PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Päätoimittajien kartellit, monopolit, poliittinen eliitti

Blogistit ovat ilmeisesti ainut riippumaton media? Yksityisyrittäjien kaupat ja palvelut taitavat olla ainoat Suomeen rehellisesti veroja maksavat yrittäjät? He, joita media omalla propagandallaan on tietoisesti mainostanut epärehellisiksi kansalaisiksi.

Klikkasit blogiini, mutta jaksanetko lukea ”sunnuntaisaarnani”?

Eläkeläiset, työntekijät ja työttömät maksavat veronsa lakien ja asetusten mukaan, Teillä ei ole mahdollisuutta niiltä välttyä. Te kaikki maksatte tunnollisesti tuloistanne; palkastanne, eläkkeestänne, työttömyyskorvauksistanne verot, joilla kustannetaan valtion ylläpito. Jokaisesta ostostanne, palvelun käytöstänne Te maksatte automaattisesti verot. Aina kun Te ostatte vaikka nakin, auton tai siihen polttoainetta, Te maksatte verot, kun Te käytte parturissa tai remontoitte kotia, niin verottaja vie osansa. Valitettavasti Te ette tiedä, minne ne rahat katoavat? Verot ovat kuin vakuutusmaksut, joiden pitäisi kustantaa Teidän hyvinvointipalvelut, mutta ne verot katoavat jonnekin teille tietymättömille, vieraisiin maihin ja veroparatiiseihin, joissa Teidän veronne hyödyntävät harvoja ja valittuja. Te olette demokraattisesti valinneet edustajanne vaaleilla pitämään huolta veroina maksamistanne rahoista, mutta seuratkaa, että ovatko he olleet äänenne arvoisia?

Tavalliset suomalaiset. Te, jotka pakerratte omassa työssänne tai olette ilman työtä, olette kuitenkin ne, jotka pyöritätte, pidätte elämää yllä, ja omalla olemassa olollanne turvaatte Suomen valtion säilymisen ja itsenäisyyden – Te olette enemmistö, Te olette valtion perusta – ilman Teitä Suomea ei olisi yhtenä valtiona maailma valtioiden joukossa. Yhtäkään poliitikkoa Suomessa ei olisi ilman työnne tuottamaa tulosta, yhtäkään katua ei pidettäisi puhtaana ja aurattaisi aamulla lumesta, yhtäkään haavaa ei lääkäri ompelisi, jos hän ei olisi saanut koulutusta siivoojankin maksamista veroista.

Minä blogistina olen täysin riippumaton poliittista puolueista, aatesuunnista, eri ryhmistä, rikkaista, köyhistä, terveistä, sairaista, nuorista, vanhoista, perheellistä, perheettömistä, kantasuomalaisista, maahanmuuttajista jne. Kirjoitan vain ja ainoastaan sitä minkä minä koen olevan Suomelle, Suomen itsenäisyydelle ja kaikille suomalaisille eduksi, niin rikkaille kuin köyhille, niin nuorille kuin vanhoille, niin työttömille kuin työssä käyville, niin terveille kuin sairaille…erottelematta ketään huonommaksi, paremmaksi, tyhmemmäksi tai viisaammaksi. Olen tällaisessa harvinaislaatuisessa riippumattomuuden asemassa, joten siksi voin yrittää ajatella todellakin kaikkien parasta oman elämän kokemukseni tuomalla ymmärryksellä. Ymmärrän myös sen, että minun ajatuksiani ei voi, ei myöskään tarvitse ymmärtää.

Media

Aiemmin olin luottanut Suomen mediaan, mutta se viimeinenkin luottamus hävisi, kun sain lukea ”Päätoimittajien kannanoton”, jossa he vakuuttivat omaa luotettavuuttaan, rehellisyyttään ja totuutta uutisoinnissa tähän tapaan:

 Moniarvoinen viestintä ja sananvapaus sallivat erilaiset mielipiteet. Se ei tarkoita, että kuka tahansa voi levittää mitä tahansa kenenkään siihen puuttumatta.”

” Sitoudumme oikeisiin tietoihin perustuvaan ja merkitykselliseen journalismiin. Kun tietoja pyritään tahallisesti hämärtämään tai vääristelemään, puutumme siihen omissa medioissamme.”

Kirjoitin blogin konkreettisista esimerkeistä, joissa ns. Perinteinen media, jota on pidetty luotettavana, uutisoi virheellisesti, valheellisesti ja totuuden vastaisesti, jätti vastaamatta. Lähetin sähköpostin päätoimittajille ja odotin kannanottoa sekä mahdollisuutta korjata vääristeltyjä uutisia, mutta en saanut edes vastausta.

Perinteisen median vastakohtana on ns, ”Valemedia”, joka onkin osoittautunut riippumattomaksi mediaksi Suomen sisällä, vaikka osalta sen taustalta on paljastunut Venäjämielisten propaganda.

Meille, jotka aktiivisesti seuraamme mediaa on hämmentävää se, että itsenäisen Suomen valtion sisällä, propagandan muodot vaihtelevat ja niiden viesti on hyvin ristiriitaista ja valheellista. Valheellisuudella tarkoitan tässä sitä, että eri median tarkoitus on joko tukea tai hajottaa Suomen sisäistä ilmapiiriä valtion sisältä tai sen ulkopuolelta. Kansaan, eli Suomea omalla työpanoksellaan ylläpitävään väestöön, pyrkii vaikuttamaan omaa etuaan tavoittelevat poliitikot, media ja Venäjä. Ne kaikki ovat unohtaneet suomalaisten edun, eli pienen maan, viiden miljoonan kansalaisen hyvinvoinnin, ajaessaan omaa yksilön tai vieraan valtion etua. Kun patriotismi on hylätty, niin valtio alkaa kuolemaan sisältä, jolloin se on helposti valloitettavissa ja liitettävissä heikkoudessaan toisen suuremman takamaaksi.

Miten kukaan ei ole puuttunut tällaiseen median kartelliin?

”PÄÄTOIMITTAJIEN YHDISTYS

Olemme päätoimittajien sekä heidän varamiestensä yhdysside. Jäsenistöön kuuluu päätoimittajia, varapäätoimittajia, pääkirjoitus- ja artikkelitoimittajia ja toimituspäälliköitä sekä vastaavissa tehtävissä toimivia journalisteja.

Edistämme jäsentemme ammatillisia toimintaedellytyksiä heidän tehtävässään, ylläpidämme aktiivisesti yhteyksiä valtiovallan, talous- ja kulttuurielämän sekä ulkovaltojen Suomessa toimiviin edustajiin, järjestämme tilaisuuksia ja seminaareja, sekä annemme lausuntoja ja ajamme muilla tavoilla jäsenkuntamme etuja…”

Moniko teistä mediaa seuraavista tietää, että usealla medialla on sama päätoimittaja, joka valvoo lehden/median uutisoinnin linjan?

Itsekään sitä en aiemmin tiennyt, kunnes se järkyttävä todellisuus valkeni minulle, kun aloin lähettämään päätoimittajille sähköpostia. Silloin minulle selvisi, että sama henkilö on usean lehden päätoimittaja. Olin aiemmin huomannut, että Suomen median kannanotot eivät poikkea toisistaan paljon esim. Sipilän hallituksen toimien uutisoinnissa, jota olin vain mielessäni hämmästellyt. Nyt se syy tuli minullekin eteen, kun sain tietooni ”Päätoimittajien yhdistyksen”, eli sisäpiirin, joka sopii uutisoinnin päälinjat. Oli MV-lehden uutisten tuottaminen mitä tasoa tahansa, mutta järkyttävintä on se, että ns. ”Perinteinen ja luotettava media” onkin Venäjän tasoista propaganda tiedottamista. Suomessa on vaikeata löytää riippumatonta mediaa.

Mitä syvemmälle minä ulkomailta katson Suomea, sitä pahemmalta se näyttää.

Energia

Aiemmin pidin Suomen valtion kannalta vaarallisena ulkovaltojen vaikutusta Suomen itsenäisyyteen ja sen säilymiseen energian tuotannossa. Jo vuosia sitten sain huomata kotimaani valtionyhtiöiden piilokorruption ja pelaamisen ulkovaltojen pussiin ydinvoimaloiden rakentamisessa, joilla pyritään hidastamaan Suomen riippuvuutta läheisen naapurivaltion energiatuotannosta. Sitä on estetty Venäjästä riippuvaisen ranskalaisen atomivoimalan rakentajan taholta hidastaen ydinvoimalan valmistumista. Nyt vielä annettiin lupa venäläisille rakentaa uusi ydinvoimala Suomeen, jonka tarkoituksena on estää entisestään Suomen omavaraista energiataloutta ja tukea Venäjästä riippuvaa energian tuotantoa Suomessa. Miten meidän poliittiset päättäjämme, puolueista riippumatta, voivat olla niin tietämättömiä, osaamattomia ja typeriä, että antavat ”energia-aseet” Venäjälle?

Kauppa ja palvelut Suomessa ovat harvojen herkkua.

Eikö olisi jo aika putsata Suomen virkamieskuntaa ja aloittaa se Kilpailuvirastosta, joka on mahdollistanut kaupan ja palveluiden monopolisoitumisen Suomessa. Siitä kärsivät tuottajat, maanviljelijät ja kuluttajat. Suomen kaupan- ja palvelualan yritykset ovat oivaltaneet viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana sen, että suomalaiset kuluttajat ovat ”laumasieluja”, joita voidaan ohjata bonuskorteilla, että he ovat valmiita maksamaan elintarvikkeista ja palveluista Euroopan korkeinta hintaa järkyttävien korkeitten verojen lisäksi.

Virkamiesjohtoinen, ei yrittäjien omistama, kaupan ja palvelun ala on myynyt ja tehnyt kaupat alihintaan ulkomailla, Suomessa omistamistaan kiinteistöistä, joita se vuokraa nyt ylihintaan ja siirtää ylisuurien vuokrien kautta voitot ulkomaille veroparatiiseihin, omistajien ja asiakasomistajien ulottumattomiin.

Monopolisoituneen kaupan kiinteät kulut, hallinto- ja vuokrakulut ovat jo kauan aikaa sitten ylittäneet kohtuulliset kulut. Niiden kulurakennetta ei valvo kukaan, ei asiakasomistajat, ei verottaja eikä myöskään media. Monopoliyrityksissä, jotka eivät ole valtion omistuksessa, virkamiesjohto elää todella ”pellossa” ilman mitään valvontaa ja korottaen omia etujaan asiakkaitten ja työntekijöitten kustannuksella. Tässä ei ole kyse edes kapitalismista vaan asemaan päässeitten yksilöitten ahneudesta ja etujen haalimisesta toisten kustannuksella.

Yksityistäminen ei tarkoita markkinataloudessa sitä, että yritykset annetaan virkamiesjohtoisten monopoliasemassa olevien yritysten omistukseen. Sillä niillä on vain se ero, että valtio, joka koostuu kansasta, luovuttaa yritykset ylikansallisten yritysten voittojen haalimiseen, jolloin verotulot ja voitot valuvat valtion rajojen yli. Eli luovutaan kansan työn tuloksista ja kurjistutetaan kansa, joka ylläpitää omalla työllään hyvinvontivaltiota, jonka seurauksena hyvinvointi valtiosta katoaa.

Aukiolojen vapauttaminen

Hallitus vapautti kauppojen aukioloajat ja samalla kaikkien suomalaisten työntekijöiden palkat alas. Miten on mahdollista, että Matti ja Maija voisivat käydä sunnuntaina kaupassa, kun rahat eivät riitä kaupassa käyntiin edes arkipäivisin?

Henry Ford, kun perusti autotehtaan, niin halusi maksaa enemmän palkkaa työntekijöille, että heillä olisi varaa ostaa tehtaan valmistamia autoja – se on oikeata markkinataloutta.

Poliisit, syyttäjät ja tuomarit

Oikeusviranomaisisa näyttää kiinnostavan elokuvien rikokset, väkivalta ja murhat, mutta ei talousrikokset, joissa oikeita syyllisiä ovat velkojat, eivät velalliset. Talousrikoksissa oikeusviranomaisten ennakkoasenne on se, että vahvempi, eli velkoja, on aina oikeassa, ja velallinen on väärässä ja rikollinen. Siihen on yksinkertainen selitys se, että oikeusviranomaiset eivät viitsi tutustua esitettyyn näyttöön, vaan he laiskuudessaan tukeutuvat vahvemman näyttöön, jota tuetaan velkojien lahjomilla asiantuntia todistajilla esim. korruptoituneilla tilintarkastajilla ja konkurssipesänhoitajilla.  Talousriita-asioissa ei ole koskaan oikeus tapahtunut, eikä tapahdu tänäkään päivänä, koska oikeuden tuomareilla ei ole koulutusta eikä asiantuntemusta niitä käsitellä.

On paljon kokemiani ja näkemiäni epäkohtia, joita jätin kirjoittamatta, sillä tänne saakka harva edes jaksoi lukea.

Jokainen poliittinen päätös, joka lisää kansan eriarvoisuutta ja sosiaalista kuilua vie lähemmäksi anargiaa ja väkivaltaa. Vähentää valtion sisäistä turvallisuutta ja lisää ulkoista uhkaa.

Hyvää pyhäpäivää Teille, jotka jaksoitte lukea tänne saakka.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

14Suosittele

14 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Hyvä kirjoitus. Kiitos.

Lehdistö kauhistelee kartelleja kirjoituksissaan, ne kun poistavat vapaan kilpailun. Että näin.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Erittäin hyvä kirjoitus.

Energia-asioista olen eri mieltä.

Ydinvoimalat ovat ainoa järkevä energianlähde, koska ne takaavat tasaisen ja saasteettoman sekä erityisesti riittävän sähköntuotannon ilman riippuvuutta ulkomaantuonnista.

On aivan sama, mistä ilmansuunnasta voimala hankitaan, koska sitä ei voi kuitenkaan sulkea kaasuhanat kiinni laittamalla, entiende? Uraania saadaan tarvittaessa omastakin maaperästämme, jos sitä vain uskalletaan rikastaa ilman sentrifugiin osuvan risteilyohjuksen pelkoa.

Jos nyt joku stuxnet-madon haluaa asentaa, niin se taas on voimalan henkilökunnan sisäinen turvallisuusongelma. https://fi.wikipedia.org/wiki/Stuxnet

Samalla tavalla voi pysäyttää turve tai aurinkovoimalan ta katkaista koko valtakunnallisen Fingridin sähkönjakelun.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

” Moniarvoinen viestintä ja sananvapaus sallivat erilaiset mielipiteet. Se ei tarkoita, että kuka tahansa voi levittää mitä tahansa kenenkään siihen puuttumatta.”

"Kaikki eläimet ovat keskenään tasa-arvoisia, mutta toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset".

Hyvin ovat päätoimittajat Orwellinsa lukeneet. Lienevätkö sitten ymmärtäneet toisin, kuin kirjoittaja alunperin tarkoitti.

Pentti Tilhi
Käyttäjän ilkkawiio kuva
Ilkka Wiio

Kiitos aamun virkistävästä saarnasta, mutta pakko esittää yksi haastava jatkokysymys. Mitä asialle voi tehdä, kun vallassa ovat kiinni ne, jotka eivät halua omasta asemastaan, mielivallastaan ja eduistaan luopua?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset