PeliSuomi Elämää tämä vain on...joka päivä sen loppua kohden kuljen.

Osaamattomia ovat ministerit verojen hankinnassa ja monopolien purkamisessa

Tämä blogini käsittelee:

  • Verotuloja
  • Yksityisyrittäjien tärkeyttä valtion toiminnan kannalta
  • Hyvinvoinnin rahoitusta
  • Monopoliaseman saavuttanutta kauppa- ja palvelusektoria
  • Ketkä suomalaisia työllistävät
  • Esimerkki monopoliaseman väärinkäytöstä 
  • Valitus Euroopan Unionin kilpailuviranomaisille Suomen monopolin haitoista

Valtio toimii hyvin, kun verotulot lisääntyvät. Verotulojen lisääminen veroja korottamalla tai veropohjaa laajentamalla ei tuota uusia verotuloja ja pidä hyvinvointia yllä. Lisää maksetut verot ovat pois kulutuksesta, joka vähentää toimeliaisuutta. Siitä seuraa jo lyhyellä tähtäyksellä toimeliaisuuden vähenemistä, josta seuraa verotulojen lasku.

Tätä ei näytä ymmärtävän uusi hallitus ja ministerit, ei myöskään edelliset.

Kerron nyt, että mikä vaikutus eri veronkorotuksilla ja –pohjan laajentamisella on aivan tavallisiin työtätekeviin tai sitä vieroksuviin kansalaisiin:

Jokainen veronkorotus on vain tekohengitystä. Tupakan, alkoholin tai polttoaineen veronkorotus tuo lisää verotuloja hetkellisesti, mutta samalla tukahduttaa kulutusta, jopa intoa työssä ja vapaa-ajalla. Polttoaineen veronkorotus saattaa estää työpaikan etsimistä kauempaa. Nautintoaineiden verokorotus taas vähentää vapaa-ajan viettoa ja kulutusta. Suomalaisten miesten ja naisten ujous ja häveliäisyys vaikeutuu lähestymistä ja parien syntyä. Ei toivottujen raskauksien vähenemistä, jotka kuitenkin saattaisivat olla toivottuja ja lisäisivät syntyvyyttä. 

Tupakkatauko on aina ollut suomalaisten hyve, sillä silloin on oivallettu jotain uutta kun tupakkatauolla juteltiin toisten työntekijöiden kanssa työasioista, nyt vain tuijotetaan tauolla kännykkää ja ollaan muissa maailmoissa, ei työpaikalla. Tupakkatauolta tuotiin ja luotiin uusia ideoita työyhteisöön nyt kännykkätauolla vaihdetaan viestejä kavereitten kanssa, joilla ei ole mitään tekemistä työn kanssa. Onko se keuhkosyöpään nopea kuoleminen sittenkään pahempi, kuin nykyinen vuosikausien kidutus vanhusten hoidossa, joka maksettuine hoitokuluineen ja eläkkeineen on suuri kustannus yhteiskunnalle.

Ei vieläkään ymmärretä, että valtion perusta on yrittäjien luomat verotulot, joita yrittäjät luovat jokaisella askeleella ja käden liikkeellä. 

Vuosituhannet on pidetty huolta heistä, jotka tuovat verotuloja. Ne eivät ole virkamiehiä tai poliitikkoja, sillä ne jakavat verotuloja. Verotuloja luovat ja tuovat vain yrittäjät, jotka ostavat, myyvät, takovat rautaa ja veistävät puuta. Palkkaavat väkeä ja vievät tavaraa vieraisiin maihin. Tarjoavat palvelua, myyvät olutta ja sapuskaa. Niistä syntyy verotuloja, joita poliitikot ja virkamiehet jakavat osan kansalle ja pitävät osan itsellään. 

Vanhasta blogistani otan tähän pätkän:

"Suomessa on yrityksiä yhteensä 356.790, joista yli 500 henkilöä työllistäviä on vain 274 yritystä. Niillä yli 500 henkilöä työllistävillä yrityksellä on työntekijöitä 362.000, joka on 25,3%:a yksityisen sektorin koko henkilökunnan määrästä. Mutta ne pienemmät 356.516 yritystä työllistävät 74,7%:a työvoimasta, eli 1.066.000 työntekijää. Kun yli 500 henkilöä työllistävä yritys irtisanoo työntekijöitä, niin tulee maan suru ja valtio tukee verotuloilla. Kun pienempi yritys irtisanoo, niin se on yrittäjän vika ja apua ei tule. Konkurssi seuraa ja yrittäjät velkavankeuteen heitetään vuosikymmeniksi. Varmempaa olisi valtion luottaa pienempiin yrityksiin, sillä talouden keikahdukset eivät aiheuta niin suurta kipua yhteiskunnalle, kuin suurten yritysten markkinavaikeudet."

Suomessa täytyy hajottaa monopoli- ja ketjuyritykset, jotka ovat tuhonneet mahdollisuuden yksityisyrittämiseen ja oikeitten yritysten syntymiseen ja menestykseen, jotka maksavat kunnon palkkaa, ettei työntekijöiden tarvitse elää veronmaksajien sosiaalitukien varassa.

Kun Suomi kuvittelee olevansa vapaan kilpailun maa, niin se ei todellakaan pidä paikkaansa, mutta sitä ei haluta myöntää, sillä korruptio on niin syvällä, että siinä ovat mukana kunnallispoliitikot, kansanedustajat ja virkamieskunta. 

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö on tuhonnut ja on tuhoamassa Suomen hyvinvointivaltion, sillä yksittäisellä yrittäjättä ei ole mitään mahdollisuuksia toimia Suomessa, sillä muutama sisäänostaja monopoliaseman saavuttaneessa yrityksessä estää kehityksen ja yritystoiminnan uudet ideat. 

Tässä esimerkki merten takaa, mutta vain muutamat blogini lukijat ymmärtävät tämän, ne jotka edustavat Suomen monopoliaseman saavuttaneita yrityksiä:

Yhdysvallat vs. Microsoft (United States v. Microsoft Corporation, Civil Action No. 98-1232) oli Yhdysvaltain liittovaltion vuonna 1998 aloittama siviilikanne Microsoft Corporationia vastaan. Tapauksen keskeinen väite oli, että Microsoft oli väärinkäyttänyt monopoliasemaansa Intel-pohjaisten tietokoneiden käyttöjärjestelmämyynnissä ja WWW-selaimensa levittämisessä, ja siten rikkonut Sherman Act -kilpailulakia. Keskeinen kysymys oikeustapauksessa oli Internet Explorer -selaimen liittäminen Windows-käyttöjärjestelmän mukaan ja sen mahdollinen kilpailua vääristävä vaikutus. Lisäksi oikeustapauksessa pohdittiin sitä, oliko Microsoft muuttanut ohjelmarajapintojaan jotta ne suosisivat Internet Exploreria muiden selaimien kustannuksella, ja että oliko Microsoft toiminut väärin painostaessaan laitevalmistajakumppaneitaan Windowsin ja Internet Explorerin toimittamiseen myytävien koneiden mukana. Kanne päättyi sopimukseen liittovaltion kanssa 2004 Microsoftin myönnyttyä avaamaan rajapintojaan muille valmistajille. Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvallat_vastaan_Microsoft

Suomessa on Kilpailuvirasto, mutta sen tarkoituksena on vain estää kilpailun syntymistä, josta on seurannut kaupan- ja palvelusektorin taantuminen Neuvostoliittolaiseen ruokala ja valuuttakaupan syntymiseen.

Jos ja kun Suomessa saavutetaan korruptiovapaa kaupan- ja palvelun yritystoiminta, niin yksityisyritteliäisyys voi vielä pelastaa hyvinvointivaltion rippeet, sillä muualta verotulojen kasvua on mahdotonta saada.

Tein kantelun Euroopan komission kilpailuviranomaisille Suomessa vallitsevan kaupan- ja palveluiden määräävän markkina-aseman väärinkäytöksistä.

Olen saanut myös toisesta Euroopan valtiosta tukea sille, että Suomen markkinat ovat suljettu toisten Euroopan maiden vientitoiminnalle Suomeen. Suomessa pidetään yllä kohtuutonta hintatasoa kuluttajille, koska kilpailua on rajoitettu, josta syystä Suomen päivittäistavaroitten hinnat ovat kuluttajille kohtuuttomat, johtuen siitä, että kaupan kulurakenteet ovat kilpailun puutteesta Euroopan korkeimmat ja niihin monopoliyrityksen toiminnassa ei ole ollut tarvetta kiinnittää huomiota. Monopoliaseman saavuttaneet kaupan- ja palvelunalat eivät noudata normaalia kohtuullisia kulurakenteita, koska kilpailua ei ole. 

Suomessa yksi kaupan monopoliasemassa toimiva on saavuttanut yli 50%:n markkinaosuuden pääkaupunkiseudun ulkopuolella maakunnissa, niin kaupan-, palvelun- sekä huoltoasematoiminnassa. Se on estänyt vapaan kilpailun toteutumisen Suomen ja Euroopan sisämarkkinoilla.

Monopoliaseman saavuttaminen on aiheuttanut kohtuuttomat hinnat kuluttajille ja vaarantanut vapaan kilpailun, jota on edusauttanut monopoliaseman saavuttaneen yrityksen henkilökunnalle ja heidän tuttavilleen tarjotut 25%:n alennukset yrityksen eri toimialoilla, joka on johtanut siihen, että toiset yritykset eivät saa palkattua henkilökuntaa, koska ne eivät voi tarjota samaa verotonta etuutta. Samalla olen pyytänyt tutkimaan, että onko Euroopan vapaan kilpailun este se, että paikallis- ja valtakunnan poliitikot toimiessaan monopoliyrityksen hallintoelimissä saavat huomattavia verottomia etuja monopoliyrityksen eri toimialojen päivittäistavarakaupoista, ravintoloista, kahviloista ja huoltoasemilta, eli korruptiota päättäessään rakennuskaavoista ja toimiluvista. Olen myös pyytänyt tutkimaan, että miksi Suomen tilastokeskus ja kilpailuvirasto salaa tiedot monopoliaseman saavuttaneen yrityksen markkinaosuuksista maakunnittain, sillä valtakunnan koko markkinaosuus ei kerro todellista monopoliaseman väärinkäyttöä niin myynnissä kuin tuotteiden sisään ostoissa. Se on edelleen aiheuttanut alkutuottajien konkursseja ja ”pakollista” alle tuotantohintojen myyntiä.

Yksityisyrittäjät sopiessaan tuotteiden tai palveluiden hinnoista muodostavat hintakartellin, mutta monopoliyritys myydessään tuotteita ja palveluita Hangoista Utsjoelle samoin hinnoin ei ole kartelli? Suomalaiset monopoliyritykset sekä ylikansalliset yritykset käyttävät tätä tulkintaa edukseen vääristäen kilpailua.

Monopoliyritysten bonus- ja kanta-asiakaskortteja voi huoletta verrata huumekoukkuun tai pikavippikierteeseen, sillä ne orjuuttavat kuluttajan/käyttäjän, jolloin ei huomaa itselle aiheuttamaansa vahinkoa.

Tarkasteltaessa yksityisyritysten maksamia tuloveroja verrattuna monopoliyritysten maksamiin veroihin, niin yksityisyritysten toimipaikkojen maksamien verojen määrä on huomattavasti suurempi kuin monopoliyrityksen toimipaikkakohtaiset verot.

Kokonaisuutena Suomen ja Euroopan Unionin kannalta tällä kehityksellä on seurauksena se, että Suomen valtio, veronmaksajat, ovat joutuneet erilaisten sosiaalitukien kautta rahoittamaan monopoliyrityksen työntekijöiden elinkustannuksia palkan jatkeena, joka on entisestään lisännyt valtion velanottoa, omaisuuden myyntiä, veronkorotuksia ja kansalaisten syrjäytymistä. ylivelkaantumista sekä asunnottomuutta ja työttömyyttä. Kaupan- ja palvelusektorin monopolisoituminen on aiheuttanut palveluiden keskittymistä ja maakuntakeskusten autioitumista, josta on seurauksena väestökato tyhjenevistä kyläkeskuksista ja nuorten muutto kasvukeskuksiin, josta on seurauksena työvoimapula maakunnissa.

Pahoin pelkään, että monopoliyritysten kansanedustajat ja mepit pyrkivät tämän tutkinnan torppaamaan Suomen vahingoksi.

60.000 työpaikkaa ei tipahda taivaasta, vaan vain yrittäjät voivat ne työpaikat luoda, joten yksityisyritystoimintaa on tuettava ja yrittäjien asemaa on turvattava lainsäädännöllä ja tuomioistuimissa.

Jokainen ylimääräinen veroeuro yrittäjän kassasta on pois yrityksen edelleen kehittämisestä ja este uusien työpaikkojen syntymisestä.  Yrittäjälle on annettava muukin arvo Suomessa, kuin vain verojen luoja, niiden kerääjä ja tilittäjä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän eiltanen kuva
Eero Iltanen

Työmarkkinoita voisi vapauttaa niin, että yrittäjät voisivat vain maksaa työstä ilman sen enempää säätämistä, oli sitten tunnista tai kuukaudesta kyse.

Nythän pienyrityksessä työntekijän palkkaaminen on seinähullua, vaikka tarvetta olisi. Mitkään palkkatuet yms. eivät siihen auta.

Realistisempi vaihtoehto on ostaa kaikki muilta yrittäjiltä tai laskutuspalveluiden kautta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset