PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Rikos jonka poliisi selvitti, mutta syyttäjä esti oikeudenkäynnin

Nyt on lukijoille faktaa tiedossa, eli Rikostutkintapyyntö ja KRP:n neljän vuoden aikana suorittama rikostutkinta, joka kertoo karua kieltään oikeusoppineille, medialle ja poliitikoille Suomen oikeusjärjestelmän korruptiosta, sillä mistään muusta ei voi olla kyse. Syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen muutaman viikon sisällä ja ei löytänyt yhtään rikosta rikostutkinnasta, vaikka rikoskomisariot olivat löytäneet useita, ja suosittelivat syytteiden nostamista. Sinulla on nyt mahdollisuus saada rikostutkinta itsellesi salaisten pöytäkirjojen kera.

Valtion hallussa ollut SKOP pankin pankkiirit olivat tekemässä tutkintapyyntöä KRP:n rikoskomisariosta, joka onnistui takavarikoimaan SKOP:n johtokunnan ja liiketoimintaryhmän pöytäkirjoja pankin tilintarkastustoimistosta. Ne dokumentit ovat ainulaatuiset Suomen 90-luvun pankkikriisihistoriassa. SKOP syytti rikoskomisariota salaisten dokumenttien päätymistä ulkopuolisille, mutta ne olivat tulleet julkisiksi oikeudenkäynnissä, jossa niitä käytettiin todisteena, ja SKOP ei vaatinut niiden salaamista.

Sinulla on nyt mahdollisuus pyytää sähköpostilla rikostutkinta ja siihen liittyvät salaiset dokumentit, edellyttäen että sähköpostisi ottaa vastaan vähintään 20MB tiedoston.

Katinkullan tapausta täytyy käsitellä esimerkkinä 90-luvun laittomasta toiminnasta ja valtion velkaantumisesta vuosina 1991-95, 50miljardia euroa, eli puolet tämän päivän valtion velasta. 

Rikostukinnassa puhutaan ”Rantakatin Lomakylä OY:stä”, joka oli Katinkullan rakentajayhtiö ja Katinkullan omaisuuden omistaja.

Tutustumalla tähän rikostutkintaan huolella, niin tiedätte Suomen pankkien toiminnan sekä oikeusviranomaisten toimimattomuuden tulevassa pankkikriisissä.

Rikostutkinta on 325 sivua, johon sisältyy vielä kaksi liitetiedosta, joiden koot ovat 465 ja 636 sivua.

Rikostutkinnasta selviää aukottomasti dokumentein ja kuulustelukertomuksin SKOP-pankin rikollinen toiminta, joka kohdistui samalla tavoin kymmeniin tuhansiin yrityksiin ja satoihin tuhansiin muihin velallisiin 90-luvun pankkikriisin aikana. Rikostutkinta todistaa sen, kuinka kasalaisilta riistettiin omaisuus 70%:n alihintaan todellisesta arvostaan, vietiin kodit velallisilta, aiheutettiin itsemurhia, syrjäytymistä, perheiden hajoamista jne.

Minulla on myös hallussa digitaalisessa muodossa vuosilta 1992-2000 erilaisia puhelunauhoituksia 16-tuntia. Puheluissa voitte kuunnella SKOP-n, Säästöpankkien ja Arsenalin pankkiireja, sekä niiden johtoa ja lakimiehiä. Puheluissa pankkiirit haukkuvat esim. Oikeusministeri Pokan paskanpuhujaksi, eli sillä tasolla oli valtion haltuun joutuneiden pankkiirien suhtautuminen valtiovaltaan. Puheluista selviää, myös kuinka SKOP:n mies kertoo tuttavalleen, että Katinkullan konkurssipesänhoitaja ja pankki ei anna kenellekään ulkopuoliselle tietoja konkurssihuutokaupassa kaupattavasta omaisuudesta, sillä SKOP:n roskapankki haluaa haltuunsa koko omaisuuden alihintaan. Paljon mielenkiintoisia puheluita ja Suomen 90-luvun pankkikriisin historian äänet. Sillä on Raimo Sailas ja muita Suomen kuuluisuuksia omalla äänellään. Puhelut kertovat kuinka meidän yrityksemme avainhenkilöt pettivät meidät yrittäjät. Yhdessä puhelussa SKOP:n pankkiiri paljastaa tavoitteen ”Ei mene enää kauan, kun koko Lindemanin suku saadaan sosiaaliturvan varaan”, se oli se henki veronmaksajien pelastamissa pankeissa, että tuhotaan sadatuhannet suomalaiset perheet. Puhelunauhoitukset luovutan vain henkilökohtaisesti muistitikulla.

Rikostutkinnan ilman liitteitä voi pyytää lähettämällä sähköpostin osoitteeseen pelisuomi@gmail.comja kertomalla hiukan pyynnön esittäjästä ja miten aikoo aineistoa käyttää. Paluupostissa saa rikostutkinnan korvauksetta.

Jos olet asiantuntija rikosoikeudessa ja haluaisit tutustua aineistoon ja tehdä siitä virallisen lausunnon esim. medialle, niin voimme neuvotella korvaussummasta.

Tässä lopuksi meitä omistajia edustaneen asianajotoimiston rikostutkintapyyntö Sotkamon nimismiehelle syksyllä 1993, eli vuosi konkurssin jälkeen. Rikostutkintapyynnöstä jo selviää oleellisimmat seikat pankin edustajien rikollisesta toiminnasta ja neljän vuoden rikostutkinnassa tuli päivän valkealle myös kaikki salaisimmatkin dokumentitkin, mutta me emme saaneet koskaan oikeutta, emme edes yhtä puolueetonta ja riippumatonta oikeudenkäyntiä.

 

 

"ASIANAJOTOIMISTO BÜTZOW & Co

Sotkamon piirin nimismies PL 15

88601 SOTKAMO

 

POHJOISESPLANADI 27 C

00100 HELSINKI

PUH. 651 744

T EL EFAX  665 417

TELEX U5480 BYLAW SF MT/bl

 

Helsinki, 20.9.1993

 

Viitteemme: Dnro 8015

RANTAKATIN LOMAKYLÄ OY TUTKINTAPYYNTÖ

Tapahtumat lyhyesti

 

Helsingistä kotoisin oleva Pekka Luukkainen on lokakuusta 1991 lähtien toiminut Rantakatin Lomakylä Oy:n talousjohtajana ja 28.1.1992 pidetyssä yhtiökokouksessa hänet on valittu yhtiön hallituksen jäseneksi (liite A).

Espoosta kotoisin oleva Göran Bärlund on yh­tiökokouksessa 1.4.1992 valittu Rantakatin Lomakylä Oy:n hallituksen jäseneksi ( liite B). Helsingistä kotoisin oleva Veli-Matti Parmala on valittu yhtiön hallitukseen 7.9.1992 pidetyssä yhtiökokouksessa ( liite C).

SKOP:n kotimaan liiketoimintaryhmä on 22.10.1992 päättänyt lopettaa Rantakatin Loma­kylä Oy:n rahoittamisen. Päätös on tehty Göran Bärlundin esityksestä ja Pekka Luukkaisen laatimien suunnitelmien pohjalta (liite D 't .

Rantakatin Lomakylä Oy:n hallitus päätti 23.10.1992 Parmalan,  Luukkaisen ja Bärlundin kannattaessa ja hallituksen kahden muun jäsenen eli Seppo Juurikon ja Pertti Lindemanin vastustaessa hakea yhtiön omaisuuden asettamista konkurssiin (liitE). Konkurssimenettelyn seurauksena se omaisuus, joka ennen konkurssia voimassa olleilla listahinnoilla laskettuna ilman myyntikuluja ja myyntiaikaisia korkoja oli arvo1taan 70O miljoonaa markkaa, siirtyi 28.6.1993 konkurssihuutokaupassa noin 190 miljoonan markan kauppahinnasta SKOP-Kiinteistöt Oy:lle, jonka toimitusjohtajana on Bärlund.

Yhtiön tilintarkastajan, KHT Erkki Simpasen 7.4.1993 antaman 31.2.1992 päättynyttä tili­ kautta koskevasta tilintarkastuskertomuksesta (liite F) on luettavissa:

"Kuitenkin yhtiön vaihto-omaisuuden käyvät arvot myyntikuluilla vähennettynä riittävät vielä saattamaan yhtiön pääoma-aseman osakeyhtiölain edellyttämälle tasolle."

Tämä lausuma merkitsee, että tilintarkastajan käsityksen mukaan vielä 31.12.1992 konkurssin pysäytettyä kaiken myyntitoiminnan kahdeksi kuukaudeksi, yhtiön oma pääoma oli positiivinen ja vähintään 1/3 osakepääomasta, jolloin mitään selvitystilauhkaa ei vielä ollut.

Konkurssin syynä ei ts. ole voinut olla se, että yhtiön varat olisivat olleet pienemmät kuin velat. Siinä hallituksen kokouksen pöytä­ kirjassa 23.10.1992, johon konkurssiin asettamispäätös on kirjattu, on ensin todettu yhtiön päärahoittajan, Säästöpankkien Keskus Osake Pankin kieltäytyneen myöntämästä yhtiölle enempää rahoitusta. Konkurssipäätöstä kannattaneet hallituksen jäsenet ovat selittäneet tämän olleen syyn miksi he päättivät asettaa yhtiön konkurssiin. Ainakin Bärlundin ja Luukkaisen osalta on selvää, että he ovat omalla aktiivisella toiminnallaan nimenomaan tavoitelleet SKOP:n rahoituksen päättymistä.

Konkurssin alkamisen jälkeen on paljastunut, että Luukkainen on ainakin 25.7.1992 alkaen aktiivisesti laatinut Säästöpankkien Keskus Osake Pankkia varten suunnitelmia Rantakatin Lomakylä Oy:n asettamisesta konkurssiin. Luukkainen on Rantakatin Lomakylä Oy:n ATK-lait­ teistolla tehnyt SKOP:lle raportteja, jotka sittemmin on saatu tulostettua. Näitä raport­teja on tämän tutkintapyynnön liitteinä (liit­ teet G-K}.

Näihin raportteihin sisältyy 3.9.1992 päivätty Pekka Luukkaisen laatima suunnitelma (liite JL konkurssista, johon hän on merkinnällä "ok." aivan ilmeisesti todennut mitkä asiat on jo päätetty ja järjestyksessä. Luukkaisen 1.9.1992 päiväämässä raportissa (liite I) todetaan mitä vahinkoa konkurssi tulee yhtiölle aiheuttamaan ja mitä hyötyä konkurssista vas­taavasti olisi. Hyödyt arvioidaan 0,3- 2,3 miljoonaksi markaksi mutta haitat ovat osakkeiden hintatason laskuna 100-150 miljoonaa markkaa, osakkeiden myyntitulojen menetyksenä 15 miljoonaa markkaa, vuokratulojen menetyksenä 7 miljoonaa markkaa jne.

Näistä konkurssisuunnitelmistaan Luukkainen ei kertonut mitään yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenelle, Pertti Lindemanille, eikä hallituksen puheenjohtajalle, Seppo Juurikolle, jotka myöskin edustivat yhtiön omistajia. Luukkaisen suunnitelmat ja raportit on laadittu ainoastaan SKOP:a varten, joka konkurssin kautta on saanut kaapatuksi kaikki Katinkullan myymättä olevat lomaosakkeet oman konserninsa omistukseen. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman konkurssin järjestämistä.

Hallituksen Jäsen Göran Bärlund on esitellyt 22.10.1992 pidetylle SKOP:n kotimaan liiketoimintaryhmän kokoukselle päätösesityksen, jonka mukaan Rantakatin Lomakylä Oy:lle ei myönnetä lisää rahoitusta (liite D). Tämä siitä huolimatta, että Bärlund on tiennyt, että SKOP:n ja Rantakatin Lomakylä Oy:n välillä oli 13.12.1991 solmittu osakassopimus (liite L), jonka keskeisin sisältö oli se, että SKOP sitoutui siitä huolehtimaan Rantakatin Lomakylä Oy:n jatkorahoituksesta. Pankilla oli ts. sopimukseen perustuva velvollisuus jatkorahoituksen antamiseen.

Tätä esitystä tehdessään Bärlund on varmasti mieltänyt, että yhtiölle on erittäin vaikeaa saada rahoitusta mistään muualta, koska yhtiön kaikki omaisuus oli jo pantattu SKOP:lle, joka oli toiminut yhtiön päärahoittajana alusta pitäen. Näin ollen Bärlund on varmasti ymmärtänyt, että hänen tekemänsä esityksen hyväksyminen tulee johtamaan Rantakatin Lomakylä Oy:n huomattaviin vaikeuksiin ja on ehdottomasti yhtiön edun vastainen.

SKOP:n kotimaan liiketoimintaryhmän kokouksen pöytäkirjaotteesta käy ilmi, että se on päättänyt hyväksyä Bärlundin esityksen ja rahoitus Rantakatin Lomakylälle on lopetettu. Pöytäkirjanotteen liitteistä selviää, että päätöksen perustana on ollut Luukkaisen suunnitelmat ja sangen yksityiskohtaiset konkurssin valmistelut. Noiden suunnitelmien tuloksena se yhtiö eli SKOP-Kiinteistöt Oy, jossa Göran Bärlund on koko näiden tapahtumien ajan toiminut toimitusjohtajana, omistaa nyt käytännöllisesti katsoen kaiken sen omaisuuden, joka kuului Rantakatin Lomakylä Oy:lle ennen sen konkurssia. Kauppahinta oli vain murto-osa osakkeiden todellisesta arvosta.

Luukkainen, Bärlund, Parmala

Luukkainen, Bärlund tai Parmala eivät kertoneet Rantakatin Lomakylä Oy:n toimitusjohtajalle, Pertti Lindemanille ja hallituksen puheenjohtajalle, seppo Juurikolle mitään vireillä olevista konkurssisuunnitelmista eikä luonnollisestikaan siitä, että Göran Bärlund tulee esittämään SKOP:n liiketoimintaryhmälle Rantakatin Lomakylä Oy:n rahoituksen keskeyttämistä sen kokouksessa 22.10.1992. Kaikki konkurssivalmistelut salattiin Juuriko!ta ja Lindemanilta.

Rantakatin Lomakylä Oy:n hallitus oli kutsuttu koolle 23.10.1992 pidettävään kokoukseen käsittelemään laaditun esityslistan mukaisia asioita. 22.10.1992 noin klo 22.00 illalla Pekka Luukkainen soitti Seppo Juurikolle ilmoittaen, että seuraavana päivänä pidettävässä hallituksen kokouksessa käsitelläänkin ainoastaan yhtiön asettamista konkurssiin. Vielä tuolloinkaan Juurikolle ei kerrottu liiketoimintaryhmän samana päivänä tekemästä päätöksestä.

Huolimatta SKOP:n rahoituksen keskeytyksestä yhtiö olisi pystynyt jatkamaan toimintaansa uudessa muodossa. Erilaisia vaihtoehtoja sopeutua SKOP:n sinansä sopimuksenvastaiseen päätökseen oli monia.

Tästä huolimatta Luukkainen, Bärlund ja Parmala eivät suostuneet edes keskustelemaan näistä muista vaihtoehdoista Juurikon ja Lindemanin kanssa, vaan tekivät hallituksessa konkurssiin asettamispäätöksen Juurikon ja Lindemanin vastustaessa.

Tutkintapyyntö

Luukkainen, Bärlund ja Parmala ovat toimineet luottamusasemassa Rantakatin Lomakylä Oy:n hallituksen jäseninä ja Luukkainen myöskin talousjohtajana. He ovat näissä tehtävissään toimineet yhtiön edun vastaisesti:

  1. laatimalla aktiivisesti suunnitelmia yhtiön rahoittajalle yhtiön asettamisesta konkurssiin
  2. omilla esityksillään ja aloitteillaan esittäneet SKOP:lle, että yhtiön rahoitus lopetetaan
  3. panneet yhtiön konkurssiin selvittämättä tai edes antamatta mahdollisuutta muiden hal­ lituksen jäsenten selvittää yhtiön toiminnan jatkomahdollisuuksia ilman SKOP:n rahoitusta
  4. myötävaikuttaneet siihen, että Rantakatin Lomakylä Oy:n koko omaisuus siirtyy SKOP-konsernin omistukseen huomattavan alhaisella hinnalla.

Näiden toimenpiteiden seurauksena Rantakatin Lomakylä Oy on menettänyt kaiken omaisuutensa, vaikka yhtiön tilintarkastajan antaman kirjallisen todistuksen mukaan ennen konkurssia ja vielä pitkään sen alkamisen jälkeenkin yhtiön varat olivat sen velkoja suuremmat.

Pyydämme Teitä mahdollisimman pian selvittämään ovatko Luukkainen, Bärlund tai Parmala tässä asiassa syyllistyneet johonkin rangaistavaan tekoon. Käsityksemme mukaan lähinnä kysymykseen tulevia rikoksia ovat petos ja luottamusaseman väärinkäyttö. Mikäli tutkimukset antavat aihetta syytetoimiin, tulemme esittämään rangaistusvaatimuksen.

SKOP:ssa ns. asiakasvastuullisena yhteyshenkilönä Rantakatin Lomakylä Oy:n asioissa on toiminut Hannu Rosenström. Oman ilmoituksensa ja eräiden muidenkin SKOP:n edustajien kertomuksien mukaan Rosenström on piilottanut kaikki Katinkultaan liittyvät hallussaan olleet asia­ kirjat, eikä ole suostunut luovuttamaan niitä edes pankin muiden toimihenkilöiden käyttöön. Tiedossamme ei ole konkreettista syytä tähän, mutta asiakirjojen piilottaminen osoittaa selvästi, että niissä on jotakin sellaisia tieto­ ja, joita halutaan salata ja on perusteltua syytä uskoa, että nämä salattavat tiedot liittyvät juuri Luukkaisen, Bärlundin ja Parmalan toimiin. Tämän vuoksi tutkinnan aloittaminen välittömästi ja pankin sekä Hannu Rosenströmin hallussa olevien asiakirjojen takavarikointi tutkintaa varten on välttämätöntä.

Lisätietoja antavat allekirjoittanut, asianajaja Martti Timgren sekä asianajaja Seppo Juurikko, puhelin 949-680 333. Luukkaisen, Bärlundin ja Parmalan tavoittaa parhaiten SKOP:n puhelinnumerosta (90) 133 41.

Kunnioittaen

Martti Timgren/

Rantakatin Lomakylä Oy:n (konk.) valtuuttamana"

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Yritän jaksaa toisten takia. Maanantaina olin sairaalassa kaulavaltimoiden ultraäänitutkimuksessa. Nyt valmistaudun sydämen varjoainetutkimukseen kello 18.00 ja ensi viikolla aivojen varjoainetutkimus. Koville tämä on ottanut ja ottaa, kun mistään ei saa apua? Medialla riittää asiantuntemus muutamaan sataantuhanteen ja pyllylle taputtajien metsästykseen, mutta ei kiinnosta kansalaisten oikeusturva laajemissa asioissa? Ikävä näin on todeta.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Valitettavasti viranomaisia tai mediaa nuo jutut eivät enää kiinnosta koska ne ovat niin vanhoja. Vaikka joku olisi tuolloin tapettu noiden mahdollisten väärinkäytösten yhteydessä, tappokin olisi jo ajat sitten vanhentunut rikoksena.

Ymmärrän että oikeutta haetaan mutta joskus tietyt tosiasiat on vain tunnustettava.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman

Ajattelitko, että sama meno jatkukoon?

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

En, mutta kun asioihin puututaan, se pitää tehdä heti eikä 30 vuoden kuluttua, ellei kyse ole murhasta tai vastaavasta rikoksesta.

Hieno hirsiseinä taustalla muuten.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman Vastaus kommenttiin #6

Kyllä siihen puuttuttiin, mutta törmäsimme Hyvä Veli verkoston muuriin, joka oli mahdotonta ylittää. Kahdeksan vuotta yritimme käydä oikeutta, mutta tuloksetta.

Lukaise näistä, niin tulet hiukan viisaammaksi maan tavasta, sillä sinun mielikuvasi Suomesta on ehkä propagandan tulosta?

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/200983-v...

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/235179-t...

http://pelisuomi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219845-s...

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri Vastaus kommenttiin #7

Minulla on melko hyvä kuva miten piiri pieni pyörii ja on pyörinyt.

Jos puhutaan suoraan, ette ole aikanaan toimineet oikein noissa jutuissanne jos asiat jäivät täysin selvittämättä. Kyllä tuohonkin aikaan oli mahdollista haastaa ihmisiä ja yrityksiä oikeuteen jos tunsi kärsineensä vääryyttä, eikä siihen syyttäjiä tai poliisia olisi tarvittu.

Jos joillain poliiseilla, syyttäjillä ja tuomareilla oli noihin aikoihin salaliitto, tuskin kaikilla kuitenkaan. Ja jos jälkikäteen ilmenee että jotain oli salailtu, vanhentumissäännöstö on silti armoton. Jos haluat oikeutta 90-luvun jutuille, sinun pitää kohdistaa lakihanke eduskuntaan rikosten vanhentumissäännösten muuttamiseksi. Käsittääkseni vanhentumissäännösten muutos voisi nippa nappa onnistua mutta siinäkin on omat lakiperiaatteelliset ongelmansa. Muuten noin vanhojen asioiden esille tuominen turhaa ja niissä on riski loukata ihmisiä samaan tapaan kuin nyt on nähty metoo-jutuissa.

Jukka Karvinen

Viranomaisrikolliset pitää saattaa vastuuseen tekemisistään ja tekemättäjättämisistään! Mieluummin HETI välittömästi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset