PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Sananvapauden rajoitukset koskemaan myös uskontoja.

Rikoslain 11 luvun 10 §:ssä (511/2011) säädetään: "Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Ei mennyt kauan miettiessä, että mistä kirjoista nämä kaikki lainvastaiset ”tiedot, mielipiteet ja viestit” löytyvät. Raamattu ja Koraani.

Vuoden 1919 Suomen hallitusmuodossa säädettiin näin8 §. Suomen kansalaisella on oikeus julkisesti ja yksityisesti harjoittaa uskontoa, mikäli lakia ja hyviä tapoja ei loukata, niin myös sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, vapaus luopua siitä uskonnollisesta yhdyskunnasta, johon hän kuuluu, sekä vapaus liittyä toiseen uskontokuntaan.”

Koko Euroopassa täytyisi alkaa soveltamaan sananvapauden rajoituksia uskontoihin, niiden opetukseen sekä niiden julkaisemaan materiaaliin.

Euroopassa suojellaan eri uskonnon harjoittajia, kun toisissa maissa väärän uskonnon harjoittaminen saattaa johtaa kuolemantuomioon. Euroopan tapa hyväksyä eri uskonnon harjoittaminen on kannatettavaa, mutta ei ole kannatettavaa se, että uskonnon vapauden nimissä voidaan rikkoa lakeja ja kiihottaa kansaryhmiä vastaan.

Eurooppa tarvitsee uskontokirjojen puhdistuksen.

Minusta Euroopassa olevat yleisesti saatavilla olevat uskontokirjat täytyisi käydä läpi ja puhdistaa Suomen rikoslain mukaan, joka koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan. Alkuperäiset uskonkirjat voidaan säilyttää vain museoissa ja tukijoiden käytettävissä.

Tällainen sensuuri auttaisi nykyisiä eurooppalaisia sekä tänne pakenevia maahanmuuttajia. Euroopan rajoilla maahanmuuttajien uskonkirjat vaihdettaisiin puhdistettuihin uskonkirjoihin. Niissä uskonkirjoissa olisi jäljellä ne Eurooppalaiset arvot, joiden mukaan täällä eletään. Ne puhdistetut uskonkirjat olisivat parempi ja tehokkaampi tapa, kuin valtioiden lakikirjat ja lainsäädännöt, kotouttaa maahanmuuttajat Euroopassa vallitsevaan kulttuuriin ja arvoihin. Puhdistettu uskontokirja tulisi olemaan myös helpotus niille maahanmuuttajille, jotka oman maansa uskontokirjan mukaan kuuluvat johonkin syrjittyyn tai alistettuun ryhmään ilman omia yksilöllisiä oikeuksia.

Tämä ei tarkoita sitä, että luovuttaisiin Eurooppalaisesta arvosta, uskonnonvapaudesta, vaan sitä, että puhdistettu uskontokirja ei kiihottaisi väkivaltaan ja syrjintään. Puhdistettu uskontokirja tukisi uskonnonvapautta, eli lakia ja hyviä tapoja loukkaamatta, ja estäisi väkivallalla, syrjinnällä ja pakolla omaksumasta väkivalaista ja syrjivää uskonnonharjoittamista.

Tämä ehdotukseni ei ole myöskään ristiriidassa Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kanssa:

"Sananvapautta voidaan 10. artiklan mukaan rajoittaa vain lailla ja syistä:

»– – jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.»
(Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklan toinen kohta.[3])"

Lainkirjoittajan oppaassa tämä asia on myös yksiselitteisesti selvitetty, mutta käytännössä jätetty valvomatta?

4.2.6 Uskonnon ja omantunnon vapaus (11 §)  ​

Uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten ei voida harjoittaa toimia, jotka loukkaavat ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia taikka ovat oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisia. Perusoikeussäännöksellä ei siten voida esimerkiksi oikeuttaa missään olosuhteissa ihmisyksilöiden silpomista, kuten naisten ympärileikkausta, huolimatta tällaisen toimenpiteen mahdollisesta yhteydestä johonkin uskonnolliseen suuntaukseen. Sama koskee muun muassa moniavioisuutta, joka ei sovellu suomalaiseen oikeusjärjestykseen.

Uskonnon ja omantunnon vapauden perustuslainturva ei myöskään estä lailla antamasta yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen moraalisten ja eettisten arvojen mukaisia järjestysluonteisia säännöksiä, jotka eri uskonnollisten suuntausten tulee ottaa huomioon uskonnollisissa tai niitä vastaavissa menoissaan. Erityisesti muiden ihmisten perusoikeuksiin liittyvät näkökohdat tulee muutoinkin ottaa huomioon tulkittaessa, miten pitkälle säännöksellä annettu perusoikeussuoja, esimerkiksi oikeus uskonnon harjoittamiseen, ulottuu. Esimerkiksi lapsen perusoikeuksia, kuten oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, ei saa loukata vedoten muiden uskonnon ja omantunnon vapauteen 231."

Tämä asia täytyisi jo vähitellen Euroopassa ymmärtää, ennen kuin on liian myöhäistä: Niistä maista, joista pakolaiset nyt tulevat, eivät ihmisten käyttäytymistä ja arvoja ohjaa lainsäädäntö vaan uskonkirjat. Niihin maihin joihin he saapuvat, heitä ohjaa edelleen uskonkirjat, ei kansallinen lainsäädäntö.

Me blogistit ja kommentoijat joudumme välillä sensuuriin kohteeksi ja varmasti useasti syystäkin, joten tasa-arvoisen kohtelun vuoksi uskonnon harjoittajat eivät saa olla siinäkään suhteessa eriarvoisessa asemassa. 

Lainsäädäntö lähteet: Wikipedia.org

Lainkirjoittajan opas: http://lainkirjoittaja.finlex.fi/4-perusoikeudet/4-2/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Risto Laine

Silloin ne pitäisi myös ulottua poliittisiin ideologioihin. Ei kauheasti nappaa tietyt ideologiat.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Siitä aiheesta voisit blogin kirjoittaa?

Risto Laine

Pertti!

En viitsi, mutta tosiasia on että poliittinen ideologia ja uskonto lähtee ajatuksesta mitä on ihmisyys, tarpeet ja toiveet. Joten jos uskonnon edustajat eivät saa osallistua politiikkaan, niin katson myöskin ettei mikään poliittinen ideologiakaan. Ei tämä maailman niin mene, että joku ryhmä ei saa osallistua yhteiskuntaan, eikä ajaa omia ajatuksiaan tai ryhmänsä etuja yhteiskunnassa. Sitä kutsutaan diktatuuriksi.

Jos ottaa pattiin tehdä kompromisseja, niin voi voi, sitä Demokratia on ja ihan ihteensä.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman Vastaus kommenttiin #12

En ole sulkemassa pois uskovia päätöksenteosta, mutta jättäkäämme historiaan uskontojen tuoma väkivalta ja kansan kiihottaminen eri kansaryhmiä vastaan. Käyttäkääme maallista lainsäädäntöä, ei uskontokirjoja, valtioita johdettaessa.

Risto Laine Vastaus kommenttiin #14

Eikö demokratiaan juuri kuulu päätöksenteko ja lainsäädäntöön vaikuttaminen. Näin on toimittu kautta historian. Meillähän on uusi noseva uskonto Islam, joka varmaan haluaa osallistua ja vaikuttamaan demokraattiseen yhteiskuntaan.

Siitä sitten kieltämään, jos niin tuntuu.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Aikamoinen määrä kaunokirjallisuutta pitäisi "puhdistaa".

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Onko useitakin teloituksia, kivityksiä, käden katkaisuja tai itsemurhaiskuja tehty vedoten johonkin kaunokirjalliseen teokseen?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

On, esim Raamattuun ja Koraaniin ja Mein Kampiin.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman Vastaus kommenttiin #7

Ajatuksesi on oikea, kaunokirjallisia "uskontokirjoja", joilla on saatu pahaa aikaan, ja saadaan edelleen.

Risto Laine Vastaus kommenttiin #7

"On, esim Raamattuun ja Koraaniin ja Mein Kampiin."

Kommunistien eli ateistien oma pesä on melko rupisen näköinen tässä asiassa ja suvaitsevaisuuden julistuksissaan.
Vuosina 1937 - 1938 vuoden aikana Neuvostoliitossa tapettiin ateistisen hallinnon toimesta noin 690 000 ihmistä. Kaksi miljoonaa toisinajattelijoita karkoitettin kahden vuoden kaikana 1930 - 1932 pääasiassa Siperiaan. Kuusi miljoonaan ukrainalaista tuhottiin tahallaan aiheutetussa nälänhädässä vuosina 1932 - 1933. Lisäksi tshetsheenit ja inguushit karkoitettiin alueiltaan vuonna 1944.

Ateistisen ideologian suorittamissa "puhdistuksissa" ja muissa surmatöissä tuhoitui 1900-luvulla yksistään Neuvostoliitossa 20 miljoonaa ihmistä. Kiinassa ateismin nimissä tapettiin 65 miljoonaa, Pohjois-Koreassa 2 miljoonaa, Kambodzhassa 2 miljoonaa, Itä-Euroopassa 1 miljoona, Afrikassa 1,7 miljoonaa ja Afganistanissa 1,5 miljoonaa ihmistä. Ateismin nimissä tapettiin 1900-luvulla lähes 100 miljoonaa ihmistä.

Suurin murhattujen määrä on Kiinassa ateistisen Mao Zedongin kaudella, 65 miljoonaa kiinalaista. Chang ja Halliday tuo vielä suuremman luvun, 70 milj.

Melkoinen saavutus.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #13

Maon Punainen kirja voitaneen laskea kaunokirjalliseksi teokseksi.

Risto Laine Vastaus kommenttiin #18

Äläs ny. Jos tappaminen on kaunokirjallisuutta, niin etiikkansa kullakin.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #19

Eihän tappaminen ole mitään kirjallisuutta. Mutta lukemattomissa teoksissa puhutaan tappamisesta.

Risto Laine Vastaus kommenttiin #20

Juuh, kuten Breivikin runoissa. Joka puolella sitä näyttää olevan romantikkoja.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen
Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Nyt ne roviot "palavat" netissä.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Ainoaksi uskonnoksi korotettakoon kansainvälisillä sitoumuksilla tulevaisuuden pelastaminen toimimalla niin, että ihminen ottaa itse kaiken vastuun, ei tuhannet jumalat. Suurimpana kun uskontona jyllää ahneus, tämän- ja tuonpuoleiseen, so. epärealistista aivokuumetta, olemme sairaita. Matkaamme pimeydessä "emme mistään emme oikein mihinkään" melko pienellä aluksella, ja sen rattaiden ratinan mukaan on matkustajienkin sopeuduttava tähän varsin outoon osaansa. Hyvää tulevaisuutta!

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Niin Sinulla, Minulla kuin toisilla on vastuu itsestä ja ympäristöstä, jossa elämme.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Niinpähän yritin skrivata, jokaisella on oltava vastuu, paremmasta tulevaisuudesta. So. Kansalaisvelvollisuus :@

Käyttäjän eiltanen kuva
Eero Iltanen

Minä olen aina ihmetellyt, miksi ainoat vanhat kirjat, joita luetaan, ovat satukirjoja.

Olisihan tuolta parin vuosituhannen takaa paljon muutakin luettavaa, ihan jo antiikin Kreikan ja vaikka aasialaisista filosofeista lähtien.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Yleensä kun raamatussa käydään jotain kohtaa jossa esi kivitetään jotakuta kansslaisuuden tähden niin selitetään asian yhteyteen miksi enen on niin tehty ja kerrotaan että nykyään ei saa koska Jeesusu on käskenyt rakastaa myös vihmiehiään. Muutes pitäisi myös aikapaljon historian kirjoitustakin sensuroida esim koko Natsisaksan ja Neuvostoliiton olemassa olo poistaa.

Reijo Jokela

Tuo kiihottaminen kansanryhmää kohtaan-juttu olisi helpointa poistaa unohtamalla koko käsite kansanryhmä. Silloin kukaan ei voisi kiihottua liikaa. On käsittämätöntä, että otetaan jotkin lajitteluperusteet millä ihmisryhmä muodostuu ja annetaan sille ryhmälle jotenkin suurempi suoja. Tämän jälkeen kiihotetaan ja kiihotutaan.
JOs joku voisi selittää mitä järkeä on siinä, että yksi yksilö yhden ryhmän jäsenenä nauttii tällaista suojaa, mutta sama yksilö jonkin muun perusteella muodostetun ryhmän jäsenenä ei? Eli kun meillä on ryhmä joka kokoontuu palvomaan taruolentoa, niin heillä on laissa suurempi suoja, kuin porukalla, joka samanaikaisesti kokoontuu potkimaan palloa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset