PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Päätoimittajat, ei se mitä kerrotaan, vaan miten ne kerrotaan

  • Tämän verran minulla on ollut lukijoita ja yli 3 minuuttia keskimäärin blogeissani on viivytty, eli olen "Hiljainen media"
    Tämän verran minulla on ollut lukijoita ja yli 3 minuuttia keskimäärin blogeissani on viivytty, eli olen "Hiljainen media"
  • Näistä maista minun blogejani on luettu
    Näistä maista minun blogejani on luettu
  • ja 2.649:stä maailman kaupungista blogissani on virailtu
    ja 2.649:stä maailman kaupungista blogissani on virailtu

Päätoimittajat lukekaa edes tämä yksi blogini huolella, josta voitte, ainakin osa teistä, ymmärtää toimivanne ”Valemedian puolella”. Muista palata linkkien jälkeen takaisin tähän blogiin! Laita punainen valo päälle ovesi vieressä ja varaa tunti aikaa tämän blogin ja linkkien lukemiseen, niin olet paljon viisaampi omassa työssäsi. Konkreettisen esimerkin kautta toivon sinun ymmärtävän paremmin uutisoinnin virheitä.

Ongelma tässä blogissani on se, että taloutta, oikeutta ja tilintarkastajan vastuuta tuntematon lukija ei ymmärrä tästä juuri mitään, ja rivitoimittajat eivät viitsi tätä lukea, koska kritisoin. Siksi tämä blogini on tarkoitettu JSN:lle, historioitsijoille, talous- ja oikeustoimittajille, päätoimittajille, oikeusoppineille ja näitä asioita ymmärtäville tahoille, joilta myös odotan kommentteja. Nämä todelliset asiat ovat niin monimutkaisia, että ilman talous- tai oikeusalan koulutusta ja kokemusta omaava toimittaja ei voi näitä ymmärtää. Siksi olen huolissani seurannut, kuinka MTV:n asiantunteva tutkiva ryhmä ”45-minuuttia” lakkautettiin ja YLE:n tutkivat toimittajat pyritään vaientamaan. Asiaa tuntemattomien trollaukset poistan armotta.

Minulla on lukijoita jonkun verran, mutta blogini eivät ylitä uutiskynnystä, eli en ole "julkkis" ja siihen asemaan minulla ei ole myöskään tarvetta. Blogini ovat kuitenkin voinet avartaa lukijoitteni näkemystä elämän eri puolista, niin hyvistä, kuin huonoista. Sitä samaa haen tällä blogillani, eli pyrin avartamaan Teidän päätoimittajien näkemystä omassa työssänne. Ymmärrä lukiessasi, että tuon tässä konkreettiset esimerkit omista kokemuksistani median epäonnistumisista uutisten välittäjänä, joten suhtaudu työhösi tulevaisuudessa vakavammin. Aamulehdelle ja YLE:lle nostan hattua ja kiitän, niiden vlipittömästä suhtautumisesta yrittäjän työhöni. Uudelle Suomelle kiitos, että se on mahdollistanut näiden asioiden uutisoinnin blogieni kautta. Sotkamolehden toimittaja Pertti Granqvistille erityiskiitos tuesta ja paneutumisesta Katinkultaa koskevassa uutisoinnissa. Ilta-Sanomien Oulun toimittajalle Seppo Korhoselle kiitoskset rohkeudesta, sillä hän toi esille ne seikat, jotka muu media siivuutti, eli SKOP:n rooliin laittomassa ryöstössä.  Monelle muulle toimittajalle olen myös hyvin kiitollinen, joita on paljon ympäri Suomea, näiden 23:n taisteluvuoden aikana.

Näin uhmakkaasti päätoimittajat kirjoittivat:

 Moniarvoinen viestintä ja sananvapaus sallivat erilaiset mielipiteet. Se ei tarkoita, että kuka tahansa voi levittää mitä tahansa kenenkään siihen puuttumatta.”

” Sitoudumme oikeisiin tietoihin perustuvaan ja merkitykselliseen journalismiin. Kun tietoja pyritään tahallisesti hämärtämään tai vääristelemään, puutumme siihen omissa medioissamme.”

Kauniisti kirjoitettu, mutta valitettavasti julkilausumannekin vääristelee totuutta, sillä paljon ns. ”Luotettavassa mediassa” jätetään kertomatta totuus ja vääristellään totuutta. Tämä blogini kertoo juuri sen, mihin päätoimittajat haluavat puuttua, mutta itse kuitenkin niin tekevät ”tietoja pyritään tahallisesti hämärtämään tai vääristelemään”

Lähetin muutamalle päätoimittajalle kuluneella viikolla puolivuotta sitten kirjoittamani blogin linkin, jossa kerron todellisin esimerkein, kuinka minun ja perustamamme yrityksen tapahtumia ja historiaa on todistettavasti vääristelty mediassa, mutta kukaan ei vastannut? ”Luotettavan median” tapa on olla vastaamatta, niin asia unohtuu ja se sivuutetaan – valhe jää elämään ja siitä tulee historiaa.

Tämän blogin linkin lähetin: http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201141-ei-riittanyt-etta-ryostettiin-yritys-vietiin-viela-kunniakin

Seuraavaksi toinen esimerkki vuodelta 1996, kuinka ”Luotettava media" harhauttaa.

Samaan tapaukseen liittyy myös STT:n levittämä ja Helsingin Sanomissa sekä Kauppalehdessä uutisoitu juttu. Niin STT, Helsingin Sanomat, kuin Kauppalehti syyllistyivät vääristellyn tiedon levittämiseen, jossa pääasia käännettiin päälaelleen, eli KHT-tilintarkastajan lainvastainen toiminta ohitettiin syyllistämällä hänestä valituksen tehneitä.

Tämä oli se uutinen. Kyse oli Tilintarkastus-Yhteisö KPMG Widerin KHT-tilintarkastajan lain vastaisesta toiminnasta.

"Wideri on saanut kaksi varoitusta Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta (Tila). Kummatkin liittyvät Vuokatin Katinkullan sotkuisiin yhtiöihin. Kantelijoina ovat olleet Pertti Lindeman ja Seppo Juurikko, joka on tuomittu sotkuista ehdolliseen vankeuteen.

Wideri ja KHT-tilintarkastaja Simpanen ovat saaneet kaikki varoituksensa Seppo Juurikon kanteista. Juurikko ja Pertti Lindeman rakensivat Sotkamoon Katinkullan Lomakeskuksen. Juurikko itse tuomittiin jo 1,5 vuodeksi ehdolliseen vankeuteen, kun hän ei ollut ilmoittanut 1,5 miljoonaa markkaa konkurssin jälkeisessä ulosmittauksessa. Juurikko on syyttänyt virheistä Wideriä ja Simpasta."

Huom! Valveutunut lukija ymmärtää tästä uutisesta sen, että kyse uutisessa on tilintarkastajan lainvastaisesta toiminnasta, ei kantelun tehneistä. Uutisessa käytetään sanoja ”sotkuisiin yhtiöihin, tuomittu sotkuista, itse tuomittiin jne. Ei tarvitse olla paljon medialukutaitoa, kun ymmärtää toimittajan harhauttavan uutisoinnin ja kääntävän uutisen päälaelleen, kohdistaen lukijan huomion toisaalle, pois uutisaiheesta.

Kävin tästä uutisesta kirjeenvaihdon Helsingin Sanominen päätoimittaja Mikael Pentikäisen kanssa 13.10.2012, kun pyysin ne uutiset poistamaan Helsingin Sanomien arkistosta sekä google hausta, sillä Katinkullan tapaukseen ei liity mitään rikollista eikä hämärää, meidän perustajien ja omistajien taholta, vaan rikostutkinta oli rahoittajapankkimme ja tilintarkastajaan kohdistuvaa.

Näin päätoimittajan Pentikäinen vastasi:

”Hei,

nuo esimerkit ovat Kauppalehden arkistosta. HS:n arkistossa pysyvät HS:n jutut, koska ne tallennetaan sinne ja sieltä pitää löytyä HS:n julkaisema aineisto. Äärimmäisen harvoin juttuja poistetaan sieltä. Ja vaikka ne poistaisi sieltä, ne saattavat jäädä elämään Googlen palvelimille.”

Hei,

 ymmärrän tämän ongelman erittäin hyvin. Ongelma koskee monia ihmisiä, ja pahenee koko ajan, kun internetiin kertyy paljon erilaista informaatiota, myös virheellistä. Olemme kuitenkin lähteneet siitä, että HS:n arkisto kertoo sen, mitä HS on julkaissut. Jos olemme kertoneet väärin, asia pitää korjata jutulla.

Helsingin Sanomat ei ole vieläkään korjannut vääristelemäänsä uutista ja Kauppalehti ei edes vastannut pyyntööni.

Todellisuudessa tästä oli kyse Juurikon tuomiossa:

10.Syyttäjän toiminta KHT Erkki Simpasen perätöntä lausumaa koskeneessa asiassa.

Lomaseteli Oy:n konkurssissa pesäluettelon laati yhtiön pitkäaikainen tilintarkastaja KHT Erkki Simpanen yhtiön pitkäaikaisen tilinpitäjän KTM Pirkko Vaskon avustamana. He laativat tarkan ja  oikean  kirjanpidon  aina  31.12 .1992 asti toimintakertomuksia myöden mutta eivät laatineet minkäänlaista kirjanpitoa ajalle 1.1. - 31.3.1993 vaan laativat pesäluettelon per 31.3.1993 ilman kirjanpitoa "tositeläjistä kokoamalla".

Pesäluetteloon tuli pesän velkaan Seppo  Juurikolle  1,5 mmk:n suuruinen virhe sen vuoksi, että yksi osakekauppa­ kirja oli otettu huomioon vain puoliksi eli oli todettu osakkeet myydyksi mutta kauppahinnan kuittausta Seppo Juurikon saatavaa vastaan  eli  saatavan  vähentymistä  ei  oltu otettu huomioon.

Tästä johtuen pesäluettelo tuli virheelliseksi ja Juurikko vannoi virheestä tietämättä ja virhettä noin 5 minuutin tutustumisajan puitteissa huomaamatta, pesäluettelon oikeaksi.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Seppo Juurikon ankaraan rangaistukseen väärän pesäluettelon oikeaksi vannomisesta. Päätös perustui olennaiselta osin KHT Erkki Simpasen todistajalausuntoon, jonka mukaan Juurikon olisi pitänyt tietää tai huomata kyseinen virhe.

Myös todistajana kuullun KTM Pirkko Vaskon mukaan virhe on kiistatta pesäluettelon laatijoiden eli siis Simpasen ja hänen itsensä eikä Juurikko ole voinut olla  siitä  tietoinen eikä  sitä huomata.

Simpanen on monessa kohdin todistajalausuntoaan puhunut itsensä ja Pirkko Vaskon ja muiden tosiasioiden kanssa ristiin. Syyttäjä Ritva Sahavirta on kuitenkin katsonut Simpasen puhuvan totta.

Juurikko teki tutkintapyynnön Simpasen valan nojalla oikeudessa antaman perättömän lausuman johdosta. Kun poliisitutkinta valmistui, annettiin tämänkin jutun syyteharkinta Ritva  Sahavirralle.

Juurikko katsoi, ettei Sahavirta ole puolueeton ja riippumaton tekemään tätä syyteharkintaa, koska hän on jo aiemmin ottanut sen kannan, että Simpanen puhuu totta, ja pyysi Sahavirtaa vetäytymään syyteharkinnasta ja antamaan tehtävän jollekulle muulle syyttäjälle. Sahavirta kieltäytyi. Juurikko teki kantelun oikeuskanslerille, joka katsoi Sahavirran olevan  esteellinen  syyteharkintaa suorittamaan.

11. Asian  käsittely oikeuskanslerinvirastossa.

Kun oikeuskanslerin virastossa em. asian käsittely viipyi, soitti Juurikko asian valmistelijalle, nuoremmalle oikeus­ kanslerinsihteerille Jorma Äijälälle kiirehtien käsittelyä.

Äijälä valitteli kiireitä ja lomia eikä ilmoittanut selvää ratkaisuajankohtaa.

Juurikko soitti oikeuskansleri Jorma S. Aallolle asian kä­sittelyä kiirehtiäkseen ja kertoi kyseessä olevan pienen mutta merkittävän osan ns. SKOP taistelua. Aalto kertoi keskustelleensa jo useaan otteeseen Jorma Äijälän kanssa asiasta ja tuntevansa sen hyvin.

Kun ratkaisua ei edelleenkään kuulunut, Juurikko jälleen tiedusteli asiaa Äijälältä, jolloin tämä ilmoitti, noin kolmen kuukauden käsittelyajan jälkeen, että hän vetäytyy asiasta, koska hänen kaksoisveljensä Kari Äijälä on SKOP:n perintälakimies ja ollut SKOP:n lukuun ·perimässä Juurikolta SKOP:n saatavia ja tekemässä SKOP:n rikostutkintapyyntöä mm.  em. pesäluetteloasiassa.

Juurikko teki eduskunnan oikeusasiamiehelle tutkintapyynnön mm. sitä, onko Jorma Äijälä toiminut lainvastaisesti ottaessaan valmistellakseen kyseisen asian, johon hän on varmuudella tiennyt kaksoisveljensä toimien  liittyvän  ja onko hän käsitellyt tällaisia SKOP:n liittyviä asioita laajemminkin, esim. ns. Juhantalo- ja Rapap- tapauksissa, joihin liittyvät mm. Vakuusrahaston johtajan Heikki Koiviston veljen Matti Koiviston vapautuminen noin 17 mmk:n takausvastuusta SKOP:lle. Näitä asioita on oikeuskanslerinvirastossa tutkittu ja todettu, ettei aihetta minkäänlaisiin toimiin ryhtymiseen  ole olemassa.

KHT-tilintarkastaja toimi todellisuudessa näin:

2.KHT Erkki Simpasen toiminta ennen ja jälkeen konkurssin.

Yrityksemme oma, pitkäaikainen tilintarkastaja, KHT Erkki Simpanen KPMG Wideri Oy:stä toimi yksiselitteisesti ja selvästi  ja  omankin  tunnustuksensa  mukaan "perkeleellisenä kaksoisagenttina" selkämme takana antaen SKOP:lle niin kirjallisia kuin suullisiakin lausuntoja siitä, miten SKOP:n tulee toimia syrjäyttääkseen meidät yrityksemme  johdosta,  antoi  SKOP:lle  ohjeita  siitä  miten SKOP:n tulee toimia estääkseen yrityssaneeraukseen pääsemisen,  suosiakseen  SKOP:a  velkojana  muiden  velkojien ja  velallisen  kustannuksella ym.

SKOP on maksanut saamistaan palveluista Widerille sadoissa tuhansissa laskettavia summia, mitä asiaa tutkitaan poliisin toimesta lahjoman vaatimisena ja vastaanottamisena ja  luottamusaseman  väärinkäyttöepäilynä.

Asiaa on käsitelty myös Keskuskauppakamarin tilintarkastajalautakunnassa, joka on jo antanut Simpaselle varoituksen   ja  Valtion  tilintarkastajain valvontalautakunnassa.

Tilintarkastajain valvontajärjestelmä on osa Keskuskauppakamarijärjestelmää, jossa määräämisvaltaa käyttävät pankit ja niiden intresseissä toimiva suurteollisuus. KPMG Wideri Oy on maamme suurimpana tilintarkastustoimistona on välittömässä intressiyhteydessä merkittävimpiin Keskuskauppakamarin päätöksentekotahoihin. Tämä näkyy selkeästi sekä asioiden käsittelyssä että päätöksenteossa. Mikäli Wideri tai sen osakas voidaan vastuusta vapauttaa, se varmasti tehdään.”

Joka ei tästä muistiosta usko meidän yrittäjien sanaa, niin kuunnelkaa tästä YLE:n linkistä omin korvin KPMG-Widerin KHT-tilintarkastajan Erkki Simpasen ”kaksoisagentin” rooli yrityksessämme, joka on YLE:n ainut julkaisema salaa nauhoitettu puhelinkeskustelu.

Alla olevasta linkistä Kotimaan katsaus 17.5.1994, ”SKOP kampesi Katinkultaa”

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/02/taistelu-katinkullasta

Minulla on myös arkistossa puhelunauha, jossa keskustelen, vuonna 1993, yhden Suomen suuren lehden taloustoimittajan kanssa, joka myöntää, että SKOP:sta oltiin puhelimitse yhteydessä lehteen, että Katinkullan omistajien tiedotteita ei saa julkaista. Sitä toivomus myös sittemmin täytettiin, eli meidän tiedotteita ei julkaistu.

Itse jouduin näin kammottavan kohtelun kokemaan, ettei minua voitaisi syyttää aiheetta väärän pesäluettelon vannomisesta, lue alla olevasta linkistä:

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/126961-osa-14-katinkullasta-vankilaanpesaluettelon-vannominen​

 

Lopuksi:

Päätoimittajat kirjoittivat näin julkilausumassaan totuuden vastaisesti:

”Otamme jatkossakin vastuun julkaisemistamme uutisista ja niiden oikeellisuudesta, ja vastaamme myös toimitustemme tekemistä virheistä ja niiden korjaamisesta.”

Hävetkää päätoimittajat, ainakin osa teidän edeltäjistänne. Lukekaa vielä, että mitä järkyttävää vanhinkoa te saitte aikaan vääristelemillänne uutisilla, jotka tukivat vääryyttä ja hautasivat totuuden, alla olevasta blogistani:

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207366-presidentti-niiniston-viesti-itsemurhan-tehneiden-yrittajien-omaisille​

ps, päätoimittajat käykää itse paikan päällä Katinkullassa, niin voitte todeta, mitä minä, viisi veljäni ja yhtiökumppanimme saimme aikaan. Oliko Katinkulta turha, järjetön ja kannattamaton investointi?

Jos haluat tutustua tarkemmin, että kuinka Suomen oikeusviranomaiset toimivat niin lue alla olevasta blogini linkistä:

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/200983-vakavaa-asiaa-kansanedustajille-ministereille-ja-medialle

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Seppo Hildén

Tuo edellä esiintuomasi tilintarkistajien tahallinen rikos ja oikeusjärjestelmämme (joka oikeasti on osa hyväveli-järjestelmää, eli sen puolustaja ja kumileimasin) toimet kertonevat kaiken oleellisen siitä, että Suomessa ei ole itsenäistä ja puolueetonta oikeuslaitosjärjestelmää.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Kiitos Pertti jälleen osuvasta kirjoituksesta.

Minäkin haluaisin tietää, Teiltä päätoimittajat, miksi pankkien tekemistä laittomuuksista vaietaan tässä maassa? kuka Teitä kieltää kirjoittamasta totuutta julki?

Kuinka moni yrittäjä on medioissanne tuomittu lukijoiden silmissä, juuri tuollaisilla viittauksilla, kuten "sotkuinen yritys". Sotkuiseksi asian tekivät Katinkullan ryöstöön syyllistyneet tilantarkastaja, pesänhoitaja jne, mutta Suomessa työllistävällä, investoivalla, idearikkaalla, rehellisellä yrittäjällä ei ole oikeusturvaa ja Te päätoimittajat olette mieluimmin syyllistämässä yrityksen, ette pankkia -varsinkin Arsenal on Teille tabu, johon ei kajota.

Oletteko Te päätoimittajat tietoisia, että 90-luvun uhrit taistelevat edelleen oikeuksistaan, sillä yli 20 vuotta vanhoilla velkakirjoilla ylläpidetään maamme koko taloutta tuhoavaa velkakirjakuplaa, jolla rahastetaan valtiota edelleen - siis meitä -Teitäkin hyvät päätoimittajat.

Miksi taloudestamme ja järkyttävistä poliittisen päätöksenteon virheistä pitää kirjoittaa ulkomaisten talouden mekanismien tuntijoiden? Viimeksi Frances Coppola, jonka sanoman pitäisi herättää Teidät päätoimittajat kysymään, riittääkö maamme syöksykierteeseen pelkästään Nokia ja Venäjän kaupan menetykset?

Miettikää, miten lähes velaton Suomi saatiin yli satamiljardia velkaa olevaksi 90 -luvulla? Se pankkitukipäätös on tullut todella kalliiksi tälle valtiolle, koska nämä uhrit eivät koskaan saaneet korvauksia menetyksistään - päinvastoin heitä ryöstetään edelleen.

OY ST-LINE LTD on näistä varmasti yksi kuuluisimpia. Pankki tuomittiin 15.12.2006 luottamusaseman väärinkäytöstä ja vähintään 2 miljoonan vahingon aiheuttamisesta. Pankki ei vieläkään ole tilittänyt 0, -markalla haltuunsa saaman laivan todellista kauppahintaa 3,280 000.

Päinvastoin 1,5 miljoonan velka väitetään 2015 olevan yli kymmennen miljoonaa eli 10 000 000,- Tämä on pankkimatematiikkaa, jollaista ei voisi kuvitellakaan.

Käsi sydämelle - jos olisit tuomari, määräisitkö yrittäjälle lisää maksettavaa?

Journalistin tärkein tehtävä on puuttua yhteiskunnassa valitseviin epäkohtiin, rehellisesti, totuudenmukaisesti, tutkivasti ja pyrkiä edistämään oikeudenmukaisuutta maassaan.

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö otti CNN haastattelussa kantaa 90-luvun uhrien asemaan ja totesi heidän ansaitsevan kompensaation.

Rehellisyyttänne, yhteydenottojanne ja kompensaatiota uhreille odottaen!

Hilkka Laikko, Velallisten Tuki johtoryhmän jäsen ja Tiedottaja

Käyttäjän jesper kuva
Tero Ruokamo

Rehellisille valtamedian edustajille olisi tarjolla sankarin viitta, jos uskallusta vain löytyisi. Median tehtäviin kyllä kuuluisi käsitellä myös yhteiskunnan tabu-aiheita. Aihe on tietenkin tavattomaan laaja, ja vaikeasti rajattavissa. Perimmäisenä kysymyksenä on lopulta koko länsimaisen rahatalousjärjestelmän luonne, ja monisatavuotinen historiallinen kehitys. Ei taida rohkeita toimittajia kovin helposti löytyä.

Käyttäjän hilkkamlaikko kuva
Hilkka Laikko

Aivan Tero! Kiinnostaisiko paljastaa ihan ensin veronkierto, jota tietyt tahot harjoittavat? Se on toimintaa koko yhteiskunnan vahingoksi ja olisi ehkä "oman turvallisuuden" kannalta eli työpaikan säilyttämisen kannalta helpoin asia lähestyä. Ei Suomi mitään yhteiskuntasopimusta tarvitse, jos puretaan pankkien, perintöyhtiöiden ja veronkiertofirmojen järjestelmällinen veronkierto tässä maassa. Siinä TE toimittajat olette aivan avainasemassa ja palkinto tulee tiedonjulkistamispalkintona. Tutkiva journalismi kunniaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset