkasaneeraus voidaan estää - on täysin hyväksyttävää toimintaa.

5. VAROITUS:  VÄLITYSLAUSEKE SOPIMUKSESSA

               Kiinnitä erityistä huomiota  seuraavaan asiaan koskien  kaikkia sopimuksia, joita yrityksesi puolesta joudut tekemään. Varsinkin pankeilla ja isoilla yrityksillä on sopimuksen loppuun kirjattu seuraava lauseke: "Sopimuksessa ilmenevät riitaisuudet ratkaistaan Keskuskauppakamarin määräämässä välimiesoikeudessa". Tämä  on se lauseke, joka sopimusrikkomus tapauksessa saattaa koitua yrityksellesi tuhoisaksi.  Mikään vakuutus ei korvaa välimiestuomareiden palkkioita, jotka ylittävät useasti 0,5 milj.mk. (välimiesoikeuden tilalla täytyy olla "yleisessä tuomioistuimessa")  Pankit käyttävät mielellään välimiesmenettelyä saadakseen riidat pysymään poissa julkisuudesta. Näin he saavat ”mieleisensä” tuomarit, joiden valitsemisessa auttaa suuryritysten ja pankkien määräysvallassa oleva Keskuskauppakamari ja sen välimiehet valitseva lautakunta.   Yrittäjän kannalta on aina parempi käydä oikeutta julkisesti yleisessä tuomioistuimessa kuin välimiesoikeudessa, jossa vaarana on puolueellinen oikeudenkäynti, johon yrityksellä usein  ei ole edes varaa.

On huomioitava myös, että välimiesoikeudessa todistajat saavat valehdella, jolloin tuomio voi perustua täysin totuudenvastaisiin todistajankertomuksiin. Suosittelen välimieskäsittelyn todistajien kuulemista käräjäoikeudessa valan nojalla, jota voi välimiesoikeudelta vaatia.

6. VAROITUS:  YRITTÄJÄN OIKEUSTURVA

               Kun siirryt yrittäjäksi muista, että kotivakuutuksesi oikeusturva ei auta sinua missään tilanteessa, sillä se ei turvaa yritys- ja ansiotoimintaan liittyviä oikeudenkäyntejä. Jos yrityksesi tekee tai pankin painostuksesta joudut tekemään konkurssin ja aiot käydä oikeutta päävelkojaa (useimmiten pankki) vastaan niin pankki määräysvallallaan konkurssipesässä estää kaikki oikeudenkäyntiyrityksesi. Sinulla ei ole edes rahaa asianajajaan.  Yrittäjäksi ryhtyessäsi muista, että sinulla ei ole konkurssin jälkeen  tässä maassa minkäänlaista oikeusturvaa.

7. VAROITUS:  YRITYKSESI PALKATTU JOHTO 

               Jos yritykselläsi on toimiva liikeidea ja realisoitavaa omaisuutta niin on olemassa vaara, että yrityksesi palkattu johto toimii selkäsi takana rahoittajapankkisi kanssa yhteistyössä viedäkseen yrityksesi konkurssiin.  Konkurssin jälkeen omaisuus ja liikeidea siirretään pankin avustuksella uudelle yhtiölle, jota tulevat hoitamaan yrityksesi palveluksessa ollut entinen johto.  Yrityksesi avainpaikat on em. vaaran välttämiseksi ehdottomasti miehitettävä vain sukulaisilla ja/tai vanhoilla luotettavilla ystävillä.

8. VAROITUS:  TODELLINEN VALTA YRITYKSESSÄSI

               Kun pankki on saanut sinut rahoitukselliseen "koukkuun" ja tarvitset lisärahoitusta esim. investointeihin tai tuotantotoimintaan niin tulet huomaamaan, että sinulla yrittäjänä ja ammattilaisena ei ole enää päätäntävaltaa omassa yrityksessäsi, vaan se on siirtynyt "kaiken osaaville" pankkiireille. Tästä alkaa yrityksesi ja sinun tiesi Golgatalle.

9. VAROITUS:  PANKIN PALKKAAMAT KONSULTIT

               Jos sinulla on menestyvä yritys tai yritykselläsi on realisoitavaa omaisuutta, on sinun ehdottomasti kieltäydyttävä ottamasta vastaan pankin valitsemaa yritystutkijaa tai konsulttia.  Em. tarkoituksena on tutkia kuinka yrityksesi saadaan kaapattua.  Sama koskee pankin edustajan osallistumista yrityksen johtoon ja/tai hallitukseen, joka pitäisi kieltää lailla.  Valitse siis itse ulkopuolinen, yrittäjien keskuudessa hyvämaineinen konsultti, joka tekee työtään sinun johdon ja valvonnan alaisena yrityksesi parhaaksi.

10. VAROITUS:  YRITYKSEN KONKURSSI

Muista pesäluetteloa vannoessasi, että et voi koskaan luottaa sen oikeellisuuteen, vaan sinun on tehtävä kaikki mahdolliset varaukset ja lopuksi vielä seuraavanlainen varaus: ”Esitän myös varauksen niiltä osin mitä mahdollisessa erityistilintarkastuksessa ja rikostutkinnassa tulee ilmenemään pesäluettelosta poikkeavana”

               Yritystoiminnan aloittamisesta alkaen sinun on mietittävä mitä tapahtuu jos yritykseksi menee konkurssiin ja mikä on sinun ja perheesi taloudellinen ja henkinen tilanne sen jälkeen. 

               Jos et osannut varautua konkurssiin, tulevaisuutesi voi näyttää jopa tältä:

1.  Sinulla ei ole oikeusturvaa, työttömyysturvaa, asuntoa,    autoa, puhelinta.

2.  Sinä et voi enää omistaa mitään, luotonsaanti on lähes mahdotonta, etkä voi harjoittaa ammattiasi, yrittämistä.

3.  Sinä saatat romahtaa henkisesti ja perheesi voi hajota.

4.  Sinulla on käytettävissä vain se raha, minkä saat                      sosiaalitoimistosta ruokaan,  sanomalehteen, kotivakuutukseen, sähköön ja lääkkeisiin.

               "Ulosottolaki 4. luku: 5. pykälän mukaan sinulle jää seuraava omaisuus: Ulosmittauksessa on erotettava: 1) velalliselle ja hänen perheellensä tarpeelliset pito- ja makuuvaatteet sekä sängyt, niin myös välittömät huone- ja talouskalut; 2) velallisen ja hänen perheensä hartauskirjat ja muut hartauden harjoitukseen aiotut esineet  sekä oppi-, ammatti- ja sivistyskirjat; 3) velallisen ja hänen vaimonsa vihki- ja kihlasormukset; 4) tarpeelliset työvälineet sekä papeilta, virkamiehiltä, sotilailta, lääkäreiltä ja kätilöiltä ulosmitattaessa, mitä he virkansa ja ammattinsa harjoittamiseen tarvitsevat; niin myös 5) jos se katsotaan velallisen toimeentulolle välttämättömäksi, talossa olevista varoista, mitä yhden kuukauden elatukseksi on tarpeen." 

Siis vain em. jää jos olet pantannut ja kiinnittänyt omaisuutesi tai antanut omavelkaisen takauksen.

11. VAROITUS: KONKURSSIHUUTOKAUPPA = LAILLISTETTU RYÖSTÖ

               Sinun on varauduttava siihen, että yrityksesi konkurssin jälkeen omaisuutesi myydään murto-osalla käyvästä arvosta; panttaamaton omaisuutesi pesänhoitajana toimivan asianajajan tuttaville ja pantattu omaisuus pankille tai sen lähipiirille.  Sinä voit vain voimattomana seurata tapahtumia sivusta.  Pesään jäävät rahavarat vie pesänhoitaja

12. VAROITUS:  RIKOSTUTKINNAT JA OIKEUDENKÄYNNIT

Jos teet rikostutkintapyyntöjä esim. entistä rahoittajaasi vastaan niin tulet huomaamaan, kuinka sinun pyytämäsi tutkinnat kestävät vuosia ja pankki ehtii ja tulee sinä aikana tutkituttamaan poliisilla koko elämäsi syntymästäsi lähtien ja kaikista elämäsi virheistä tulet saamaan rangaistuksen, jopa niistäkin joita et ole tehnyt sillä pankki, tilintarkastaja ja pesänhoitaja voivat yhteistuumin tehdä sinusta rikollisen.

Oikeudenkäynneissä tulet karvaasti huomaamaan, että et koskaan voi puhua niin vakuuttavasti totta kuin pankkiirit ja heidän myötäpuolinaan tilintarkastajat ja pesänhoitajat valehtelevat.

Sinulla ei myöskään mahdollisesti ole varaa taitavaan ja osaavan asianajajaan. Jos sinulla on varaa, niin tulet huomaamaan, että parhaat asianajajat ovat pankkien miehiä.

Vanha sanonta ”älä lyötyä miestä lyö” ei pidä paikkaansa konkurssi tilanteessa vaan tulet huomaamaan kuinka kaikilta tahoilta sinut pyritään nujertamaan.

PIDÄ SIIS MAHDOLLINEN KONKURSSI AINA MIELESSÄSI

               Välttääksesi edellämainitut hankaluudet, varaudu siis ennalta kaikkeen mahdolliseen myös konkurssiin.  Älä koskaan unohda, että rahoittajallasi ja esim. tilintarkastajallasi on aina viime kädessä vain omat intressinsä, älä erehdy pitämään heitä ”ystävinäsi” tai ”luottohenkilöinäsi” - älä koskaan päästä heitä "niskan päälle". 

Jos olet jo yrittäjä tai kaikesta huolimatta aiot ryhtyä tulevaisuudessa yrittäjäksi ja haluat siinä menestyä, en voi antaa sinulle muuta neuvoa kuin sen, että yrittäjänä ensisijaisesti ajattelet vain itseäsi ja omaa perhettäsi.  Jos sinulla olikin laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita ja pyrkimyksiä kuten esim. yrityksesi työllistävät vaikutukset, paikkakuntasi yleisen hyvinvoinnin lisääminen jne.; unohda ne; valitettavasti joudun sanomaan näin.

               Jos yritykselläsi alkaa mennä huonosti niin, harkitse tarkoin  onko järkevämpää antaa yrityksesi kaatua ennen kuin olet kiinnittänyt ja pantannut koko omaisuutesi tai antanut omavelkaisen takauksen.

Muista, että vain urheilussa jaetaan mitaleja ja arvostusta, ei yritystoiminnassa, olit sitten luonut satoja työpaikkoja tai tuonut paikkakunnallesi vaurautta.

Yhdellä urheilusuorituksella (jonka eteen kyllä joutuu myös tekemään valtavasti työtä) voi saada lahjoituksena omakotitalon kun taas sinä, joka olet kovalla työllä ja vaivalla saanut hankituksi oman kodin voit sen helposti menettää epäonnistuttuasi tai tultuasi petetyksi esim. rahoittajan toimesta yritystoiminnassasi..

MUTTA KAIKESTA HUOLIMATTA...

       Älä koskaan luovu omista perusperiaatteistasi ja moraalisista arvoistasi, ihmisyydestäsi, itsekunnioituksestasi ja myötätunnostasi muita ihmisiä kohtaan.

               Toimi yritystoiminnassasi rehellisesti,  lakien ja asetusten mukaisesti  voidaksesi nukkua yösi levollisesti ja nauttiaksesi elämästäsi perheesi kanssa hyvällä omallatunnolla.

               Muista pitää todellista ystävistäsi huolta silloinkin kun sinulla menee hyvin, sillä he pitävät sinusta huolta silloin kun sinulla menee huonosti.  Tämä on sinun ainoa todellinen henkivakuutuksesi.  Älä koskaan äläkä missään tilanteessa edes pyydä ystävältäsi lainaa tai takausta. 

               Jos et noudattanut neuvojani niin sinulle jää  vaihtoehtoina konkurssin jälkeen muutto ulkomaille tai siirtyminen harmaan talouden puolelle jos et halua tehdä itsemurhaa tai elää loppuelämääsi yhteiskunnan hylkäämänä sosiaaliturvan varassa. 

LOPUKSI

On paljon vaarallisempaa luottaa Suomen lakeihin ja tuomioistuimiin kuin ns. banaanivaltion jo tiedossa oleviin lainsäädännön puutteisiin ja korruptoituneisiin tuomioistuimiin, sillä siellä sinä osaat varautua.

Helsingissä 15.03.1996

               Pertti Lindeman

               Katinkullan perustaja

               entinen yrittäjä, joka ei osannut varautua.

               KOKEMUKSENI

20 vuotta yrittäjänä, 200 pysyvää työpaikkaa ja 4 vuotta konkurssista.

Lisäys 21.2.2016: 500 pysyvää työpaikkaa, yli 50miljoonaa euroa maksettuja palkkaveroja, yli 5miljoona euroa kiinteistöveroja ja yli 200mijoonaa euroa ALV ja muita veroluonteisia maksuja.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva

Hyvin todetty Pertti. Olen samaa mieltä ja sille on omakohtaiset kokemusperusteet paitsi mittakaava on huomattavasti pienempi. Toisaalta oikeusloukkaukset/oikeusmurhat ovat äärettömän törkeitä olipa ne pieniä tai suuria. Suomalaiskansallinen "hyvinvointioikeusvaltiosysteemi" on kuin koira, joka puree omaa häntäänsä.

Lassi Teronen

Täyttä asiaa. Itse pääsin vähemmällä. oli vain 80 työntekijää konkurssin tullessa. En voi kertoa miten pelastuimme kikkailemalla, koska en kerro mitä kaverini kannssa homma hoidettiin.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

YLEISPANTTAUS:
Älä missään nimessä anna taloosi, kesämökkiisi, yrikseesi panttausta, jonka takuuksi allekirjoitat yleipanttauksen ja vielä omavelkaisen takauksen. Se on suomalaiselle yrittäjälle yhtä kuin kuolemantuomio ja pankille tilaisuus rahastaa sekä Sinua, perhettäsi ja Suomen valtiota mielin määrin. Olemattomilla velkakirjoilla on mahdollisuus kiertää valtionveroja koko ajan 90-luvun perusteella.

Mieti: 90-luvun uhrit maksavat edelleen, vaikka velat ovat tulleet ajat siiten suoritetuiksi. Miksi? Koska pankit eivät tee tilityksiä velan ja siihen kertyneiden suoritusten,mahdollisten realisoinneista saatujen rahojen ja takaajien suoritusten välille. Heille on ihan sama -maksatko yhden ja saman velan 1 vai 5 kertaa. Maksaisitko siis kahvipaketin kaupassa 5 kertaa? Et varmasti! Yrittäjäksi ei siis Suomessa kannata ryhtyä ennen kuin lainsäädännöllä turvataan yrittäjän ja velallisen asema!

Sinun pitää ymmärtää, että panttiasiakirja - kiinnitys Sinuun taloosi, on pankille omaisuutta, jonka se merkitsee vakavaraisuuteensa heti, kun olet ottanut velkaa ja antanut heille kiinnitykset. Sen takia he haluavat pitää Sinun talosi panttikirjat hallussaan keinolla, millä hyvänsä - riippumatta Sinun suorituksistasi.

Mielenkiintoista näiden tutkinnassa on se, että yhä enenevästi törmäämme "kadonneisiin panttiasiakirjoihin", joita ei ole mitätöity itse panttikirjaan.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Kiitos Hilkka tärkeästä täydennyksestä.

Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva

Näin Suomessa, "hyvinvointioikeusvaltiossa", varokaa ja ottakaa opiksenne tapahtuneista tosiasioista. Uskomatontako? Ei Suomessa, jopa vähintäinkin "tavanomaista". Yritys voidaan tappa .."aivan tuosta vain" kun joku taho sitä haluaa tai vaatii. Mikä vastuu oikeusvalvontaviranomaisilla? Päätelkää itse:
http://www.promerit.net/2011/01/valehtelun-kulttuuri/
Klikkaamalla linkin sisällä sinistä niemäni aukeaa itse juridiset faktat eli oikeusmurja.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset