PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Tein poliisille rikosilmoituksen Raamatun ja Koraanin teksteistä

 • Kuvakaappaus, Iltasanomat 26.6.2017
  Kuvakaappaus, Iltasanomat 26.6.2017
 • Kuvakaappaus, Lapin Kansa 1.7.2017
  Kuvakaappaus, Lapin Kansa 1.7.2017
 • Kuvakaappaus, Länsi-Savo 1.7.2017
  Kuvakaappaus, Länsi-Savo 1.7.2017
 • Kuvakaappaus, Iltasanomat 6.7.2017
  Kuvakaappaus, Iltasanomat 6.7.2017
 • Venäjä kielsi Jehovantodistajien Raamattu version. Kuvakaappaus Viron Postimees 19.8.2017
  Venäjä kielsi Jehovantodistajien Raamattu version. Kuvakaappaus Viron Postimees 19.8.2017

Rikosilmoituksen jätin 30.6.2017 internetin kautta perusteluineen Suomen poliisille. Kokosin Raamatusta ja Koraanista joukon väkivaltaan ja tappamiseen kehottavia kohtia, sekä syrjintään kehottavia tekstejä, jotka koskevat naisia, seksuaalista suuntautumista, eri uskontokuntia jne. Rikosilmoituksesta lähetin kopion Uuden Suomen toimitukseen.

Uskonkirjojen tekstit, jotka rikkovat mielestäni Suomen Rikoslakia, sekä Suomen ja EU:n Sanan- ja Uskonnonvapauslakeja. Eli keräsin niitä eri tekstejä Raamatusta ja Koraanista, joita käytetään yksilöitä ja yhteiskuntaa vastaan, joilla perustellaan syrjintää, väkivaltaa ja terrorismia. Eli sellaiset tekstikohdat, joista vastaavista tai lievemmistä kehotuksista, väkivaltaan tai syrjintään, on nostettu syytteet ja annettu tuomiot blogeissa ja somessa julkaistuille kirjoituksille tai suusanallisesti niitä ilmaisseille.

Raamatun ja Koraanin väkivaltaan ja syrjintään kehottavia tekstejä on aina käytetty, ja käytetään tänäkin päivänä, uskonnollisten ja poliittisten johtajien oman vallan lisäämiseen, jolla ei ole mitään tekemistä uskonnon harjoittamisen kanssa.

” Pyydän poliisia ystävällisesti tukimaan, että onko syytä epäillä rikosta myytävien, yleisölle jaettavien ja opetuksessa käytettävien uskonkirjojen, Raamatun ja Koraaniin teksteissä, sekä ”Sharia-lain” tekstissä, joka on yleisön saatavilla.”

Kopioin rikosilmoitukseen useita lainkohtia, joista tässä yksi tärkeimmistä:

”Suomen Rikoslain 11 luvun 10 §:ssä (511/2011) säädetään: "Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Huomioin Rikosilmoitusta tehdessäni tämän tärkeän seikan.

” Koraanin osalta suomenkielisessä versiossa, Koraani, 3.painos, ISBN 952-9842-74-0, Kääntäjä FT Jaakko Hämeen-Anttila on kääntäessään Koraanin arabian kielestä suomen kieleen on muuttanut osittain sen tekstiä niin, että se melkein vastaa minun mielestäni Suomen lainsäädäntöä Sanavapaudesta ja lakia Uskonnonvapaudesta. Internetissä oleva suomen kielinen Koraanin käännös on mielestäni osittain ristiriidassa Sanan- ja Uskonnonvapauslainsäädännön kanssa.” Tämä on oiva esimerkki siitä, kuinka uskonkirjoja voidaan "kääntää" ja muuttaa tähän aikaan ja kulttuuriin sopivaksi, niin kuin aina on tehty.

Raamatun tekstiä on tähän tapaan muutettu eri aikoina:

-Biblia 1776: Sananl. 31:6 Antakaat väkeviä juotavia niille, jotka hukkumallnsa ovat, ja viinaa murheellisille sieluille,

-Sama Raamatussa 1938/38: Antakaa väkevää juomaa menehtyvälle ja viiniä murhemielisille.

-Ja Raamatussa 1992: Olut sopii onnettomalle, viini sille, jonka mieli on katkera.

Tarkoituksella en ottanut tähän esimerkkiä syrjinnästä tai väkivallasta, sillä niitä Raamatun lauseita olemme saaneet jo riittävästi kuulla jopa Suomen Eduskunnan täysistunnoissa käsiteltäessä valtion lainsäädäntöä. En halua myöskään rikkoa Rikos-, Sananavapaus- ja Uskonnonvapauslakia. Siteeraamalla uskonkirjaa voidaan tänäkin päivänä kehottaa julkisesti syrjintään ja väkivaltaan, että kukaan siihen puuttuisi.

Uskonkirjoja on monilla kielillä, joten pyysin poliisia tarkistamaan myös muilla kielillä Suomessa myytävät ja levitettävät uskonkirjat ja niiden tekstien sisällön. Pyysin myös selvittämään digitaalisessa muodossa esim. internetissä leviävät tekstit, jotka on luettavissa Suomessa. Suomessa toiminee, myös internetissä suljettuja ryhmiä eri kielillä, joiden keskustelujen sävystä olisi syytä saada tarkemmin tietoja. Mediaan tihkuu harvakseltaan tietoja suomenkielisten ryhmien keskinäisistä keskusteluista, mutta toisilla kielillä tapahtuvat kirjoitukset ovat pimennossa. Väkivallalla uhkaaminen tai siihen kehottaminen täytyy olla kielletty ja valvottu kaikilla kielillä, ei ainoastaan suomen kielellä.

EU:ssa on yhtenevä lainsäädäntö Sanan- ja Uskonnonvapaudessa, joten pyysin poliisia harkitsemaan, että rikostutkinta tehtäisiin yhdessä eri EU-maiden kanssa.

Sanan- ja Uskonnonvapaudesta

Suomessa ja EU:ssa on sanavapaus merkittävässä roolissa ja se mahdollistaa yksilöiden ja yhteiskunnan saada eri lähteistä riippumatonta ja puolueetonta tietoa, niin hyvästä kuin pahasta. Sanavapaudella on laissa säädetyt rajat, mutta niitä ei ole käytetty uskonkirjoihin, uskonmateriaaliin, eikä myöskään uskonnollisten tilaisuuksien saarnoihin, kun ne selkeästi rikkovat Rikos-, Sananvapaus- ja Uskonnonvapauslakia.

Yritän puolustaa länsimaiden elämänarvoja ja tieteen vapautta. Vaikka en kaikilta osin hyväksy länsimaiden arvoja, jotka liittyvät rahaan, talouteen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen, niin arvostan kuitenkin sitä henkistä kehitystä, joka on johtanut yksilöiden vapauteen päättää omista uskomuksistaan ja elämänsä valinnoista, eli länsimaat ovat pyrkineet turvaamaan sen saman yksilönvapauden, joka ihmisillä oli historiansa alkuaikoina viidakoissa ja savanneilla.

Nyt kun uskontokirjojen sanotaan ylittävän tieteen saavutukset, jotka perustuvat faktaan, niin se tarkoittaa ihmiskunnan huomattavia askeleita henkisessä evoluutiossa taaksepäin. Se tarkoittaa jopa lyhyellä tähtäimellä sanallista vastakkainasettelua valtioiden välillä, joka johtaa väistämättä vanhaa historiaa toistaviin uskonsotiin. ISIS on vasta sen harjoittelua. Ihmiskunta varmaan tarvitsi rankkoja lakeja ja rangaistuksia alkutaipaleella, koska silloin yhteiskunnissa käytti valtaa lihasvoima, mutta ne ajat ovat taakse jäänyttä historiaa, johon en toivoisi enää palattavan. Vai ovatko ne nyt palaamassa takaisin?

Suomessa on koeteltu sanavapauden rajoja, niiden ylittämistä on paheksuttu esim. koskien poliisien suljettua Facebook-ryhmää. Syynä lienee se, että ko. ryhmä ei ollut minkään uskontoryhmän ylläpitämä ja siellä ei siteerattu uskonkirjojen tekstejä, joissa rasismi ja syrjintä ovat selkeäsanaisesti vihapuhetta, mutta sallittua. 

Käyttäen Raamatun tai Koraanin lauseita on voitu harjoittaa vihapuhetta ja kirjoittelua ilman mitään seuraamuksia, jopa Eduskunnassa. Poliitikot ovat sen oivaltaneet, että voivat yhdelläkin Raamatun lauseella saada lisää kannattajia, mutta jos he eivät olisi siteeranneet uskonkirjaa vihapuheessaan, niin olisivat saaneet syytteen Sananvapauden rikkomisesta. Siksi pyysin poliisia tutkimaan, myös Šaria-lain tekstejä, jotka leviävät internetissä eri kielillä, myös suomeksi.

Sanavapaudesta on annettu erilaisia tuomioita, niin poliitikoille, kuin mallikansalaisillekin. Yksi ryhmä on kuitenkin pois, eli uskovaiset, jotka käyttävät uskonkirjaansa lyömäaseena ja Suomessa ministeri tasolla on jopa kehotettu rikkoman valtion lakia, jos se on uskonkirjan kanssa ristiriidassa. Tutkintaa tällaisesta Sanan- ja Uskonnonvapaus lakien rikkomuksesta ei edes aloitettu vaikka Rikoslaissa on siitä selkeät pykälät.

Jos joku käyttää vihapuheessaan Raamatun lauseita ja toinen vastaa siihen loukkaavasti, kyseenalaistaen Jumalan olemassa olon, niin voi saada syytteen Jumalanpilkasta?

Suomalainen kirjailija Hannu Salama sai ehdollisen vankilatuomion (1966) fiktiivisestä kirjasta, jossa loukattiin fiktiivistä Jumalaa (ateistien mukaan) eli näin päin se toimii, eli Uskonrauhan rikkomisesta voi saada tuomion tänäkin päivänä. Viimeisin tuomio Suomessa ”Jumalanpilkasta” on tämän vuoden tammikuulta, jossa henkilö tuomittiin samalla myös muista rikoksista.

Uskonnonvapautta ja sitä koskevaa lainsäädäntö luetaan ja tutkitaan vain silloin, kun joku mahdollisesti uhkaa uskonnonvapautta, mutta lakiin ei ole vedottu silloin, kun uskovaiset rikkovat Sanan- ja Uskonnonvapauslakia, niin että ylitetään niiden lakien suoma vapaus?

Raamatun ja Koraanin teksteistä löytynevät alkusyyt jopa koulukiusaamiseen, sillä niitä tekstejä jaetaan ja luetaan myös lapsille.

Eurooppa tarvitsee ”Euroopan Unionin Uskonnollisen Ideologian Torjuntakeskuksen”

Eurooppa on ollut saamaton yhtenäisen aseellisen puolustuksen rakentamisessa, mutta vielä vähemmän se on kiinnittänyt huomiota Euroopan henkisten arvojen puolustamiseen. Syy siihen on ollut se, että rahalle on annettu liian suuri valta, niin se on sokaissut EU-sisäisen turvallisuuden tarpeen, kun on eletty pitkäaikaisen hyvinvoinnin keskellä. Valtiot ovat ulkoistaneet yksilöiden turvallisuudesta huolehtimisen heille itselleen, jotka turvautuvat varashälyttimiin ja vartiointiliikkeisiin. Ymmärtämättä kuitenkaan sitä, että niistä ei ole todellista hyötyä, jos EU:n rajojen yli tullaan aseilla tai uskonnollisella ideologialla. Vartiointiliikkeelle ilmoittaminen vierastaa panssarivaunusta kodin takapihalla ei taida olla paljon apua? 

Euroopalle vihamieliset tahot, niin valtiot, kuin uskontokunnat, ovat käyttäneet ja käyttävät hyväkseen EU:n suvaitsevaista lainsäädäntöä ja demokratiaa, jotka ovat meidän valtioiden kulmakivet. Kuitenkaan me emme saa antaa käyttää meidän lainsäädäntöämme meitä itseämme vahingoittavalla tavalla. Esim. Sanan- ja Uskonnonvapauslakeja tulkittaessa oikein, ei vain yhdestä suunnasta, niin jo niillä, meillä on mahdollisuus laillisin ja demokraattisin tavoin estää Euroopan henkisen selkärangan musertaminen ulkopuolelta, väkivaltaa ihannoivilta uskonnollisilta ryhmiltä, jotka tarjoavat vaihtoehtona vain uskonkirjaa tai miekkaa, niin kuin muutama sata vuotta sitten Euroopan sisällä. Ei pidä myöskään unohtaa aseellista sotaa ihannoivia valtionpäämiehiä, jotka ovat käyttäneet ja käyttävät Euroopan sanavapautta propagandan kylvämiseen ja sitä kautta ovat luoneet sisäistä kaaosta rajojemme sisälle. Tästä varoittelin jo 10-vuotta sitten Suomen ja Viron lehtien keskustelupalstoilla, joissa se propaganda oli selkeästi esillä.

Tästä samasta aiheesta kirjoitin jo puolitoista vuotta sitten blogissani, 6.2.2016, "Sananvapauden rajoitukset koskemaan myös uskontoja" Ja edellisen kerran 22.3.2017, "Moskeija sadalla miljoonalla vai asuntoja maahanmuuttajille samalla rahalla?"

Näin niissä edellisissä blogeissani kirjoitin

"Eurooppa tarvitsee uskontokirjojen puhdistuksen.

Minusta Euroopassa olevat yleisesti saatavilla olevat uskontokirjat täytyisi käydä läpi ja puhdistaa Suomen rikoslain mukaan, joka koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan tai sisältää väkivaltaan kehottamista. Alkuperäiset uskonkirjat voidaan säilyttää vain museoissa tukijoiden käytettävissä.

Tällainen sensuuri auttaisi nykyisiä eurooppalaisia sekä tänne pakenevia maahanmuuttajia. Euroopan rajoilla maahanmuuttajien uskonkirjat vaihdettaisiin puhdistettuihin uskonkirjoihin. Niissä uskonkirjoissa olisi jäljellä ne Eurooppalaiset arvot, joiden mukaan täällä eletään. Ne puhdistetut uskonkirjat olisivat parempi ja tehokkaampi tapa, kuin valtioiden lakikirjat ja lainsäädännöt, kotouttaa maahanmuuttajat Euroopassa vallitsevaan kulttuuriin ja arvoihin. Puhdistettu uskontokirja tulisi olemaan myös helpotus niille maahanmuuttajille, jotka oman maansa uskontokirjan mukaan kuuluvat johonkin syrjittyyn tai alistettuun ryhmään ilman omia yksilöllisiä oikeuksia.

Tämä ei tarkoita sitä, että luovuttaisiin Eurooppalaisesta arvosta, uskonnonvapaudesta, vaan sitä, että puhdistettu uskontokirja ei kiihottaisi väkivaltaan ja syrjintään. Puhdistettu uskontokirja tukisi uskonnonvapautta, eli lakia ja hyviä tapoja loukkaamatta, ja estäisi väkivallalla, syrjinnällä ja pakolla omaksumasta väkivaltaista ja syrjivää uskonnonharjoittamista.

Raamatun tekstiä on kautta aikain muutettu aikaan ja politiikkaan sopivaksi, joten nyt on aika poistaa sieltä syrjintä ja viha, niin myös Koraanista."

Suomen Perustuslaki 6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

Tätä Perustuslain kohtaa tulkitaan vain niin päin, että ketään ei saa asettaa huonompaan asemaan, mutta on jätetty tulkitsematta niin päin, että ketään ei saa asettaa parempaan asemaan, niin kuin mielestäni on tapahtunut esim. tulkittaessa Rikos-, Sanavapaus- ja Uskonnonvapauslakia. Tällainen lainkäytön epätasa-arvo synnyttää tyytymättömyyttä ja väkivaltaa yhteiskunnan sisällä.

On aika poistaa rasismin ja suvaitsemattomuuden alkusyyt, jotka ovat Raamatun ja Koraanin teksteissä, niin että ne vastaavat Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä Länsimaiden arvoja ja koko maapalomme tätä aikaa riippumatta uskonnosta.

Lopuksi haluan huomauttaa, että niin Raamatussa kuin Koraanissa on hyviä ja arvokkaita elämänohjeita, jotka ovat tärkeitä suuntaviivoja uskoville ihmisille heidän ilossaan ja surussaan. Ja ovat omalta osaltaan auttaneet rakentamaan niin Länsi- kuin Itämaista sivistystä ja yhteiskuntia.

Pyydän kristittyjä ja muslimeita yhdessä uudistamaan Raamatun ja Koraanin tähän aikaan sopiviksi maailmanrauhan välineiksi. Lopettakaa Te yhdessä tämä sekasorto, sodat, terrorismi ja kärsimys. Jos Raamatun ja Koraanin teksteistä poistettaisiin kaikki se hyvä, suvaitsevaisuus ja rakkaus, niin molemmat kirjat olisivat ohuita, mutta kun niistä poistetaan ne tekstit, joissa kehotetaan väkivaltaan ja syrjintään, niin Raamattu ja Koraani eivät nykyisestään paljo ohene.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (33 kommenttia)

Käyttäjän aesalli kuva
Arto Salli

Hyvä!
Suomessa voitaisiin kuitenkin aloittaa edes erottamalla kirkko ja valtio toisistaan.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Ööö. Niin paljon kuin uskonnoista ja uskovaisista en pidä, tämä lienee omituinen tie tehdä asia. Raamattu on jonkun jo kuolleen kirjoittama. Eikä varmaan ole järkevää tuomita ihmisiä vain vaikka Halla-ahon vihapuhekirjoitusten omistamisesta tai vastaavasta.

Toisaalta harva kristitty oikeasti edes tuntee Raamattua. Eivät tiedä mitä siellä on ja valikoivat muutenkin rusinoita pullasta. (Jopa konservatiivifundamentalistit eivät tartu kaikkiin asioihin samalla pieteetillä. Omistamista ja valtaa koskeviin juttuihin tartutaan huomattavasti vähemmän kuin homojen vastustamiseen vaikka jälkimmäinen on saanut hyvin vähän sisältöosuutta, varsinkaan Uudesta Testamentista.)

Itse näen että järkevämpää olisi tarttua niihin jotka noihin pykäliin tarttuvat. Ilmaisevat niihin tarttumalla että ovat tuota mieltä. Eivätkä voi sanoa että "en se ollut minä vaan Paavali". Koska se itse ihan siteerasi sitä Paavalia ja viittasi ja vihjasi että oli viisas mies. Sama tietenkin koraanin kanssa. Kivitystä kannattavat oikeuteen.

Näkisin että on turhaa suojella syrjijöitä siksi että sanovat syrjintänsä perustuvan uskontoonsa. Tai että olisi väliä syrjiikö uskonnollisen vakaumuksen vai rodun vai seksuaalisen suuntautumisen kautta.

Että onnea muihin projekteihin.

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

T. Gren: "Näkisin että on turhaa suojella syrjijöitä siksi että sanovat syrjintänsä perustuvan uskontoonsa."

Tämäkin voisi toimia, jos uskonnot jätettäisiin niille kuuluvaan asemaan eli uskomuksiin.

Emmehän me voi uskomusten varassa maailmaa rakentaa muutenkaan.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Todella hyvä bloggaus. Saa nähdä, että mitä tekee poliisi rikosilmoituksesi kanssa ja tullaanko siitä tekemään oikeasti tutkintaa uskontokirjojen kanssa ja saadaan lopputulokseksi puhdistettuja kirjoja?

Olisi metkaa katsoa rajalla, missä joku tuo vanhanaikaisen raamatun tai koraanin: "Tämä on laitonta ja takavarikoimme sen. Tilalle saatte uuden puhdistetun kirjanne."

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Jatkosodan aikana eräs lotta teki valituksen yksikön komentajalle: "Ortodoksit valehtelevat kun puhuvat neitsyt Mariasta. Ei hän voinut olla neitsyt koska oli synnyttänyt."

Komentaja tutki asian huolellisesti ja teki päätöksen: Hänellä ei ole pätevyyttä ratkaista kyseistä asiaa. Komentaja siirsi valituksen tekijän toiseen yksikköön.

Pertti Lindeman ilmeisesti uskoo että Suomen poliisilla on pätevyys ratkaista yliluonnollisa asioita?

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Vihapuhe ei ole yliluonnollista, vaikka sen voikin lukea Raamatusta ja Koraanista.

Vanha testamentti tulisi sallia ainoastaan tutkimuskäyttöön tiukasti rajatuissa teologisissa piireissä ja poistaa välittömästi myynnistä ja ilmaisjakelusta sen sisältämän kuvottavan ihmisoikeuksia loukkaavan vihapuheen vuoksi.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Hongkongilaisessa kirjakaupassa myytiin raamattuja kun kävin siellä joitakin vuosia sitten. Mutta kun kaikki muut myytävät kirjat oli selailtavissa, niin raamatut oli päällystetty tiukalla muovikelmulla. Niitä sai siis ostaa, mutta ei selailla. Kysellessäni syytä sille ilmeni, että raamattua pidettiin ennen kaikkea epäsiveellisenä julkaisuna. En tiedä oliko asian laita samoin brittihallinnon aikana.

Käyttäjän JuhaHyvrinen kuva
Juha Hyvärinen

Sanoit Hämeenanttilan kääntäneen Koraanin osittain väärin. Mielenkiintoista, mikä olisi oikea käännös? Syyttäjällä on tuskin arabiankielen taitoa, että voisi arvioida käännöstä.

Kaikki tietävät, että Islam on ihmisoikeuksien vastainen oppirakennelma mikä ei sovi länsimaiseen ihmiskäsitykseen. Tänne sitä ollaan kuitenkin poliittisen eliitin ja valtamedian toimesta väkisin tunkemassa.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Hämeen-Anttilan käännös Koraanista lienee paras mitä tällä hetkellä on saatavilla, onhan mies arabian kielen ja kulttuurin asiantuntija ja kääntänyt monia muitakin klassikkoja, esim. Rumin ja Nuwasin runoja sekä Tuhat ja yksi yötä.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela

Islam ei ole ihmisoikeuksien vastainen, sen enempää kristinuskokaan. Monien muslimien tulkinta siitä on. Ja on joidenkin kristittyjenkin, varsinkin, jos otetaan historia mukaan. Molempien uskontojen tekstit heijastavat - tietenkin - syntyaikansa maailmaa. Ja antavat erityisesti fundamentalisteille mielestään hyvät perustelut ihmisoikeuksien loukkaamiselle. Uskonto on itse asiassa neutraali. Se, mitä uskonto on, riippuu aina tulkitsijasta, "uskovasta". Ja usein on vaikea erottaa mikä on uskonnon, mikä paikallisen kulttuurin vaikutusta.

Poliittinen valtaeliitti ei ole tunkemassa islamia Suomeen. Ihmisarvon antaminen kaikille ihmisille - uskonnosta tai uskonnottomuudesta riippumatta - lienee juuri sitä mitä blogistikin kaipaa: vihapuheen ja syrjinnän vastustamista.

En olisi silti kieltämässä tai "puhdistamassa" pyhinä pidettyjä kirjoja. Vihapuheen pitää olla tuomittavaa - ja ymmärtääkseni juridisesti onkin - perustuipa tai perusteltiin se millä tahansa.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

Bloggaus on kaiketi jonkinlainen mielenosoitus. Kirjoja on muuten ennenkin kielletty ja jopa julkisesti poltettu. Joku lausui, että siellä missä poltetaan kirjoja, poltetaan pian ihmisiä.

Uskonnonvapauslaki ilmeisesti suojelee näitä ns. pyhiä kirjoja. Toisin kuin esimerkiksi Hitlerin Taisteluni -teosta ja muita vastaavia.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Vuonna 2016 Saksassa julkaistiin Hitlerin Taisteluni-teos alkuperäisenä versiona , mutta varustettuna tieteellisin ja kriittisin kommentein.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto

"Kun Hitlerin Taisteluni vapautui julkaisukiellosta ja ampaisi bestselleriksi" (Kirjat Uutiset & yhteiskunta
Taina – Maaginen realismi Maaginen realismi 2.5.2016).

Se on siis aikaisemmin ollut julkaisukiellossa. Tsekeissä se on määrätty poltettavaksi.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #22

"Taisteluni" julkaisukielto johtuu vain tekijänoikeuksista. Tekijänoikeuksien haltija (Baijerin osavaltio) ei halunnut julkaisua sallia.

Tekijänoikeus kuitenkin päättyi 31.12.2015.

Käyttäjän Lokari kuva
Pekka Pihlanto Vastaus kommenttiin #26

Wkikipedian mukaan:

"Toisen maailmansodan jälkeen liittoutuneiden miehityshallinto kielsi kirjan saksankielisen laitoksen myynnin Saksan alueella, mutta monissa muissa maissa julkaistiin myöhemminkin uusia käännöksiä. Hitlerin kuoltua teoksen tekijänoikeudet katsottiin siirtyneiksi hänen muun omaisuutensa tavoin Baijerin osavaltiolle, mikä vahvistettiin lokakuussa 1948 annetulla baijerilaisen tuomioistuimen takavarikkopäätöksellä. Kirjaa ei ole myöhemmin ollut varsinaisesti kielletty Saksassa, mutta oikeuksienhaltijan tahdosta uusia painoksia ei julkaistu toisen maailmansodan jälkeen. Kirjan vanhojen painosten myyntiä ei ole valvottu."

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #29

Juurikin näin.

Ja tekijänoikeus tosiaan päättyi, niinkuin se nyt lain mukaan päättyy, eli 70 vuoden kuluttua tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Siis 31.12.2015.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

On mielenkiintoista katsoa, miten raamatun suomennos on muuttunut 1776 käännöksestä 1992 käännökseen. Suomennosta on todella monessa kohdassa ohjaillut vallalla ollut politiikka, joka yllättäen on vähiten näkyvillä 1700-luvun versiossa, vaikka kieli onkin nykynäkökulmasta vähän hankalaa. On osia, joiden sanoma on selkeä vanhassa ja täysin hämärretty nykyisessä käännöksessä.

Ihan kannatettava projekti tämä rikosilmoitus. Koraania en kovin hyvin tunne, mutta samankaltaisia kirjojahan ne taitavat olla. On ihan ymmärrettävää, että ihmiskuva on ennen ollut täysin erilainen kuin nykyään, mutta se että noiden kirjojen oppeja noudatetaan kirjaimelleen nykyaikana ihan laillisesti, on tuhoisaa.

Sensuuriin en silti lähtisi. Kirjat vain pitäisi asettaa paikalleen kirjallisuuden historiassa.

Miten, sitä en tiedä. Ainakin niiden jumalallinen alkuperä olisi paljastettava huuhaaksi.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Uusin Raamatun käännös on ehdottomasti luettavin ja paras. Vaikka Raamattu suomennettiinkin ensimmäisen kerran jo 1642, ei se sitä tarkoita, että se ensimmäinen käännös olisi ainoa oikea. Klassikoita käännetään uudelleen ja se on hyvä se.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Tarkoitankin sisältöä, en lukumukavuutta.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää Vastaus kommenttiin #25

Sisällön suhteen se on aikaisempia käännöksiä tarkempi. Lisäksi kieli on suomea eikä alkukieleen sidottua heprean tai kreikan sanajärjestystä mukailevaa sotkua. Siksi sitä onkin mukava lukea.

Käyttäjän reijokallinen kuva
Reijo Kallinen

Alla olevasta linkistä saa hyvän käsityksen siitä miten maassamme on sensuuria harjoitettu. Kyseessä on kuitenkin vain kirjallisuus. Myös elokuvia on sensuroitu.
Kuitenkaan kaikki sensurointi ei ole pahasta. Lapsiin kohdistuva pornoilu on syystäkin kriminalisoitu.
Mainittakoon myös, että Raamattu on äänestyspäätöksillä kokoon harsittu teos. Koraanin historiaa en kovin hyvin tunne. Uskontoja on maailmassa useita tuhansia.

http://www.sananvapausjasensuuriverkkoaikana.com/k...
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sensuuri_Suomessa

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

Kiitos mielenkiintoisesta sananvapauslinkistä, R. Kallinen.

Löysin nopealla vilkaisulla sieltä blogin aiheeseen epäsuorasti liittyvän yhden esimerkin siitä, mitä uskonpuhdistajat ovat saaneet aikaan. Tosin tämä on ihan pikku juttu moniin muihin aikaansaannoksiin verrattuna:

"Kun Finno julkaisi ensimmäisen suomalaisen Virsikirjan n.1583, hän kielsi kalevalamitan käytön suomalaisessa runoudessa. Näin uskonpuhdistajat tulivat torjuneeksi keskiajan perinnösta sen upeimmat ilmentymät: kalevalamittaisen runouden ja yleiseurooppalaisen hengellisen runouden. Seurauksena oli painetun runoutemme kehityksen hidastuminen; se oli vuosisatoja kankeaa ja kömpelöä."

Voisiko samalla tavalla käydä Raamatun ja Koraanin sensuroinnin kanssa; näiden kirjojen perinnöistä häviäisivät niiden "upeimmat ilmentymät"?

Marko Parkkola

Tätä on jo kokeiltu laihoin tuloksin. Uskonnon varjolla saa kiihottaa kansanryhmiä vastaan. Se tässä onkin omitusita, että uskonvapaus menee jatkuvasti kaikkien muiden ihmisoikeuksien ylitse.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Suurin osa Raamatun kansanryhmiä vastaan kiihotuksista taitaa olla Vanhassa testamentissa ja ylipäätään annettu Israelin kansalle tietyssä historiallisessa kontekstissa. Sikäli täytyisi löytyä kohtia, jotka selvästi olisivat kurantteja nykyäänkin. Olisi ollut hyvä jos olisit niitä vähän kirjoituksessasi listannut.

Vapaa-ajattelijathan tekivät joitain vuosia sitten vastaavan rikosilmoituksen. Sinällään siinä oli löydetty aika relevantteja kohtia.

Tutkinta tietenkin päätettiin parissa päivässä. Kun kenelläkään poliisikunnassa ei ole mitään tahtoa lähteä ajamaan tuota asiaa, se voidaan aina kuitata: "Raamattua tuleekin katsoa kokonaisuutena, eikä siitä voi erottaa yksittäisiä lukuja."

Historia toki kertoo, miten eri tavoin sitä on katsottu kokonaisuutena ja sen pohjalta teloitettu eri kansanryhmiä.

Käyttäjän karitorikka kuva
Kari Torikka

Raamattuun elämänsä perustavien näkemys on selkeästi opportunistinen, eli poimitaan rusinat pullasta. Ikävistä raamatunkohdista todetaan, että lause kuuluu astettaa kontkstiinsä, siihen historialliseen tilanteeseen, jossa se kirjoitettiin. Puolestaan "hyvältä" kuulostavat kohdat ovat "ikuisia" totuuksia, joita noudattamalla taivaspaikka on satavarma.

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

Ja toisaalta opportunistisesti voidaan käyttää myös vihollisen vihaamista ja rukoilla, että Jumala tuhoaisi vihollisen eli 'väärin' uskovan. Tämäkin antaa 'oikein' uskovalle voimaa uskoa lisää 'oikein'.

Siksi, jos ei julkisesti, niin ainakin omassa mielessään (tämän olen kokemuksesta oppinut) 'oikein' uskovat pitävät kiinni näistäkin psalmi 7:n jakeista, joilla saa turvaa "vihollisen ahdistaessa":

"Herra, tule vihasi voimassa minun vihollisteni raivoa vastaan."
"Minun vainoojani ovat avanneet suunsa, nuo jumalattomat ja petturit!
He puhuvat minulle valheita. ... Pane ankara syyttäjä vastustajani kimppuun, pane armoton mies todistamaan häntä vastaan!"
"Hän seisoo sorretun vierellä ja pelastaa hänet niiden käsistä, jotka tahtovat hänet tuomita."

Eli se siitä vuoropuhelusta 'oikein' uskovien ja 'väärin' uskovien kesken.

Eikä tässä mitään, mutta kuten blogistikin on todennut, väkivaltaan yllyttäminen pitäisi voida kieltää myös uskonnoissa.

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Tässä on kyseessä näkökulmavirhe tai väärinkäsitys. Raamattu antaa selvästi ymmärtää, että Jumala on se taho, joka määrittelee ihmisen arvon. Jumalan tuomiovallan edessä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Tämän ymmärsivät jo muinaiset kansat. "Jumala ei katso henkilöön" on tunnettu raamatunlause, joka löytyy mm. kohdista 5. Moos. 10:17 sekä Room. 2:11.

Pahoja ongelmia kuitenkin seuraa, jos ihminen pahoja tekoja toistamalla omaksuu identiteetin, joka Raamatun tekstien mukaan on selkeästi Jumalan tahdon vastainen. En viitsi niitä tähän kirjoittaa, mutta pienellä vaivalla näitä tuomittavia identiteettejä löytyy mm. Paavakin kirjeestä Galatalaisille ("lihan teot") sekä Ilmestyskirjan loppupuolelta ("tulinen järvi").

Suomen lainsäädäntö noudatteli aikoinaan lähes täysin Raamatussa ilmoitettua moraalikoodistoa. Sittemmin tästä periaatteesta on luovuttu ja kysymykset Raamatun sovellettavuudesta on jätetty yksittäisten kansalaisten omantunnon kysymyksiksi. Olisi aika hurjaa, jos vielä tästäkin periaatteesta luovuttaisiin ja Raamatun moraalikoodisto haluttaisiin kokonaan tuhota pois näkyvistä.

Käyttäjän peevee912 kuva
Eeva Vallius

Onhan blogistin tavoite tosiaan hurja.

Ainakin se herättää näkemään, miten Raamattu myös yllyttää siihen uskovia väkivaltaan, kun kerran Koraanin sanomasta se jo nähdään.

Ja onhan näitä uskonpuhdistussotia käyty Raamatunkin pohjalta. Turha kristittyjen on hurskastella, että Raamattu on siinä mielessä parempi opas kuin Koraani.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Tässä yllättävä tulos Raamatusta ja Koraanista

Tutkija analysoi kristinuskon ja islamin pyhät kirjat. Raamatussa on huomattavasti enemmän tappamista ja tuhoa kuin Koraanissa.

Ohjelmistoinsinööri Tom Anderson halusi selvittää kumpi uskonto on pyhien kirjojensa mukaan väkivaltaisempi.

Anderson vertasi englanninkielisiä versioita Uudesta ja Vanhasta testamentista sekä Koraanista kehittämällään tekstianalyysimenetelmällä.

Tulosten mukaan Raamatussa on paljon Koraania enemmän vihan tunteita ja vastaavasti vähemmän luottamukseen liittyviä ajatuksia.

Vanha testamentti on väkivaltaisempi kuin Uusi testamentti ja yli kaksi kertaa väkivaltaisempi kuin Koraani.

Viittauksia tuhoon ja väkivaltaan on Uudessa testamentissa 2,8 prosentissa tekstejä, Koraanissa 2,1 prosentissa. Vanha testamentti menee selvästi kärkeen 5,3 prosentilla.

-Painotan, että nämä pyhät kirjat eivät ole kyseisten uskontojen ainoita kirjoituksia ja eivät muodosta ainoaa pohjaa sille, miten uskontoja opetetaan, muistuttaa Anderson. Lähde: Iltalehti 11.2.2016

Samaan tulokseen tulin minäkin kerätessäni niitä kohtia, jotka ovat Suomen lakien vastaisia. Niitä oli huomattavasti vielä vähemmän. Eli ei kovin paljon, mutta valitettavasti juuri ne nostetaan esille ja käytetään väkivallan ja syrjinnän oikeutukseen sekä terroristien värväämiseen.

Käyttäjän PanuSaarela kuva
Panu Saarela

Kuvaamaasi taustaa vasten onkin surkuhupaista, että niin islam-foobiset "maahanmuuttokriitikot" kuin jotkut fundamentalistikristityt paasaavat islamin ja Koraanin väkivaltaisuutta ja kristinuskon ja Raamatun rauhanomaisuutta.

Pyhät tekstit - tai edes uskonnon dogma - kertovat lopulta aika vähän tai ovat ainakin varsin vähämerkityksisiä, kun pohditaan, mitä joku uskonto "on". Edellä jo kirjoitin, että aina on viime kädessä kyse siitä, miten uskova uskontonsa tulkitsee ja toreuttaa. Ja siihen vaikuttavat lukemattomat muut asiat enemmän kuin pyhät tekstit tai opinkappaleet. Fundamentalistit voivat poiketa tästä hieman. Mutta vain hieman - jos ollenkaan.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Kuinkahan rikosilmoituksesi menestynee, saa nähdä... Aiheeseen littyen on tehty jo aiemmin kansalaisaloite http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220319-k...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

On toki totta, että maailmassa on julkaistu monenmoista ja kaikenlaisilla tarkoituksilla. On syntynyt hyvää ja kaunista mutta toisaalta myös räävitöntä sontaa. Epäilenpä silti kannattaako kirjoja vastaan lähteä taisteluaan käymään. Sen sijaan pitäisi pikemminkin käydä niitä pyhinä uskonkappaleina ja käskyinä pitäviä vastaan. Niistä oppinsa ammentavia vastaan. Tässä tapauksessa siis kirkko- ja uskontokuntia sekä niiden vastuullisia johtajia vastaan siltä osin kuin he tuollaisia ohjeenaan oppinuoranaan käyttävät.

Käyttäjän AhvenvaaraMikkoAslak kuva
Mikko Ahvenvaara

erittäin hyvä asiallinen ja suureen asiaan vaikuttava kirjoitus kannatan asiaa sitä muuttamatta tai mitään lisäämättä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset