PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Työllistääkö 274 yritystä enemmän kuin 356516 yritystä?

 • Kuvakaappaus: http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_yritykset.html
  Kuvakaappaus: http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_yritykset.html

Suomessa on yrityksiä yhteensä 356.790, joista yli 500 henkilöä työllistäviä on vain 274 yritystä. Niillä yli 500 henkilöä työllistävillä yrityksellä on työntekijöitä 362.000, joka on 25,3%:a yksityisen sektorin koko henkilökunnan määrästä. Mutta ne pienemmät 356.516 yritystä työllistävät 74,7%:a työvoimasta, eli 1.066.000 työntekijää. Kun yli 500 henkilöä työllistävä yritys irtisanoo työntekijöitä, niin tulee maan suru ja valtio tukee verotuloilla. Kun pienempi yritys irtisanoo, niin se on yrittäjän vika ja apua ei tule. Konkurssi seuraa ja yrittäjät velkavankeuteen heitetään vuosikymmeniksi. Varmempaa olisi valtion luottaa pienempiin yrityksiin, sillä talouden keikahdukset eivät aiheuta niin suurta kipua yhteiskunnalle, kuin suurten yritysten markkinavaikeudet.

Jos näistä pienemmistä yrityksistä jokainen palkkaisi vain yhden työntekijän, niin Suomessa ei olisi yhtään työtöntä. Jos ne yli 500 henkilöä työllistävät 247 yritystä palkkaisivat jokainen yhden työntekijän, niin uusia työpaikkoja syntyisi vain 247.

356.516 alle 5 työntekijää työllistävää yritystä voisi poistaa päivässä työttömyysongelman, mutta poliitikot, hallitus, eikä presidenttikään koe näitä yrityksiä tärkeiksi, sillä suurin osa heistä on suomalaisomisteisia, eli Suomeen veroja maksavia yksityisyrityksiä, jotka eivät tarjoa pätkätöitä vaan kokopäiväisen työpaikan. Suurin osa, 318 375 yritystä, 89,2%:a yrityksistä, työllistävät vain yrittäjän ja alle 5 työntekijää ovat suuret veronmaksajat ja Suomen valtion perusta. Verotuloista vain pieni osa koostuu tuloveroista, suurin osa tule muista veroista ja veroluonteisista maksuista, joiden lähde on yksityisyrittäjän aktiivinen toiminta. Näitä yrittäjiä ja yrityksiä välttää julkisuudessa niin päättäjät, kuin media. Heille kunniaa tai suuryritysten etuja ei suoda.

Hallituksen Kikyt ja Aktiivimallit pyrkivät vain ja ainoastaan orjuuttamaan työntekijöitä ja tuomaan suuryrityksiin sijoittajille voittoja, jotka maksetaan veroparatiiseihin ja verot ulkomaille. Samalla työntekijöiden ammattikoulutus heitetään yli laidan, heitä nöyryytetään ja viedään motivaatio työntekoon. Tämä kaikki on johtanut työttömien passivointiin ja virkamieskunnan lisääntymiseen.

Yrittäjäjärjestöt, Suomen Yrittäjät ry ja muut ajavat vain ja ainoastaan suurten yritysten ja pankkien etuja pienten yksityisyritysten vahingoksi, vaikka ne pienet maksavat yhdistyksen ylläpitokulut.

Hallituksien politiikka on ollut viimeiset 25-vuotta tukea näitä suuria yrityksiä. Siksi Suomen talous on täysin kestämättömällä pohjalla, ja työttömiä on todellisuudessa lähes puolimiljoonaa, luen mukaan pätkätyöllistetyt, joten työllisyysaste on alhainen.

Kaikkien hallituksien toimet ovat tukeneet vain ja ainoastaan suuryrityksiä ja siksi nämä valtion kannalta tärkeimmät asiat ovat romahtaneet. Nämä eivät ole kehittyneet eivätkä kehity, sillä nämä on sivuutettu – unohdettu.

 1. Autotalleista ja kellareista kumpuavat uudet ideat ja luovat yritysideat, jotka ovat tulevaisuuden työllistäjiä, kansainvälisiä menestystarinoita ja työllistäjiä. Niitä ei enää ole.
 2. Uusien ja eri alojen koulutus ja työpaikat, jotka täytyisi olla jo Suomessa. Robotiikan lukioluokat, ammattikoulutus ja rakentaminen sekä huolto. Niitä ei ole.
 3. Tietokonenörttejä koulutetaan maailman turuille, mutta ei kouluteta rautapuolen kehittäjiä ja osaajia, joten uuden NOKIA:n synty on mahdottomuus. Heitä ei ole, jotka ne synnyttäisivät.
 4.  Kaupan-, palvelu- ja ravintola-ala on annettu monopolioitua, joten kehitystä niillä aloilla ei tapahdu. Hinnoissa on tapahtunut vain keskittymisen aikaan saamaa nousua, joten näillä kaikilla aloilla maksetaan Euroopan, jopa maailman kalleinta hintaa peruspalveluista. Kuluttajat maksavat ylihintaa.
 5. Sairauden ja terveydenhuolto on hyväksytty lääkealayritysten kansainvälisten monopolien alle, joten potilaiden hoito on jäänyt toissijaiseksi. Enemmän sairastuneita lääkkeistä, kuin todellisia sairauksia on aiemmin ollut. Vauvasta vaarin koetaan kärsimystä ja toivotaan kuolemaa.
 6. Taidetta ja luovuutta ajetaan alas, eli uutta innovaatiota ja yritystoimintaa ei synny.
 7. Yliopisto ja korkeakoulutusta annetaan vain heille, jotka luetun ymmärtää, eli synnytetään vain kuuliaista virkamieskuntaa, kun yhteiskunta tarvitsee kehittyäkseen radikaalisuutta ja uutta ajattelua, joka rikkoo vanhoja arvoja, tapoja ja keskinkertaisuutta.
 8. Mielessäni on paljon muita virheitä, joita poliittiset päättäjät ja virkamiehet ovat tehneet ja tekevät, mutta turha on niitä tähän luetella, sillä he eivät ymmärrä. He eivät myönnä omia virheitään, ne jotka päättävät päätään nyökytellen, nappia painaen ja tuon taivaallista valtion hoidosta saatikka yhteiskunnasta ymmärtävät.

Kaikki aiempien hallitusten toimet, alkaen Esko Ahon hallituksesta 1991, tähän päivään saakka ovat lisänneet valtion, eli veronmaksajien kuormaa, joka on aiheuttanut nykyisen valtion velkaantumisen, työttömyyden, tyytymättömyyden, syrjäytymisen, leipäjonot, asunnottomuuden, korkeat verot ja pienenevät eläkkeet.

Presidentistä alkaen, pääministeri, ministerit ja virkamiehet pelaavat vain omia pelejään – minulle, sinulle – ne kaikki ovat unohtaneet ”yhteen hiileen puhaltamisen”.

Aivan kuin työttömien vika olisi se, että heillä ei ole työtä mitä tehdä? Sen todellinen syy on valtion hallinnossa.

Miten meillä voi olla niin ymmärtämättömät päättäjät, että he eivät ymmärrä, että kaikilla ihmisillä ei ole edellytyksiä työllistää itseään ja alkaa yrittäjiksi? Presidentti Niinistö syyllisti vielä yrittäjiä järkyttävällä lausunnolla 17.11.2015 ”Jos ei kykene elämään riskin kanssa, on turha ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjyyskoulutus on tärkeää, mutta se on turhaa, jos perusasia, riskinottokyky puuttuu”. Niinistö on täysin pihalla yrittäjyydestä, jolla työllistetään ja luodaan työpaikkoja valtioon ja tuodaan veroeuroja valtion kirstuun. Riskinottokykyä on yrittäjillä ja yrittäjät sen kantavat, mutta yrittäjät eivät voi ennakoida ja kantaa sitä riskiä jonka poliitikot epäonnistuneitten talouspoliittisten päätöksien kautta heidän niskaan kaatavat.

Kymmenientuhansien vuosikymmenien yrittäjien ammattitaito ja osaaminen tuhottiin neljässä vuodessa Esko Ahon hallituksen toimesta 1991-95. Kiitos siis hänelle mukavista ja aurinkoisista vuosistani eri maissa, joissa ei ole talven harmautta, ei pimeyttä ja lumen tuiskua ole joutunut kokemaan.

Nyt tuhotaan vielä Suomi itsenäisenä valtiona, jolla on tulevaisuus naapurivaltion yhtenä osana, sillä liian paljon on suomalaisia menettänyt tahdon puollustaa isänmaatamme. Kun yksi kolmasosa on syrjäytetty yhteiskunnan ulkopuolelle työttömyyteen ja köyhyyteen, niin heille on todella ”yks ja hailee”, onko Suomi itsenäinen tai osa toista valtiota, sillä heidän asemansa ei ainakaan huonone, mutta saattaa parantua. Heille ei ole väliä sillä, kuka on valtion päämies.

Ainoat lääkkeet ovat ne, että päättäjät alkavat purkamaan monopoliaseman saavuttaneita yrityksiä, kannustamaan kotimaisia yrityksiä, kotimaista kysyntää ja tukemaan yksityisyrittelijäisyyttä, joka tukee pysyviä työpaikkoja ja vierastaa pätkätöiden tarjoamista. Siitä seuraa työntekijöille varmuus tulevaisuudesta, jolloin he uskaltavat ostaa asunnon, auton ja jopa uuden sohvavan kotiinsa.

Yhteiskunnan taloudellista ja turvallisuusrakennetta voidaan verrata perherakenteeseen. Vanhemmat, eli elämää kokeneimmilla on vastuu taloudesta ja turvallisuudesta. Samoin on valtiorakenne, jossa menestyvillä on vastuu taloudesta ja turvallisuudesta kotimaassa, joka on mahdollistanut sen menestyksen. Jos perheessä tai valtiossa ne vahvemmat ajavat vai omaa etuaan, niin jälkeläisten/valtion tulevaisuus vaarannetaan, josta seuraa sukupuutto/valtion romahtaminen. Unohtamalla tai ymmärtämättömyyttään sivuuttamalla valtion, sen toiset yrittäjät ja työntekijät et ole ansainnut menestystä ja henkilökohtaista hyvinvointia, vaan olet loinen.

Olit Sinä miten oppinut tahansa, mutta jos Sinä et ymmärrä oppimaasi, niin olet typerämpi kuin toiset, jolloin aiheutat korvaamatonta vahinkoa. Sama pätee kaikessa elämää ylläpitävässä toiminnassa.

Nykyinen valtamedia korostaa viihdettä ja urheilua, joka on vieraannuttanut seuraajansa elämän realiteeteista ja luonut ”ylivelkaantuneet kuluttajat”, jotka elävät epätodellisessa maailmassa, joka on ääretöntä viihdettä ja kuluttamista, josta joka ainut päivä putoaa satoja ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle. Media on luopunut vastuusta, jonka se aiemmin koki yhteiskunnan arvona ja säilyttäjänä, mutta sekin on nyt ulkomaalaisessa omistuksessa, joka ei tunne vastuuta pienestä Suomen valtiosta ja sen kansasta.

Väitän, että 90%:a kaupallisen median uutisoinnista on sirkushuveja, jolla ohjataan kuluttamaan, mutta ei tekemään töitä, jolla maksaa kulutus ja siitä kertyvät velat.

Ei päättäjillä, ei valtamedialla ole ollenkaan näkemystä Suomen todellisesta tilanteesta. YLE ja tilastokeskus pyrkii tuomaan esille ne todelliset ongelmakohdat, mutta ne jäävät kaupallisen median varjoon. Seuraukset huonosta valtionhoidosta tuottavat mediataloihin sijoittajille sievoiset tulot, sillä kansalaisten kärsimys myy ja maksajina ovat ne seuraavat työttömät, ylivelkaiset ja syrjäytyvät kansalaiset.

Hyvää Pyhäpäivää kaikille lukijoilleni. Olen pahoillani ikävän sävyisestä blogistani. Näin omalta osaltani yritän antaa panokseni Suomelle, uudella tavalla lähestyä työttömyyden ongelmaa.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Blogisi oli päinvastoin hauskaa eikä ikävää luettavaa. On hauskaa lukea totuudenmukainen blogi mediamme valeuutisten sijaan.

Suomi on ajamalla ajettu kurjuuteen. Useampi hallitus peräkanaa ollut täysin kyvytön nostamaan taloutta ja kansan vaurautta. Mitään taitoa ei vaadi verottaa ankarasti ja jakaa toisten tienaamat rahat uudelleen. Se ei tuota mitään lisää.

Olen eläkkeellä ja mietin yritystoiminnan jatkamista. Nykyisissä oloissa siihen ei tehnyt enää mieli. Byrokratia on niin sairaalla tasolla ja vastuut niin suuret, etten moiseen ryhdy tällä iällä. Kokemusta on yli 40 työvuotta kotoa ja ulkomailta. Samoin ideoita riittäisi. Nuoria voisin auttaa monin tavoin parempiin suorituksiin, mutten viitsi sitä tehdä ilmaiseksi, kun toiset saavat palkkaa politiikassa asioiden sotkemisesta.

Pekka Pylkkönen

"Hallituksen Kikyt ja Aktiivimallit pyrkivät vain ja ainoastaan orjuuttamaan työntekijöitä ja tuomaan suuryrityksiin sijoittajille voittoja, jotka maksetaan veroparatiiseihin ja verot ulkomaille. Samalla työntekijöiden ammattikoulutus heitetään yli laidan, heitä nöyryytetään ja viedään motivaatio työntekoon"

Tätähän niillä tietysti tavoitellaan. Ihme idiootteja tämä mää täynnä.

Käyttäjän KansalainenKane kuva
Markku Nieminen

Pentiltä napakympin suoritus tämä blogi. Jokaisen päättäjän pitäisi lukea tämä ajan ja ajatuksen kanssa.
Nimittäin jos niillä siitä ajattelusta yhtään mitään on enää jäljellä.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

"Vauvasta vaarin koetaan kärsimystä ja toivotaan kuolemaa."

Tilastoja en kiistä, mutta siitä eteenpäin kirjotus kuvaa enemmän fiktiivistä dystopiaa kuin minun tuntemaani Suomea.

Muutama esimerkki: uusia start-upeja syntyy jatkuvasti, katsotaan vaikkapa Oulua, jossa Nokian romahdus ei johtanut mihinkään massatyöttömyyteen. Mitään romahdusta ei löydy tilastoistakaan, lähinnä päinvastoin. Suomi on yrittäjähenkisempi nyt kuin viime vuosisadalla. Viimeisten hallitusten kärkihankkeissa erityisesti on pyritty edistämään yrittäjyyttä ja pienyritysten työllistämismahdollisuuksia (niissä onnistuminen on sitten toinen asia, mutta väite, että hallitukset suosisivat yksinomaan suuryrityksiä, ei pidä paikkaansa). Yrityksen perustaminen Suomessa on helppoa, kun kysytään heiltä, jotka ovat sen tehneet sekä Suomessa että jossain toisessa maassa.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

En kirjoittaisi, jos en todellista tilannetta tietäisi ja olisi itse kokenut.

Pekka Iiskonmaki

''Yrityksen perustaminen Suomessa on helppoa, kun kysytään heiltä, jotka ovat sen tehneet sekä Suomessa että jossain toisessa maassa.''

Tämä pitää paikkansa.

Kuka Suomessa suojelee yrittäjää valtion mielivaltaa vastaan?

Hän on aivan suojaton riistoon työntekijään verrattuna.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset