PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Pienyrittäjät maksavat Suomen Yrittäjien toiminnan saamatta mitään. osa 2.

 • Suomen Yrittäjien jäsenmaksu kertymät yritysten koon mukaan. Laatinut P.Lindeman. Kuva 1.
  Suomen Yrittäjien jäsenmaksu kertymät yritysten koon mukaan. Laatinut P.Lindeman. Kuva 1.
 • Yritysten jakauma henkilmäärän mukaan. Toisessa sarakkeessa yritysten kokonaismäärä. Lähde Tilastokeskus. Kuva 3.
  Yritysten jakauma henkilmäärän mukaan. Toisessa sarakkeessa yritysten kokonaismäärä. Lähde Tilastokeskus. Kuva 3.
 • Suomen Yrittäjien jäsenmaksut 2016, Lähde SY. Kuva 2.
  Suomen Yrittäjien jäsenmaksut 2016, Lähde SY. Kuva 2.
 • Osuuspankit Suomen Yrittäjien jäsenenä. Kuva 4.
  Osuuspankit Suomen Yrittäjien jäsenenä. Kuva 4.
 • Säästöpankit Suomen Yrittäjien jäsenenä. Kuva 5.
  Säästöpankit Suomen Yrittäjien jäsenenä. Kuva 5.

Tämä on Yrittäjien oikeusturvaa ja etuja käsitelevän blogini toinen osa, jossa käsittelen Suomen Yrittäjät ry:tä (SY). 

Lue blogini, niin selviää tämäkin asia. Jos suhteutamme Suomen Yrittäjien jäsenmäärän Suomen yritysten kokonaismäärään, niin sen mukaan, yllätys yllätys, alle 5-henkilön yritykset maksavat 78%:a, eli 22milj.euroa Suomen Yrittäjien keräämästä 29milj.euron jäsenmaksuista.

Ensimmäinen osa käsitteli Yrittäjän oikeusturvaa konkurssissa, sillä sitä ei ole. Yrittäjät kaihtavat ajatella ja tutustua konkurssin seurauksiin aivan samalla tavalla, kuin tupakoitsija keuhkosyöpään. Vasta sitten, kun konkurssi kohtaa tai keuhkosyöpä jyllää, niin seurauksiin tutustutaan omakohtaisesti. Tupakoinnin vaaroista puhutaan ja kirjoitetaan paljon, mutta Yrittäjän riskeistä ja konkurssista vaikenevat yrittäjäjärjestöt, poliitikot, viranomaiset, oikeusoppineet, media ja yrittäjät itse. Tupakoinnin riskin ottanutta keuhkosyöpäpotilasta hoidetaan, mutta konkurssin tehnyt yrittäjä jää ilman minkäänlaista apua. Päinvastoin häntä kidutetaan viimeiseen saakka vaikka juuri yrittäjä loi ja toi veroeuroja yhteiseen valtionkirstuumme.

Suomen Yrittäjät ry, joka on purrut vuosikymmenet ruokkivaa kättä

” Nykyisessään muodossaan Suomen Yrittäjät on toiminut vuodesta 1996 lähtien, jolloin yrittäjät keskittivät voimansa yhteen järjestöön. Samalla edeltävät järjestöt, vuodesta 1898 toiminut Pienteollisuuden Keskusliitto PTK ja vuodesta 1933 toiminut Suomen Yrittäjäin Keskusliitto SYKL lakkautettiin.” Lähde: SY

Eli nykyinen Suomen Yrittäjät aloitti toimintansa 90-luvun pankkikriisin jälkimainingeissa. Toimitusjohtajaksi valittiin 1996 Jussi Järventaus (KOK). Järventaus toimi myös Lipposen hallituksen oikeusministerinä 13. maaliskuuta 1998 – 15. huhtikuuta 1999. Järventauksella oli aitiopaikka vaikuttaa suotuisasti yksityisyrittäjiä koskevaan lainsäädäntöön, mm. turvata yksityisyrittäjien oikeudellinen asema, myös konkurssilanteessa, mutta sitä hän ei tehnyt?

Suomen Yrittäjät ry:n jäsenet

"Suomen Yrittäjät on suomalaisen elinkeinoelämän ylivoimaisesti suurin järjestö. Edustamme yli 115 000:tä jäsenyritystä." Lähde: SY

Suomessa on seuraava määrä eri kokoisia yrityksiä:

Mikroyrityksistä alle 10 työntekijän on 264 435 eli 93,4 prosenttia.

Pienyrityksiä on 15 675 (5,5 %),

keskisuuria 2 592 (0,9 %)  

suuryrityksiä 588 (0,2 %). Lähde: SY Ero tässä tilastossa Tilastokeskuksen tilastoon johtuu siitä, että tässä ei ole mukana mm.Maatlousyrittäjät.

Suomen Yrittäjät ry:n jäsenmaksuista maksavat suurimman osan pienet yritykset

Tässä minun arvioni SY:n jäsenmaksujen jakaumasta. Jos suhteutamme Suomen Yrittäjien jäsenmäärän Suomen yritysten kokonaismäärään, niin sen mukaan, yllätys yllätys, alle 5-henkilön yritykset maksavat 78%:a, eli 22milj.euroa Suomen Yrittäjien keräämästä 29milj.euron jäsenmaksuista. Laskelma on karkea ja perustuu Suomen Yrittäjien julkaisemaan jäsenmäärään ja jäsenmaksuihin sekä Tilastokeskuksen tietoihin yritysten määristä ja henkilömääristä. Katso kuvat 1,2 ja 3.

Tuntevatko ne pienyrittäjät, jotka rahoittavat Suomen Yrittäjät ry:n toiminnan, saaneensa rahan edestä yrittäjäturvaa ja onko yhdistys ajanut heidän etujaan

Kuitenkin juuri pienet yksityisyrittäjät ovat kaikista Suomen yrityksistä huonoimmassa asemassa, sillä niissä on yrittäjillä kaikista suurimmat riskit menettää myös henkilökohtainen omaisuutensa konkurssitilanteessa. Suomen Yrittäjät ei ole tehnyt mitään niiden yritysten oikeussuojan parantamiseksi.

Otsikoissa on ollut viimeaikoina Anttilan konkurssi, mutta oletteko kuulleet, että sen omistajat olisivat menettäneet kaiken omaisuutensa ja kotinsa?

Suomen Yrittäjät ry:n suurimmat maksajat ovat niitä yrityksiä ja yrittäjiä, jotka joutuvat taistelemaan olemassa olostaan suurten monopoliaseman saavuttaneitten yritysten puristuksessa. Kaupan ja palvelun alaa hallitsee suvereenisesti S-ryhmä ja K-ryhmä. Kaikki Suomen hallituksen tekemät kauppaa ja palvelua koskevat päätökset ovat tukeneet niitä ja yksityisyrittäjät ovat niistä päätöksistä joutuneet kärsimään.

Kuvaava on myös Suomen Yrittäjien lausunto koskien Kilpailulain muuttamista 2013, joka mielestäni on hyvin mitään sanomaton ja ei vastaa järjestön suurimman jäsenistön ja maksajien tahtoa:

”Kilpailulain muutosesitys keskittyy päivittäistavarakaupan terveen kilpailun edellytysten parantamiseen. Suomen Yrittäjät pitää valintaa sikäli perusteltuna, että kaupan alan kilpailutilanne on poikkeuksellinen ja kyseisten markkinoiden toimivuuteen on kiinnitetty runsaasti huomiota jo aikaisemmin.

Huomautamme kuitenkin, että vaikka päivittäistavarakaupan keskittymisaste on Euroopan korkein, myös eräillä muilla toimialoilla on erittäin keskittynyt markkinarakenne. Esimerkiksi pienet kuljetus- ja logistiikkapalveluyritykset tai koneurakoitsijat tarjoavat tyypillisesti palveluitaan kansainvälisille suuryrityksille. Markkinoiden toimivuudessa on helposti ongelmia tilanteessa, jossa harvat suuryritykset tilaavat hyödykkeitä lukuisilta pienyrityksiltä. 

Jatkossa on edellä sanotun vuoksi mielestämme tarpeen analysoida ensinnäkin päivittäistavarakaupan erityisen sääntelyn vaikutuksia toimialan markkinoihin. Toiseksi on syytä miettiä, tarvitaanko vastaavia toimialakohtaisia räätälöityjä säännöksiä muillakin toimialoilla, joissa markkinat ovat huomattavan keskittyneet. Myös tällaisia ratkaisuvaihtoehtoja on omaksuttu eräissä muissa Euroopan maissa.”  Lähde SY

Suomen Yrittäjät, jos etujärjestö olisi todella ollut jäsenistön asialla, niin lausunnon olisi täytynyt olla huomattavasti tiukempi ja valvoa myös, että kilpailulakia olisi muutettu niin, että nykyinen täysin demokraattiseen markkinatalouteen ja vapaaseen kilpailuun kuulumaton monopolisoituminen olisi purettu ja tulevaisuudessa estetty.

”Esityksen tärkeänä perusteena on se lähtökohta, että Suomen päivittäistavarakaupan markkinat ovat Euroopan keskittyneimmät. K- ja S-ryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus on yli 80 %. Markkinaosuudet ovat niin korkeat, että kaupan ostajavoima on kasvanut jatkuvasti, mikä on puolestaan ollut omiaan johtamaan keskittymisen lisääntymiseen entisestään. Markkinoiden keskittyminen on antanut kaupalle valtaa myös päättää siitä, mitä hyödykkeitä tulee markkinoille kuluttajien saataville.” Lähde SY

Mitä nämä Suomen Yrittäjien jäsenyritykset ovat?

Kävin Suomen Yrittäjien sivulta etsimässä jäsentietoja.

Siellä on eri paikkakuntien yksityisyrityksiä, mutta löysin sieltä myös valtavan määrän jäsenenä olevia Sääsöpankkeja, Osuuspankkeja, Vakuutuslaitoksia, S-ryhmän kauppoja, hotelleita ja K-ryhmän liikkeitä jne. Mutta hakutulos oli vajavainen sillä tällainen ilmoitus tulee jäsenhakua suoritettaessa "Yrityksiä yhteensä 18. Listassa näkyvät vain ne jäsenyritykset, jotka ovat  antaneet luvan tietojen julkaisemiseen." Soitin myös Yritysrekisteriin, mutta sieltä ilmoitettiin, että jäsenluettelot eivät ole julkisia. Lähde: SY Katso kuvat 4. ja 5.

Jo ne hakutulokset, jotka onnistuin saamaan kertovat sen, että ”Suomen Yrittäjät” on täysin harhaanjohtava yhdistyksen nimi. Minun mielestäni oikeampi olisi ”Suomen Yritykset”. Sillä merkittävä osa jäsenyrityksistä on ”virkamiesjohtoisia” yrityksiä, joten on ymmärrettävää, että ne suuret yritykset, pankit, vakuutuslaitokset ja monopoliaseman saavuttaneet yritykset käyttävät Suomen Yrittäjien toimivan johdon kautta valtaa yhdistyksessä ja ohjaavat esim. lainsäädännön kehitystä heille suotuisaan suuntaan.  Se sama tilanne on nähtävissä myös Suomen Yrittäjien tarjoamissa jäseneduissa, jotka on saatavissa Sokos Hotelleista, Vakuutusyhtiöistä ja muista ei Yksityisyrityksistä, joissa omistaja on mukana päivittäisessä liiketoiminnassa. Miettikkää itse, että kuunteleeko Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja S-ryhmän toimitusjohtajan murheita vai Utsjoen kioskinpitäjän ongelmia?

Tämän selvityksen päätän nyt tähän, mutta jatkan seuraavissa blogeissani.

Toivon, että Yksityisyrittäjät jakavat näitä blogejani, sillä yrittäjien asema Suomessa ei ylitä uutiskynnystä ns. ”Luotettavassa mediassa”, kuin konkurssissa, vaikka Yksityisyrittäjät valtavalla määrällään ovat ne jotka pitävät maksetuilla mainoksillaan yllä myös mediaa!

ps. jostain syystä blogini vaatii välillä minua hyväksymään kommentit, vaikka asetuksissa on kommentointi ilman ennakkotarkastusta?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Erinomainen kirjoitus.

Ajattelin, että etkö sinä Pertti voisi perustaa uuden yhdistyksen, joka ajaisi kaikkien yrittäjien asiaa? Minä tukisin sitä yhdistystä vaikkapa 5 eurolla joka kuukausi ja nimeksi yhdistykselle olisi "Yrittäjien asialla ry"?

Minä kokisin turvalliseksi tukea tuota yhdistystä. Koska minulla ei ollut mitään oikeusturvaa aikoinaan, kun suunnittelin tietotekniikan palveluita ja iso järjestö ryösti ideani ja sai RAY:ltä rahaa niin, että sitä palvelua mainostettiin ilmaiseksi. Oma yritykseni rahavirta loppui kuin seinään. Enkä minä mahtanut sille asialle hakemaan oikeutta mistään.

Sen takia jälkeenpäin en enää koskaan haluaisi perustaa minkäänlaisia yrityksiä.

Suomen on korkea aika ymmärtää pienyrittäjiä ja työpaikkojen luomisesta. Suomi on pitkään kuunnellut vain keskisuuria ja isoja yrityksiä lobbareineen.

Tämä mahdollinen uusi yhdistys olisi kenties auttanut omassa asiassani selvittämään ryöstöstä ja vaatinut oikeuden kautta korvauksia.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

No näin mikroyrittäjänä voin sanoa, että yhtään mitää hyötyä Suomen yrittäjistä ole tämän kokoiselle yritykselle, voi olla, että valtaosa jäsenistä on mikro- ja pienyrittjiä, mutta ne asiat ja ongelmat eivät kyllä kohtaa.

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Niinkuin kaikilla muillakin eturyhmillä, niin tottakai myös yrittäjillä täytty olla omat "patsatelijat" ja varsinainen sisältö on sivuseikka. Merkittävin asia josta huolta pidetään on jäsenmäärän pysyvyys...näillä Pertin esimerkin mukaisilla maksuilla tätä sirkusta pyöritetään. Mahdolliset hankkeet joihin löytyy tukea joko EU:lta tai muulta julkiselta taholta hoidetaan, mutta ruokkivaa kättä ei kukaan tietenkää soimaa.

Käyttäjän SariLaine kuva
Sari Laine

Tuot Pertti kerta toisensa jälkeen esille uskomattomia faktoja suomalaisen yrityselämän "etujoukoista". Viimeksi luin puheenvuorosi konkurssiasiamiehestä ja nyt luen yhtä shokeeraavia tietoja Suomen Yrittäjistä.

Terveen yrityselämän synnyttämiseksi, täällä pohjanperukoilla kaivataan kunnollista tuuletusta. Puhtaalta pöydältä pitää lähteä liikkeelle. Suomeen pitää saada uusi yrittäjäjärjestö, joka oikeasti keskittyy ajamaan PK-yritysten asioita ja jonka jäseniksi ja hallitukseen hyväksytään vain pk-yrityksien edustajia. Nykyiseen SY-järjestöön soluttautuneet pankit ja vakuutusyhtiöt pysykööt omissa etujärjestöissään, samoin suuryhtiöille löytynee omat etujärjestönsä.

"Siellä on eri paikkakuntien yksityisyrityksiä, mutta löysin sieltä myös valtavan määrän jäsenenä olevia Säästöpankkeja, Osuuspankkeja, Vakuutuslaitoksia, S-ryhmän kauppoja, hotelleita ja K-ryhmän liikkeitä jne."

Eihän sieltä puutu enää "yrittäjien asioita ajamassa", kuin verottajan, työvoimatoimisto ja oikeuslaitoksen edustajat, vai kuuluvatko ryhmään, joka kieltänyt yhteystietojensa julkaisun :)

"Jos suhteutamme Suomen Yrittäjien jäsenmäärän Suomen yritysten kokonaismäärään, niin sen mukaan, yllätys yllätys, alle 5-henkilön yritykset maksavat 78%:a, eli 22milj. euroa Suomen Yrittäjien keräämästä 29milj.euron jäsenmaksuista. "

Ja mitä nämä pienet firmat, jotka valtaosan SY:n toiminnasta kustantavat, saavatkaan SY:ltä jäsenmaksujensa vastineeksi?

Käyttäjän SariLaine kuva
Sari Laine

Omat firmani aikoinaan maksoivat myös kiltisti jäsenmaksunsa Suomen Yrittäjille. Kun tuli avuntarpeen hetki, otin myös SY:iin yhteyttä. Usko oli vankka, että jos jotain yrittäjämatkalla tapahtuisi, niin onneksi on ikäänkuin vakuutuksena jäsenyys SY:ssä.

Oli aikamoinen yllätys, että puhelimeen vastannut nainen osasi noin parissa minuutissa, ilman minkäänlaista perehtymistä asiaan, torpata avunpyyntöni: "Ei me lähdetä ajamaan yrityksesi asiaa".

Jäsenmaksut olivat kuitenkin kelvanneet.

Käyttäjän grohn kuva
Lauri Gröhn

Erosin yrittäjistä ajat sitten. Tylsä jäsenlehtikään ei kiinnostanut.

Käyttäjän JormaLuoma kuva
Jorma Luoma

Hei haloo! Paljonkohan sen alle viiden hengen yritysten jäsenmaksukertymän pitäisi kirjoittajan mielestä olla, kun tuon kokoisia yrityksiä jäsenkunnasta on 89% ? Jos 89% jäsenistä maksaa 78% jäsenmaksukertymästä, niin minusta suhdeluku on ihan paikallaan, ja sen ovat hyväksyneet myös liittokokousedustajat, jotka valtaosaltaan edustavat juuri tuota ryhmää.

Muiltakin osiltaan varsin ala-arvoinen hyökkäys.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Ei ole kyse siitä jäsenmaksun suuruudesta, vaan siitä, että SY ei ole ajanut heidän etujaan, jotka maksavat 78%:a. koko jäsenmaksuilla kerätystä summasta. Tämä ei ole hyökkäys vaan tuon esille tosiasiat, joista ei puhuta, ei kirjoiteta. Suosittelen lukemaan koko blogin, vai onko kyse trollauksesta?

Tässä osa 1:ssä on vielä enemmän tietoa ja jatkoa seuraa.

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220839-y...

Pekka Iiskonmaki

#8
Ennen kommenttia kannattaa edes vähän perehtyä asiaan.

Käyttäjän ErkkiPuumalainen kuva
Erkki Puumalainen

Pertti Lindemanilla on käsissään armoton totuus. Arvostan suuresti, että hän tuo sitä pyyteettömästi julki.

Erosin Yrittäjistä kun mittava kansainvälistymishanke provosoitiin TEM rahoituspalvelujen ulkopuolelle todistetusti monikansallista suurpääomaa edustavan kilpailijaleirimme toimesta, enkä saanut tarvitsemaani vaikutusvaltaa oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Yritys vältti konkurssin 19 ihmistä vähentämällä ja liiketoimintoja alas ajamalla. Toipuminen on yhä kesken, sillä vahingot olivat miljoonissa.

EU- ja rahavallan manipuloimaan valtiohallintoon orientoitunut sovitteleva entinen oikeusministeri saattoi olla väärä valinta, mutta kyllä yrittäjyyden yleinen arvostus on suurin syntinen. Maata on viety suurpääoman ehdolla yrittäjien rahoittaessa sen hyysäämisen kustannukset. Yritysten generoimat alv ja polttoaineverot yksinään kantavat suuren taakan julkisesta taloudesta. Harva maa on näin tyhmä, että se heikentää perustuksiaan. Tänne on luotava talouden puolustusvoimat, jossa yrittäjät edustavat hyvin huollettua sotakoneistoa.

Yrittäjät on yritysten oma edunvalvoja, joten sen politiikka on yritysten asia, ei johdon. Olen huomannut Mikael Pentikäisen tuovan sinne uusia raikkaita toimintatapoja ja myös kulttuurin, jossa asiat uskalletaan haastaa. Nyt on hyvä antaa hänelle kaikki tuki ja mahdollisuus onnistumiseen. Toivon, että Mikael lukee Pertin tekstin ja muutenkin kuuntelee kenttää herkällä korvalla. Hedelmätön räksyttäminen menneistä synneistä turruttaa paremmankin johtajan ja vie motivaation. Jäsenten velvollisuus on nyt tukea muutosta ja edustaa sitä tinkimättä. Lupaan liittyä takaisin Yrittäjiin jos kehitys näin jatkuu.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset