PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Esteellisyys ja korruptio rinnastettava rikoslaissa

Voiko esteellisyyden itse arvioida?

Minun mielestäni on täysin mahdotonta itse arvioida esteellisyyttä kaikessa päätöksenteossa. Ei tuomari, ei syyttäjä, ei ministeri, ei virkamies, ei kunnallispoliitikko ja yleensä henkilö sellaisessa asemassa, jossa täytyy tehdä päätöksiä joko yksitäisen henkilön oikeuksista tai yhteisestä hyvästä, ei ole kykenevä arvioimaan omaa esteellisyyttään. Päätökseen osallistuvalla henkilöllä on kuitenkin henkilökohtainen velvollisuus tuoda esille kaikki ne seikat ennen osallistumistaan päätöksentekoon, jotka saattavat vaikuttaa hänen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen.

Tuon nyt esteellisenä toimineiden päättäjien, virkamiesten ja tuomareiden uhrin näkökannat esille, kun yleensä tuodaan vain esteellisenä toimineiden näkökannat esille. Ne tapahtumat ja seuraukset ovat luettavissa useassa aiemmassa blogissani.

Tässä lyhyesti osa niistä esteellisyyksistä, jotka vaikuttivat meidän vääriin tuomioihin.

- Yhtiön KHT-tilintarkastaja sai satojentuhansien palkkion pankilta ja laati muistion, jossa yhtiön varallisuus alennettiin 70%:a hänen kaksi kuukautta aiemmin antamasta arviosta.

- Välimiesoikeuden tuomari, ratkaistessaan riita-asiaamme pankkia vastaan teki samaan aikaan pankille ja sen lähipiirille asianajo toimeksiantoja ja laskutti yli kaksimiljoonaa.

- Valitustamme esteellisestä välimiehestä Korkeimpaan oikeuteen ja välitystuomion purkamisesta ei edes käsitelty. Välitystuomioistuimen puheenjohtajana toimi Korkeimman oikeuden jäsen.

- Valitustamme virkamiesten toimista koskien rahoittajapankkiamme tuli ilmi, että pankin lakimiehen kaksoisveli käsitteli valitustamme Oikeuskanslerinvirastossa.

- Jne. Seuraukset olivat järkyttävät!

Sanat esteellisyys, puolueettomuus ja riippumattomuus nivoutuvat yhteen laajasti tässä blogissani.​

Ne henkilöt, joilla on asemansa suoma mahdollisuus käyttää esteellisyyttään hyväkseen eivät näistä asioista puhu eivätkä kirjoita. Valitettavaa on myös se, että media jättää esteellisyysasiat vähälle käsittelylle vaikka esteellisenä toimiminen on vakava rikos yhteiskuntaa ja yksilöitä kohtaan.

Esteellisyyttä ei voi, eikä saa arvioida, sellaiset henkilöt, joilla on mahdollisuus toimia esteellisenä ja aiheuttaa vahinkoa yhteiskunnalle.

Esteellisyys ei aina tarkoita sitä, että henkilö ajaa tuntemansa henkilön tai ryhmän etua, johon hän kuuluu. Esteellisyys voi ilmetä myös päinvastoin, että henkilö pyrkii estämään puolueettoman päätöksenteon, koska tuntee vihaa, kaunaa, kateutta tai ei vain tykkää toisen henkilön arvomaailmasta, tai on ikävät kokemukset esimerkiksi, jostain henkilöstä tai ryhmästä. Mahdollisuus laittaa kapuloita rattaisiin on arvokas koston väline.

Esteellisyys on kuin virus, se tartuu ilmateitse ja kosketuksesta

Päättävässä asemassa oleva henkilö saattaa yhdellä kädenpuristuksella ja hymyllä vaikuttaa toiseen henkilöön niin, että hän saa ansaitsematonta ihailua ja herättää niin ollen ansaitsematonta luottamusta. Kun tartunnan saanut käsittelee päättävässä asemassa olevan asioita, vaikkapa rikosasiaa tai esteellisyyttä, niin hänen täytyy tarkkaan miettiä, että käsittelee sitä puolueettomasti. Niin kuin kaikki virustartunnat, jälkitaudit voivat olla vielä vahingollisempia.

Mielistely ja esteellisyys

Ihmiset hakevat hyväksyntää, varsinkin he, jotka eivät ole saavuttaneet vielä riittävän vahvaa asemaa työssään tai politiikassa. Noustakseen yhteiskunnan arvoasteikossa korkeammalle, niin mielistely on se helpoin tie, joka on saavutettavissa helpoiten toimimalla tilaisuuden tullen esteellisenä ja edistämällä hänen asemastaan päättävien henkilöiden etuja, joko suoranaisesti tai heidän lähipiirinsä etuja.

Esteellisyyttä kasvattavat ryhmät

Erilaiset ryhmät, jotka voivat olla sukulaisuuden, harrastuksen, hyväntekeväisyyden, poliittisen puolueen, uskonlahkon, ammatin tai muun vastaavan sidoksen kautta tuonut ryhmän jäsenet yhteen.

Suomi on yhdistysten luvattu maa, joten useat suomalaiset päättäjät ja päättävässä asemassa olevat henkilöt kuuluvat johonkin sellaiseen. Toiset yhdistykset ovat avoimia, joihin kuuluvat henkilöt ovat helposti löydettävissä, mutta on olemassa myös ns. Salaseuroja, joiden jäsennys on salattu. Vapaamuurarit lienevät se tunnetuin salaseura, joka on kerännyt yhteiskunnan päättäjiä ja vaikuttajia yhteen.

Mielestäni kaikkien tällaisten ryhmään kuuluminen täytyisi olla laissa määritelty esteellisyys, joka täytyy ulkopuolisen arvioida aina tapauskohtaisesti. Siksi mihin tahansa, julkiseen tai salaiseen ryhmään kuuluminen täytyisi olla niiltä henkilöiltä julkinen, joka käyttää julkista valtaa, poliittisen päättäjänä, virkamiehenä, tuomarina jne. Vakavammaksi tällainen esteellisyys tulee vielä silloin, kun kyseessä on valtakunnallinen ryhmä tai jopa kasainvälinen yhdistys tai seura.

Yhteydet Venäjälle

Tänä aikana on myös oleellista tuoda esille päättäjien ja virkamiesten yhteydet Venäjälle, jotka saattavat olla painava syy esteellisyyteen valtion turvallisuutta koskevassa päätöksenteossa.

Palvelus ja vastapalvelus

Esteellisenä toimija odottaa luonnollisesti saavansa vastapalveluksen häneltä, jonka asiaa ajoi esteellisenä.

Jos kaikki ne päättäjät ja yhteiskunnan vaikuttajat tulisivat yhtäkkiä punaisiksi, jotka ovat tietoisesti käyttäneet esteellisyyttä hyväkseen omien, läheisten tai jonkun ryhmän etujen ajamiseen, niin punaisena hehkuisi valtioneuvosto, eduskunta, kunnantalot jne.

Esteellisyys on rinnastettava korruptioon rikoslaissa

Esteellinen henkilö tehdessään päätöksiä esim. Verorahojen käytöstä syyllistyy samalla tavoin korruptioon, vaikka suoranaisesti raha ei vaihtaisikaan omistajaa. Samoin on erilaisissa virkanimityksissä, joissa suositaan sukulaista, tuttavaa tai samaan ryhmään kuuluvaa. Sellaisen lahjonnan arvon voi suoraan mitata kaavalla, palkka + muut edut x viranhoidon aika kuukausissa = lahjuksen kokonaissumma. Esteellisenä toimimisesta voi saada palkkioksi esim. jonkun kauppaketjun henkilökohtaisen alennuskortin. Esteellisenä toimija odottaa aina jonkunlaista rahanarvoista vastasuoritusta, joka voi tapahtua eri muodoissa.

Esteellisyyden toteaminen.

Sitä arviota ei voi tehdä esteellisenä toiminut. Selitykseksi ei riitä tietämättömyys tai muistamattomuus.

Henkilö varastaa kaupan hyllyltä sämpylän ja kävelee kassan ohi. Vartija ottaa hänet kiinni. Varas antaa selityksen ”Missään ei lukenut, että sämpylästä täytyy maksaa?” Tähän samaan tapaa ovat esteellisenä toimineet poliitikot ja virkamiehet selittäneet toimintaansa ja heidät on vapautettu syytteistä. Sämpylävaras joutui vastuuseen.

Esteellisyyttä ei voi yksi ainoa viranomainen arvioida, vaan sen arvioinnin voi tehdä vain eri poliittisista puolueista ja oikeusoppineista koostuva ”Esteellisyyden arviointilautakunta” Jos arvion tekee yksi ainut  viranomainen, niin hänelle tai hänen läheisilleen saattaa olla myöhemmin etua siitä, että on päästänyt pälkähästä korkea-arvoisen poliitikon tai virkamiehen. Näin on Suomessa toimittu, ilmeisesti koko itsenäisyytemme ajan ja siksi Suomi on läpeensä piilokorruptoitunut.

Suomen itsenäisyyden aikana ei ole yhtään tuomaria istunut vankilassa. Se ei tarkoita sitä, että Suomessa olisi erityisen rehelliset tuomarit, se on jo tilastollisestikin mahdotonta, vaan heitä ei ole kukaan saattanut vastuuseen ja heidän toimintaansa ei kukaan todellisuudessa valvo.

Kun esteellisenä toimimisesta on tullut maan tapa, niin siitä on muodostunut päättäjien, virkamiesten ja tuomareiden valheiden verkosto, jossa tietoisuus omista ja toisten laittomuuksista pitää kaikki laittomuuksien otteessaan. Nyt tällä maan tavalla alkaa olla myös kansallista turvallisuutta heikentävä vaikutus.

Lainsäädäntö ja esteellisyys

Kansalaisten valvontaa on viimeisen vuosikymmenen aikana vahvasti lisätty. Nyt puhtaan myös rangaistusten koventamisesta. Kuitenkaan esteellisyyden ja korruption liittyvää lainsäädäntöä ei uudisteta, eikä niiden valvontaa lisätä, vaikka niillä on yhteiskunnalle suurempi merkitys, kuin sämpylävarkaan rangaistuksella.

On täysin selvää ja ymmärrettävää, että ne poliitikot ja virkamiehet, jotka laativat ja uudistavat lakeja, eivät halua vaarantaa omaa epäeettistä toimintaansa työssään ja vallankäyttäjänä. Eli sämpylävaras ei tietenkään halua lisätä sämpylöiden valvontaa ja koventaa varastamisesta seuraavaa rangaistusta.

Esteellisenä toimiminen tutkittaessa esteellisyyttä

Minä kansalaisena kiinnitin huomiota Sipilän esteellisyys asiassa siihen, että siinä oli yhtenä osapuolena YLE:n vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen ja esteellisyyden käsitteli ja ratkaisi Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, joka on Atte Jääskeläisen sukulainen. En tiedä, että olisiko jossain muussa maassa voitu näin menetellä? Esteellisyys tarkoittaa puolueettomuutta ja riippumattomuutta, jolloin sen täytyy  myös näyttää siltä. Tässä tapauksessa olisi ollut oikeusvaltion periaatteen mukaista, että Petri Jääskeläinen olisi jäävännyt itsensä asian käsittelystä. Oliko tämä syynä, että ilmeisesti Venäjän avustuksella, saatin nopeasti kumppani Terrafamelle, jonka taustat jäi tutkimatta? Suhteet Venäjään, ympäristörikokset, lahjonta, veroparatiisikytkökset jne.

Korkeimman oikeuden tuomareiden esteellisyys

Suomessa Korkeimman oikeuden tuomareilla on sivutoimena toimiminen välimiesoikeuden tuomareina, joista saatava palkkio saattaa ylittää virasta saadun vuosipalkan määrän. Esimerkiksi Portugalissa tuomareiden sivutoimiin suhtaudutaan näin ” Tuomareiden riippumattomuus ja puolueettomuus varmistetaan perustuslailla. Siinä säädetään, että tuomarit eivät voi ottaa vastaan muita julkisia tai yksityisiä tehtäviä, lukuun ottamatta opetustehtäviä, joista ei makseta korvausta, tai oikeusalan tieteelliseen tutkimukseen liittyviä tehtäviä. ”

Yksityisyrittäjyyden edistäminen ja yrittäjäjärjestöt, esteellisyys

Tutustuttuani yrittäjäjärjestöjen toimintaan, niin jopa niissä vaikuttaa siltä, että ne eivät aja yksityisyrittäjien etuja, vaikka he maksavat suurimman osan niiden toimintakuluista. Ulkopuolista näyttää siltä, että ne ovat esteellisiä antamaan lausuntoja liittyen jäsenistön etujen ajamiseen, koska valta vaikuttaisi liukuneen monopolin saavuttaneille virkamiesyrityksille, pankeille, vakuutuslaitoksille ja toisille sidosryhmille, joiden edut ovat ristiriidassa yksityisyrittäjyyden kanssa.

Päätoimittajien yhdistys mielestäni vaarantaa median riippumattomuuden ja puolueettomuuden

Näin aktiivisesti media seuraavana valtamedian luotettavuus on hiukan laskenut sen jälkeen, kun sain tiedon Päätoimittajien yhdistyksestä. En tiedä, että onko sellainen yhdistys myös toisissa maissa ja miten se vaikuttaa Suomen sijoitukseen maailman median vapaudessa? Jäsenyys sellaisessa yhdistyksessä ei ainakaan lisää median uskottavuutta.

Esteellisenä toimiminen ja korruptio olivat 90-luvun pankkikriisin suurin syy

Oli järkyttä todeta, että samat henkilöt, jotka olivat pankkikriisin aiheuttaneet, niin heidät valittiin hoitamaan kriisin seuraukset. Siitä seurasi se, että he pystyivät toimimaan epärehellisesti, jopa rikollisella tavalla ilman mitään valvontaa tai vaaraa joutua rikoksistaan vastuuseen. Silloin esteellisyys ja korruptio löivät kättä. Putsattiin valtionkirstusta 300miljardia markkaa (50miljardia euroa) tämän vuoden valtionbudjettia vastaava summa. Seurauksena oli 65.000:n yrittäjän konkurssi, heidän ja muiden velallisten omaisuuden siirto alihintaan toisille. Sama meno on jatkunut nämä 25-vuotta ja loppua sille ei näy, mutta Suomen hyvinvoinnin loppu jo häämöttää.

Vuosisadan kestänyt nepotismi Suomessa

Suomi on pieni maa, mutta se ei ole kuitenkaan niin pieni, kuin miltä se näyttää virkamieskuntaa ja johtavassa asemassa olevien henkilöiden sukulaisuussuhteissa. Eli, kun ei ole välitetty esteellisenä toimimisesta, niin Suomen päätäntävalta on siirtynyt hyvin pienelle joukolle sukuja, suoranaisesti tai avioliiton kautta.

Tässä yhdelle rehellisyyteen ja avoimuuteen tähtäävälle puolueelle oiva vaaliteema, jonka allekirjoittaa suurin osa Suomen kansasta, eli me, jotka joudumme aina maksumiehiksi esteellisenä toimineitten ja korruptioon suostuneitten päättäjien ja virkamiesten toimista. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Suomesta löytyy ammattiryhmä, jonka esteellisyydestä päättäjät ovat erityisen huolissaan. Se ammattikunta on rikoksia ennaltaehkäisevä ja tutkiva poliisi.

Lainaus Tero Saarikiven Laureassa 2014 valmistuneesta tutkielmasta sivutoimet poliisihallinnossa:

"Valtion virkamieslaissa on säädelty virkamiesten oikeudesta harjoittaa
sivutoimea. Poliiseja koskevat säännökset ovat vielä tiukemmat johtuen poliisimiesten oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka oikeuttavat heidät merkittävän julkisen vallan käyttämiseen niin virkatehtävissään kuin tietyissä tilanteissa jopa vapaa-ajallaankin poliisilain perusteella."

Poliisit eivät näin ollen voi toimia laillisesti sivutoimisina lähinnä kuin siivoojina, talonmiehinä, muuttomiehinä ja apumiehinä rakennuksilla.

Jotain valoa kajastaa kuitenkin tunnelin päässä.

HE 224/2014 Hallituksen esitys tuomareiden sivutoimi ja sidonnaisuusrekisteristä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä. Tuomareiden sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevaa sääntelyä täsmennetään. Ehdotuksen mukaan tuomareiden lisäksi myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten olisi ilmoitettava sidonnaisuutensa.

Arja Roiha

Törmäsin taas! kerran virkamiehen harjoittamaan korruptioon.

Aluehallintoviraston sivustolla luetellaan osioita jotka pitävät vain teoriassa paikkansa. Mm. Visio - ja toiminta-ajatus osio, Arvo- osio sekä Oikeudenmukaisuus-osio.

Lähetin AVI:n kantelun terveyskeskuslääkäristä, jonka takia kärsin yli vuoden hermovauriosärkyä. Lääkäri antoi virastolle Perättömän lausuman / Rikoslaki jossa hän totesi,että olin ollut vain korvaushakuinen / liioittelin vaivojani.(Vakuutusyhtiö lopetti hermovauriolääkkeeni maksamisen.)

Pyysin lähettämään takaisin käsittelyssä! olleet asiakirjani leimalla varustettuina. Minulle palautettiin kaikki muut paperini leimattuina - paitsi sitä missä oli todiste! siitä, että lääkärini oli tietoinen hermovauriostani, joka oli lääketieteelisesti löydetty ENMG- kokeella.

Kun laitoin AVI:n kantelun käsittelystä, niin virasto vetosi Hallintolaki 53d§:n eli Muutoksenhakukielto! Toteutuuko tässä kansalaisen oikeusturva!?

Minut on pakotettu! taistelemaan ihmisoikeuksistani, ihmisarvostani sekä oikeusturvastani vuodesta 2004 lähtien.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset