PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Vakavaa asiaa kansanedustajille, ministereille ja medialle.

  • Välimiehenä toimineneen Timo Korpiolan AA-toimiston laskutus. Lähde YLE
    Välimiehenä toimineneen Timo Korpiolan AA-toimiston laskutus. Lähde YLE

Tätä blogiani varten jouduin tutkimaan jo ennakkoon lakeja, asetuksia sekä JSN:n ennakkotapauksia nimien julkistamisesta, koskien ”Muistiota”, jonka tässä blogissani julkaisen. Suurin osa muistiossa olevista nimistä ja tapauksista on julkaistu tiedotusvälineissä aiemmin, joten en nähnyt mitään estettä julkistaa tätä muistiota kokonaisuudessan, niin kuin se on Katinkullan yhtiökumppanini Asianajaja Seppo Juurikon ja minun toimestani laadittiin 1993-94 todellisten tapahtumien mukaan. Muistion julkistamisella kokonaisuudessaan on myös erityinen yhteiskunnallinen merkitys. Kaikkiin muistiossa mainittuihin tapahtumiin liittyvät dokumentit ovat tallessa. Muisto on yksi tapahtumien sarja, joten siitä ei voinut mitään pois jättää.

Vain yksittäistapauksen kautta voitte ymmärtää kokonaisuuden.

Tämä blogini on suunnattu erityisesti maan hallitukselle ja oikeusoppineille. Sillä heidän on lopetettava tämä järkyttävä oikeuden vääristely ja oikeusviranomaisten laiton verkostoituminen korruptoituneeksi kokonaisuudeksi, joka on johtanut veronmaksajien varojen väärinkäyttöön, vääriin oikeuden tuomioihin sekä kansalaisten ja yrittäjien oikeusturvan puutteeseen. Verkostoitununeet oikeusviranomaiset voivat tehdä myös syyttömästä syyllisen, niin kuin tästä muistiosta voit todeta. Tämä blogini avaa myös tiedotusvälineille mahdollisuuden tutustua todelliseen lainkäyttöön ja korruptioon Suomessa, joka vielä voimistui 6.5.1992 jälkeen. Suomen kansalaiset voivat tästä todeta, että he ovat olleet, ja ovat, vailla lainsuojaa talousriita-asioissa, ”teillä ei ole mitään oikeutta”, niin kuin SKOP:n pankkiiri minulle yhdessä puhelussa 1993 suoraan totesi, puhelunauhoite on minulla tallessa.

Ei ole mitään merkitystä, kuinka monta oikeusastetta Suomessa on, ei ole mitään merkitystä montako valvovaa viranomaista lainkäytön oikeellisuutta valvoo, jos niissä työskentelevät henkilöt ovat verkostoituneet toimimaan omaksi tai omien intressiryhmien hyväksi.

Näiden 23-taisteluvuoden aikana, jonka ajan olen yrittänyt saada meidän perheelle oikeutta, olen ollut samalla myös kaikkien suomalaisten asialla, joiden kohdalla tänäkin päivänä jää tuomioistuimissa oikeus tapahtumatta.

Minun, niin fyysiset kuin henkiset. voimavarani alkavat olla lopussa, sillä tuulimyllyjä vastaan taisteleminen, ilman yhtään tukea antavaa Sancho Panzaa, vie lopulta ihmisen ennenaikaisesti hautaan. Niin kuoli myös äitini ja kaksi veljenäni, ennenaikaisesti, kokiessaan Suomen oikeusturvan valheeksi ja vääryydeksi. Minä en voi koskaan sanoillani aiheuttaa sellaista tuhoa, joka meidän suvullemme aiheutettiin konkreettisilla teoilla.

Kansanedustajat, ministerit, oikeusoppineet ja tiedotusvälineitten edustajat lukekaa tämä muistio huolella ja ajatuksella. Miettikää omalla ja läheistenne kohdalla, jos joudutte joskus turvautumaan oikeusviranomaisiin, niin tiedätte, että kohtalonne talousasioissa on jo ennalta määrätty. Voi olla, että tämän muistion teksti ei ehkä avaudu tavallisille kansalaisille, jotka eivät ole joutuneet kosketuksiin oikeusviranomaisten kanssa, mutta lainkäytön hengen te kuitenkin voitte tästä todeta.

Ilman tämän korruptoituneen verkoston hajottamista Suomea ei saada taloudellisesti jaloilleen, yritystoimintaa viriämään. Kysykää itseltänne ”Miksi hoitaa kansalaisvelvollisuudet, yrittää ja toimia omaksi ja isänmaan parhaaksi, jos kaikki se, jonka eteen olette tehneet töitä sukupolvien ajan voidaan sinulta hetkessä vääryydellä varastaa?”

 

MUISTIO ERINÄISISTÄ JÄÄVIYSTILANTEISTA "KATINKULLAN KAAPPAUS" PROSESSIEN AIKANA.

Taustaa.

Valtion  haltuun  19.9.1991  otettu  SKOP  sai  osakas-ja  rahoitussopimukseen  perustuvan  määräämisvallan  kaikkeen Katinkullan  omaisuuteen  ja  hallintoon  13.12.1991,  varsi­nainen  kaappaus  tapahtui  konkurssin  avulla  28.10.1992. Lopullinen  omaisuuden  siirto  tapahtui konkurssihuutokaupalla  28.6.1993,  jolloin  kaikki  omaisuus  myytiin  ennen konkurssia  vallinneeseen  toteutuneeseen  hintatasoon  verrattuna   70   %:n   alennukselle   SKOP-Kiinteistöt   Oy:lle. Kaikki tämä tapahtui täsmälleen ja pienimpiä yksityiskohtia myöden aiemmin laadittujen  salaisten,   kirjallisten suunni­ telmien mukaan. Kaikki suunnitelmat oli käsitelty ja hyväksytty SKOP:n liiketoimintaryhmän ja johtokunnan kokouksissa. Suunnitelmat on saatu haltuun keskusrikospoliisin takavarikoitua ne.

Koska SKOP näin rikkoi 13.12.1991 solmitun osakas- ja rahoitussopimuksen, on tästä kehkeytynyt mitä "verisin" oikeustaistelu Juurikon, Lindemanien ja SKOP:n kesken.

Taistelu on alusta pitäen tiedetty lähes toivottomaksi, koska tosiasiallinen vastapuoli on Suomen valtio.

Jos olisimme tienneet, miten täydellisesti ja tarkoin yhteiskunnan suojaverkko suojelee itseään emme  ehkä olisi tähän toivottomaan taistoon lähteneet. Luotimme kuitenkin viimekädessä oikeuslaitoksen puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen, mutta nyt tämä lapsenusko on karissut ja siniset  silmämme auenneet.

Nyt tiedämme, miten monin eri tavoin, laillisin ja usein myös laittomin tai muutoin sopimattomin tavoin yhteiskunnalta elantonsa saava järjestelmä eli tässä tapauksessa valtion omistama pankki, sen asiaa ajamaan siirtynyt yrityksen oma KHT-tilintarkastaja, pesänhoitajana toimiva asian­ ajaja, Keskuskauppakamarin nimeämä välimies, syyttäjä, oikeuskanslerinvirasto ja jopa käräjäoikeus ovat toimineet.

Haluamme tällä muistiolla kootusti kertoa sen tavan millä yhteiskuntaamme tällä hetkellä hallitaan. Kokemustemme perusteella voimme perustellusti väittää, ettei kyse ole tästä yksittäistapausten vyyhdestä vaan paljon laajemmasta ilmiöstä eli oikeus- ja hallintojärjestelmämme varsin laajasta ja syvästä  rappeutuneisuudesta ja korruptoitumisesta.

Toisaalta tässä taistelussa vilpittömästi ja tasapuolisesti ovat asiaa selvittämään ryhtyneet ja siinä myös onnistunet mm. keskusrikospoliisi, konkurssiasiamies, kilpailuvirasto ja julkinen sana, joiden avulla on ollut mahdollista selvittää asioita näinkin pitkälle, vaikka jo nyt on nähtävissä, että emme tule pääsemään tavoitteeseemme eli Katinkullan takaisinsaantiin.

Jatkamme kuitenkin taistelua voidaksemme osaltamme ainakin vähäisen myötävaikuttaa siihen suuntaan, että vähitellen tsaarinaikainen yksinomaan yhteiskuntaa suojeleva lainsäädäntömme ja oikeuskäytäntömme muuttuisi enemmän eurooppalaiselle ja amerikkalaiselle yksilöä suojelevalle kannalle. Koska poliittinen ja virkakoneisto suojelee itseään ja status quon säilymistä, tällainen työ on mahdollista vain radikaalein toimin ja konkreettisia esimerkkejä julkisuuteen  tuoden.

Tämän vuoksi esitämme yhteenvedon merkittävimmistä tapahtumista, joista mikään ei olisi ilman vakavia seuraamuksia mahdollinen esim. USA:ssa, ehkei myöskään muualla Euroopassa:

1.SKOP:n toiminta Katinkullassa ennen konkurssia.

SKOP:n Katinkullan talousjohtajaksi noin vuoden ajaksi ennen konkurssia nimittämä Pekka Luukkainen toimi koko tämän ajan selkämme takana tosiasiallisena tavoitteenaan saada meidät tekemään viimeisetkin toimet Katinkullan valmiiksi saamiseksi, päästä yrityksen sisään ja sieltä käsin ottaa hallintaansa organisaatio ja sen hallussa oleva tieto ja sitten, kun kaikki meidän työmme tuloksena on valmista, konkurssin avulla kaapata yrityksen kaikki omaisuus SKOP:lle, kuten  sitten täsmälleen  tapahtui.

Asiaa on käsitelty ja tullaan uudelleen käsittelemään väli­ miesoikeudessa ja sen lisäksi se on edelleen poliisitutkinnassa ja poikinut ja poikii lukuisia muita oikeudenkäyntejä. Poliisitutkinta suoritetaan paitsi konkurssirikosnimikkeillä niin myös SKOP:n yhtiömme hallitukseen nimeämien jäsenten luottamusaseman väärinkäyttönä, petollisena viettelynä ja petoksena.

SKOP:n "iske, rahasta ja  poistu"  taktiikkaa  on  vastaavalla tai verrannollisella tavalla sovellettu Suomessa vastaavalla myös mm. Labsystems Oy:n, Safematics Oy:n, Rönnäsin Golf-keskukseen, Catellin perheen Tampella osakkeisiin ja Yhdysvalloissa  lomakohteisiin.

Tämä muistio, viimeksi mainittujen tapausten osalta kuitenkin huomattavasti täydellisempänä, on tarkoitus toimittaa Yhdysvalloissa käytävien oikeudenkäyntien todistusaineistoksi ja osoitukseksi SKOP:n yleisistä toimintatavoista. Yhdysvalloissa tällainen toiminta laukaisee rangaistusperusteisen    vahingonkorvausvelvollisuuden, joka    voi   olla

5.000 kertainen todelliseen vahinkoon verrattuna. Valitettavasti vahingon  kärsii jälleen  suomalainen  veronmaksaja.

2.KHT Erkki Simpasen toiminta ennen ja jälkeen konkurssin.

Yrityksemme oma, pitkäaikainen tilintarkastaja, KHT Erkki Simpanen KPMG Wideri Oy:stä toimi yksiselitteisesti ja selvästi  ja  omankin  tunnustuksensa  mukaan "perkeleellisenä kaksoisagenttina" selkämme takana antaen SKOP:lle niin kirjallisia kuin suullisiakin lausuntoja siitä, miten SKOP:n tulee toimia syrjäyttääkseen meidät yrityksemme  johdosta,  antoi  SKOP:lle  ohjeita  siitä  miten SKOP:n tulee toimia estääkseen yrityssaneeraukseen pääsemisen,  suosiakseen  SKOP:a  velkojana  muiden  velkojien ja  velallisen  kustannuksella ym.

SKOP on maksanut saamistaan palveluista Widerille sadoissa tuhansissa laskettavia summia, mitä asiaa tutkitaan poliisin toimesta lahjoman vaatimisena ja vastaanottamisena ja  luottamusaseman  väärinkäyttöepäilynä.

Asiaa on käsitelty myös Keskuskauppakamarin tilintarkastajalautakunnassa, joka on jo antanut Simpaselle varoituksen   ja  Valtion  tilintarkastajain valvontalautakunnassa.

Tilintarkastajain valvontajärjestelmä on osa Keskuskauppakamarijärjestelmää, jossa määräämisvaltaa käyttävät pankit ja niiden intresseissä toimiva suurteollisuus. KPMG Wideri Oy on maamme suurimpana tilintarkastustoimistona on välittömässä intressiyhteydessä merkittävimpiin Keskuskauppakamarin päätöksentekotahoihin. Tämä näkyy selkeästi sekä asioiden käsittelyssä että päätöksenteossa. Mikäli Wideri tai sen osakas voidaan vastuusta vapauttaa, se varmasti tehdään.

3. AA Hannu  Tuomaalan  toiminta  pesänhoitajana.

Kaikkien ns. Juurikko yhtiöiden pesänhoitajana toimiva AA Hannu Tuomaala on yksiselitteisesti ja toteen näytettävästi toiminut yksinomaan SKOP:n etujen ajajana pesissä saaden toiminnastaan palkkion suoraan SKOP:lta ohi pesien. Kysymyksessä on useiden miljoonien markkojen siirto laittomasti pesästä SKOP:lle niin, että pesä on ottanut vastatakseen SKOP:lle kuuluvia kuluja mutta saanut niistä kaiken tuoton ja kieltäytymällä pesän edun mukaisten kanteiden nostamisesta  SKOP:a vastaan.

Palkkioksi tästä toiminnasta Tuomaala SKOP on maksanut mm. Katinkullan konkurssipesässä Kajaanin käräjäoikeuden määräämän 100.000,- markan palkkion sijasta 300.000,- markkaa.

Tuomaalan toimia tutkitaan poliisin toimesta lahjus- ja luottamusaseman väärinkäyttöepäilynä, Asianajajaliitossa hyvän tavan vastaisena ja sopimattomana asianajotoimintana ja konkurssiasiamiehen toimesta hyvän pesänhoitotavan vastaisena toimintana. Pesässä on suoritettu erityistilintarkastus ja Tuomaalan rinnalle on asetettu toinen pesänhoitaja,  AA Aatos  Sarvi Kuopiosta.

4.Äänivallan käyttö velkojain kokouksissa.

Kun Katinkullan konkurssipesissä vaadittiin takaisinsaanti­ ja muiden kanteiden nostamista SKOP:a vastaan, hyväksyi pesänhoitaja Hannu Tuomaala SKOP-Rahoitus Oy:n, jonka SKOP omistaa 100 %:sti, kanteita vastustaviksi ääniksi, jolloin velkojainkokouksen päätökseksi tuli, ettei kanteita nosteta.

Oikeuskäytäntö Suomessa on yleensä ollut  se,  ettei kukaan saa äänestää omassa asiassa, mutta SKOP- Rahoitus Oy sai äänestää SKOP:a koskevassa asiassa. Velkojainkokouksen päätöksiä  moitittiin  Kajaanin käräjäoikeudessa.

5.Velkojainkokouksen päätöksen moittiminen.

Kun em. lainvastaista äänestystä ym. muita  laittomia, SKOP:n eduksi tehtyjä päätöksiä moitittiin Kajaanin käräjäoikeudessa, järjesti SKOP niin, että Helsingissä oli samaan aikaan toinen oikeudenkäynti eikä Seppo Juurikko voinut  Kajaanissa  pidettyyn  istuntoon osallistu.

Tämän vuoksi asiamiehenä ensimmäisessä istunnossa toimi Pertti Lindeman, jolle  Juurikko  antoi  lyhyen ohjeen: Uudista kannekirjelmän sisältö kanteeksi asiassa ja pyydä päätöstä.

Kun Lindeman yritti lukea 8-sivuisen kannekirjelmän tekstiä,  keskeytti  puheenjohtaja   Pekka  Tammenmaa  lukemisenja vaati Lindemania kertomaan ulkomuistista, suullisesti kannekirjelmän sisällön. Lindeman ilmoitti, ettei hän tähän kyennyt, koska asia on niin mutkikas ja Juurikko on kirjelmän laatinut ja asia kyllä on  tuttu  kaikille  asianosaisille, jotka olivat kirjelmän jo edeltäneessä kirjelmien vaihdossa saaneet.

Kun Lindeman ei kyennyt kannekirjelmää suullisesti ja ulkomuistista selostamaan, päätti Kajaanin käräjäoikeus jättää asian tutkittavaksi  ottamatta.

Päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hovioikeuteen ja pyydettiin sitä palauttamaan juttu uudelleen alioikeuden käsittelyyn ja määräämään asianomainen käräjätuomari uudelleen koulutukseen. Hovioikeus teki myönteisen päätöksen kumpaankin pyyntöön.

6.Välimiesoikeuden jäsenten valinta.

AA Timo Korpiola on Keskuskauppakamarin välityslauta­ kunnan jäsen. Lautakunnan tehtäviin kuuluu valita välimiehet välimiesoikeuksiin.

Keskuskauppakamarin välityslautakunta neuvotteli ennen kokousta Timo Korpiolan kanssa siitä, voiko hän toimia SKOP:n ja Katinkullan osakkaiden välisessä riitajutussa välimiehenä, jolloin Korpiola antoi tehtävään suostumuksensa.

Lautakunta siis valitsi oman jäsenensä välimieheksi. Korpiola osallistui tähän kokoukseen, mutta ei pöytäkirjan mukaan osallistunut omaan valintaansa. Korpiola ei ilmoittanut välityslautakunnalle ainoatakaan seikkaa, joka tekisi hänestä  esteellisen  välimiehen tehtävään.

7.Välimiesoikeuden toiminta.

Välimiesoikeuden puheenjohtajana toimi korkeimman oikeuden jäsen Pirkko-Liisa Haarman ja jäseninä Vakuutus­ yhtiöiden  yhdistyksen  toimitusjohtaja  Matti  L.  Aho ja  Asianajotoimisto Heikki Haapanimi Ky:n omistaja ja toimitusjohtaja  AA  Timo Korpiola.

Välimiesoikeus hylkäsi oikeudenkäynnin aikana pyyntömme velvoittaa SKOP luovuttamaan ns. editiosäännösten perusteella SKOP:n ne liiketoimintaryhmän ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat, joissa on käsitelty Katinkullan osakas- ja rahoitussopimusta ja tehtyjä rahoitus- ja muita päätöksiä.

Välimiesoikeus hylkäsi myös käsittelyn lykkäämisen siihen asti, että välimiesoikeuden käyttöön saataisiin tuolloin jo vireillä  olleen poliisitutkinnan  tuloksena  kertyvä aineisto.

Kun tätä aineistoa ei välimiesoikeuden käyttöön siten saatu, hylkäsi välimiesoikeus kanteemme sopimussakosta SKOP:n sopimusrikkomuksen perusteella ja tuomitsi Seppo Juurikon 500.000,- markan sopimussakkoon sen vuoksi,  että hän oli rikkonut salassapitopykälää antamalla julkisuuteen tiedon osakas- ja rahoitussopimuksen olemassaolosta ja sen sisällöstä.

Päätöksen antamisen  jälkeen  poliisi  takavarikoi  em. SKOP:n liiketoimintaryhmän ja johtokunnan kokousten pöytäkirjat, joista ilmeni, että SKOP oli tarkoin käsitellyt ja päättänyt Katinkullan kaappaamisesta Katinkullan talousjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi ·nimeämänsä Pekka Luukkaisen  suunnitelmien  mukaan.

8.Välimiesoikeuden jäsenen jääviys.

Myöhemmin selvisi, että samaan aikaan kun AA Timo Kor­ piola toimi välimiehenä SKOP:a  koskevassa  riita-asiassa, oli hänen omistamallaan Asianajotoimisto Heikki Haapa­niemi Ky:llä oli toimeksiantosuhde seuraavien asiakkaiden kanssa: (ks. viereinen kuva Haapaniemen toimiston laskutuksista)

  • Suomen Pankki, tehtävänä SKOP:n haltuunottoon liittyvät toimet,
  • Sponda Oy, tehtävänä SKOP:lta yhtiölle siirtyneen kriisiomaisuuden hoitoon liittyvät toimet,
  • Vakuusrahasto ja Arsenal Oy, jotka omistavat yli 90 o/o:a SKOP:n osakkeista ja äänistä, tehtävänä erinäiset perintä ja muut asianajotehtävät,
  • Suomen Säästöpankki SSP Oy, jota edeltäneiden säästö­ pankkien keskuspankkina SKOP toimi, perintä ja muiden asianajotehtävien hoitaminen,
  • Helsingin Suomalainen Säästöpankki, jonka keskuspank­ ki SKOP oli, hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Asianajotoimisto Heikki Haapaniemi Ky:n toinen pääosa­ kas, AA Martti Ikonen. Toimisto on hoitanut pankin erinäisiä asioita, antanut mm. asiantuntijalausunnon siitä, tuleeko pankin isännistön nostaa vahingonkorvauskanteita pankin hallitusta mm. Martti Ikosta vastaan. Lausunto on tosin kadonnut, sen olemassaolo selviää ainoastaan kokouspöytäkirjan liiteluettelosta.

Korkeimmalle oikeudelle on tehty hakemus välimiesoikeuden päätöksen kumoamista koskevan kanteen nostamiselle säädetyn menetetyn määräajan palautushakemus, jotta välimiesoikeuden päätös voidaan AA Timo Korpiolan jääviyden perusteella kumota ja välimiesmenettely aloittaa uudelleen, uuden vahvan näytön perusteella.

9.Katinkullan konkurssipesän tuottojen ja kulujen jako SKOP:n ja pesän kesken.

SKOP, pesänhoitaja Hannu Tuomaala ja juridisena asian­ tuntijana kuultu OTT Risto Koulu katsovat, että konkurssi­ pesän velvollisuus on maksaa SKOP:n hallussa panttina olevien kaikkien lomaosakkeiden yhtiövastikkeet ja niiden vuokrauksesta aiheutuneet kulut kuten esim. markkinointi-, siivous-, välityspalkkio- ym. kulut mutta SKOP:lla on oikeus saada kaikki osakkeiden vuokrauksesta saadut tulot ja osakkeiden myynnistä saadut tulot eikä näistä tuloista ole oikeutta vähentää pesän maksamia kuluja.

SKOP ym. tulkitsevat vuoden 1992 loppuun asti voimassa ollutta konkurssisäännön  80 §:ää, joka  tuli voimaan 1895.

Risto Koulu myöntää lopputuloksen olevan kyllä kohtuu­ ton, mutta lain mukainen.

10.Syyttäjän toiminta KHT Erkki Simpasen perätöntä lausumaa koskeneessa asiassa.

Lomaseteli Oy:n konkurssissa pesäluettelon laati yhtiön pitkäaikainen tilintarkastaja KHT Erkki Simpanen yhtiön pitkäaikaisen tilinpitäjän KTM Pirkko Vaskon avustamana. He laativat tarkan ja  oikean  kirjanpidon  aina  31.12 .1992 asti toimintakertomuksia myöden mutta eivät laatineet minkäänlaista kirjanpitoa ajalle 1.1. - 31.3.1993 vaan laativat pesäluettelon per 31.3.1993 ilman kirjanpitoa "tositeläjistä kokoamalla".

Pesäluetteloon tuli pesän velkaan Seppo  Juurikolle  1,5 mmk:n suuruinen virhe sen vuoksi, että yksi osakekauppa­ kirja oli otettu huomioon vain puoliksi eli oli todettu osakkeet myydyksi mutta kauppahinnan kuittausta Seppo Juurikon saatavaa vastaan  eli  saatavan  vähentymistä  ei  oltu otettu huomioon.

Tästä johtuen pesäluettelo tuli virheelliseksi ja Juurikko vannoi virheestä tietämättä ja virhettä noin 5 minuutin tutustumisajan puitteissa huomaamatta, pesäluettelon oikeaksi.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Seppo Juurikon ankaraan rangaistukseen väärän pesäluettelon oikeaksi vannomisesta. Päätös perustui olennaiselta osin KHT Erkki Simpasen todistajalausuntoon, jonka mukaan Juurikon olisi pitänyt tietää tai huomata kyseinen virhe.

Myös todistajana kuullun KTM Pirkko Vaskon mukaan virhe on kiistatta pesäluettelon laatijoiden eli siis Simpasen ja hänen itsensä eikä Juurikko ole voinut olla  siitä  tietoinen eikä  sitä huomata.

Simpanen on monessa kohdin todistajalausuntoaan puhunut itsensä ja Pirkko Vaskon ja muiden tosiasioiden kanssa ristiin. Syyttäjä Ritva Sahavirta on kuitenkin katsonut Simpasen puhuvan totta.

Juurikko teki tutkintapyynnön Simpasen valan nojalla oikeudessa antaman perättömän lausuman johdosta. Kun poliisitutkinta valmistui, annettiin tämänkin jutun syyteharkinta Ritva  Sahavirralle.

Juurikko katsoi, ettei Sahavirta ole puolueeton ja riippumaton tekemään tätä syyteharkintaa, koska hän on jo aiemmin ottanut sen kannan, että Simpanen puhuu totta, ja pyysi Sahavirtaa vetäytymään syyteharkinnasta ja antamaan tehtävän jollekulle muulle syyttäjälle. Sahavirta kieltäytyi. Juurikko teki kantelun oikeuskanslerille, joka katsoi Sahavirran olevan  esteellinen  syyteharkintaa suorittamaan.

11. Asian  käsittely oikeuskanslerinvirastossa.

Kun oikeuskanslerin virastossa em. asian käsittely viipyi, soitti Juurikko asian valmistelijalle, nuoremmalle oikeus­ kanslerinsihteerille Jorma Äijälälle kiirehtien käsittelyä. Äijälä valitteli kiireitä ja lomia eikä ilmoittanut selvää ratkaisuajankohtaa.

Juurikko soitti oikeuskansleri Jorma S. Aallolle asian kä­sittelyä kiirehtiäkseen ja kertoi kyseessä olevan pienen mutta merkittävän osan ns. SKOP taistelua. Aalto kertoi keskustelleensa jo useaan otteeseen Jorma Äijälän kanssa asiasta ja tuntevansa sen hyvin.

Kun ratkaisua ei edelleenkään kuulunut, Juurikko jälleen tiedusteli asiaa Äijälältä, jolloin tämä ilmoitti, noin kolmen kuukauden käsittelyajan jälkeen, että hän vetäytyy asiasta, koska hänen kaksoisveljensä Kari Äijälä on SKOP:n perintälakimies ja ollut SKOP:n lukuun ·perimässä Juurikolta SKOP:n saatavia ja tekemässä SKOP:n rikostutkintapyyntöä mm.  em. pesäluetteloasiassa.

Juurikko teki eduskunnan oikeusasiamiehelle tutkintapyynnön mm. sitä, onko Jorma Äijälä toiminut lainvastaisesti ottaessaan valmistellakseen kyseisen asian, johon hän on varmuudella tiennyt kaksoisveljensä toimien  liittyvän  ja onko hän käsitellyt tällaisia SKOP:n liittyviä asioita laajemminkin, esim. ns. Juhantalo- ja Rapap- tapauksissa, joihin liittyvät mm. Vakuusrahaston johtajan Heikki Koiviston veljen Matti Koiviston vapautuminen noin 17 mmk:n takausvastuusta SKOP:lle. Näitä asioita on oikeuskanslerinvirastossa tutkittu ja todettu, ettei aihetta minkäänlaisiin toimiin ryhtymiseen  ole olemassa.

 

Näin se kaikki tapahtui, ja kaikki rehellisen oikeudekäytön ovet pysyivät meiltä kiinni. Samalla tavoin ryöstettiin toisten yrittäjiltä yritykset ja velallisilta kodit, ja samoin tapahtuu myös tänäpäivänä  Tuhottiin suomalaisia kokonaisia sukuja, Korhosia, Virtasia, Mattiloita, Putkosia...

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Tuhansissa tapauksissa samantyylinen kaava.

Sukupolvien ajan kovalla työllä kerätty omaisuus, siirtyi kavaltajien ja varkaiden taskuun. Uskallan sanoa ääneen, sillä turvanani on Suomen Laki, joka mm. sanoo selkeästi Rikoslaissa 28 luku 4§ ja 5§, minkä rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, jos velan, suoritusten ja vakuuksien välille ei tehdä tilitystä - sitä kutsutaan kavallukseksi. Kuinka moni väärin perustein konkurssiin ajettu, elinkelpoinen, työllistävä yritys/ yrittäjä on saanut velkojalta tilityksen?

Oy ST-Line ja M/S Princess Isabellan tapaus on hyvin samankaltainen.

91 liikevaihto oli tuplattu ravintola - ja risteilytoimintaa harjoittavassa yrityksessä 2,5 miljoonasta - 4,5 miljoonaan. Työllistettiin yli 20 ihmistä.

Tuli 10/1991. Pankki alkoi vaatimaan 11/1991 valuuttavelan devalvaation aiheuttamalla korotuksella yhtiötä maksamaan heti. Pankki haki yrityksen konkurssiin 7.12.1992. Neuvotteluissa pankinjohtaja totesi: "Te ette meille mitään voi". Hän tiesi voivansa sanoa noin, koska heillä oli Presidentti Koiviston tuki (6.5.1992) takana, että oikeuslaitos ei pelasta yhtään yrittäjää. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että hallitus oli 3/1992 tehnyt kaikkien pankkien kanssa sopimuksen, että elinkelpoisia yrityksiä ei ajeta konkurssiin.

Oy ST-Line Ltd sai Valtion Takuukeskukselta elinkelpoisille yrityksille tarkoitetun takauksen pankin saatavalle. Tuolla ei ole meillä "paskapaperin arvoa", totesi pankijohtaja.

Pesänhoitajat (pankin lakimies ja toinen Kokko & Tuomaalan!! toimistosta) aiheuttivat miljoonavahingon jäädyttämällä laivan 25.1.1993. Kera ja yhtiö hakivat yhdessä velkasaneeraukseen, jota pankki raivoisasti vastusti. Pankki esti myös saneeraustoimikunnasta käsin, että pesänhoitajia vastaan ei voitu nostaa kannetta. Yrittäjä itse korjasi laivan risteilykuntoon. Lopulta pankki sai tahtonsa läpi 11.5.1994 ja saneerausmenettelyn nurin.

Nyt tulee syy, miksi Suomen Valtio on korvausvelvollinen: Pankki sai laivan "pakkohuutokaupassa", josta ulosmittaus oli 6.6.1994 - velkojainkokous 7.6.1994 ja huutokauppa 9.6.1994, jossa -kas kummaa- oli vain pankki huutajana ja sai laivan 0 markalla. Valitusaikana Oulun Lääninhallitus asetti toimenpidekiellon. Siitä huolimatta ulosottomies luovutti laivan pankille. Myöhemmin selvisi, että pankki oli saanut yrityksen saneerauksen aikana laivasta 3, 280 000 markan tarjouksen! eli reilusti yli 3 milliä. Velka oli 1,5 miljoonaa alunperin ja sille oli kertynyt jo suorituksia.

Kaikki kävi niin nopeasti ja yrittäjältä evättiin kaikki mahdollisuudet. Koko omaisuus 3 kiinteistöä ja jopa arvopaperiosakkeet, jotka eivät olleet edes vakuutena päätyivät pankin omaisuudeksi. Yrittäjä nosti lopulta vahingonkorvauskanteen pankkia vastaan ja samalla teki tutkintapyynnön poliisille. Pieni kaupunki - ei rikosta!

THO 15.12.2006 päätyi ratkaisuun, että lojaliteetti asiakasyritystä ja takaajaa vastaan on rikottu ja vahinkoakin katsottiin syntyneen vähintään 2 miljoonaa markkaa, mutta kanne katsottiin ENNEN AIKAISEKSI!
Peruste oli pankin valhe, että he eivät ole mitään perineet sitten 1994. Samaan aikaan tuo yrittäjä takaaja kuitenkin joutui maksamaan -lain vastaisesti - edelleen tuota "velkaa".

Asianajaja nosti tassut pystyyn - ei voi mitään. Pankki ahneuksissaan kuitenkin ilmoitti 2/2008 velan olevan edelleen olemassa KOROILLA KASVANEENA!

2009 yritys nosti nyt kanteen vaatien pankilta tilitystä velan, suoritusten ja vakuuksien välille. Mitä on tähän mennessä selvinnyt? Valuuttavelka olikin pankin oma - ei yrityksen. Uhkasakosta huolimatta, pankki ei kykene tekemään tilitystä. Asia on edelleen kesken alioikeudessa.

Valtakunnansyyttäjän virasto on miettinyt reilu puolitoista vuotta asian parissa. Kysymys on "Täyttyykö Rikoslain 28 luvun 4§ ja 5§ mukaisen kavalluksen ja törkeän kavalluksen tunnusmerkistöt?"

Ans kattoo, mihin lopputulokseen tulevat?

Minulla ei ole mitään pelättävää -sillä Suomen laki on takanamme. Niillä, jotka sitä eivät noudata, sen sijaan on pelättävää.

Totuus 90-luvusta tulee esiin - se kaivetaan esiin pala palalta, dokumentti dokumentilta, kunnes tämän maan lainsäädäntö, Perustuslaki ja Ihmisoikeudet palautetaan niin Pertille, kuin muillekin 90-luvun uhreille.

Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva

Autoimme pa. Keskipohjan Aluesäästöpankkia kun SKOP ei sitä enään kyennyt rahoittamaan, aukaisemmalla ko. pankille rahoituskanavan eurooppalaiseen pankkiin josta KEP sai 20 000 000,. usd-määräisen luoton. Heti kun luotto oli KEP:n hallusssa niin alkoivat törkeät tuhotoimet yhtiötämme kohtaan vaikka ko. pankki (Johtaja Aimo Hietala ja Lauri Tyynelä) vaativat ulkopuolisen asiantuntijalausunnon yhtiömme tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Yhteisesti sovittiin, että yritystutkimuksen tekee tunnettu oululainen liikkeenjohdon konsulttitoimisto-Hansacon Oy(seniorikonsultti Eero Järvempää). Lausunto tuki perusteellisesti ja suositteli rahoitusta Konekersantti Oy:lle. Ei tullut rahoitusta vaan:

Kun Keskipohjan Aluesästöpankki sai rahat Luxenburgista niin tappotoimet alkoivat http://www.promerit.net/2011/01/valehtelun-kulttuuri/

Klikkaamalla sinistä nimeäni aukenee jutun juridiikka ja oikeudellinen sisältö. Tässähän on kysymyksessä törkeä petos, jota mm. Suomen Valtioneuvoston Herra Oikeuskansleri "ei havainnut".

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman
Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva
Olli Toivo Olavi Puolitaival

.....ja SKOPia...https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRoraSu9TKAhXFliwKHYAoD0gQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Foikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com%2F2010%2F09%2Folli-puolitaival-ja-konekersantti-oyn.html&usg=AFQjCNE9Cyemte-iGWOQvWt97NpBwFWQgQ

Toni Tamminen

Ja tämä tarina on tosi :) puhdas yrittäjä puhtaine lakimiehineen :) nämä tarinat ovat aina niin samankaltaisia, itsekään en tunne yhtään yrittäjää, joka olisi epärehellinen, puhumattakaan lakimiehistä, joita heidän palveluksessaan toimii.

Käyttäjän OlliToivoOlaviPuolitaival kuva

Jos ja kun Toni on lukutaitoinen niin voisi aivan itse tutututua faktoihin. Tottakai vaatii myös jonkin verran lukemansa ymmärrystä jotta saa oikean käsityksen:http://www.promerit.net/2011/01/valehtelun-kulttuuri/

Jos puuttuu lukutaito ja tai ymmärrys lukemaansa niin silloin vain tulee johtopäätökseen mihin Toni on tullut.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset